חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

כנס: סודיות בנקאית בעולם של בנקאות גלובלית – דילמות אתיות ומשפטיות

  • ראשי
  • כנס: סודיות בנקאית בעולם של בנקאות גלובלית – דילמות אתיות ומשפטיות

כנס בנושא "סודיות בנקאית בעולם של בנקאות גלובלית – דילמות אתיות ומשפטיות" - הכנס התקיים בשיתוף פעולה עם המרכז לאתיקה בירושלים

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך הולך וגובר של פגיעה במעמדה של הסודיות הבנקאית, והדבר בולט במיוחד בכל הקשור לבנקאות הגלובלית. בנקים ומוסדות פיננסיים מוצאים את עצמם כפופים לחובות גילוי המוטלות עליהם לא רק על ידי השלטון המקומי במדינת האם שלהם, כי אם גם ע"י מדינות זרות. תופעה זו משליכה לא רק על זכות הפרטיות של הלקוח, כי אם גם על הבנק עצמו,
ובראיה כוללת יותר – על מערכת הבנקאות הגלובלית והשווקים הבינלאומיים.
הכנס עסק בפיחות שחל במעמדה של הסודיות הבנקאית על רקע התרחבות הבנקאות הגלובלית, ובדילמות האתיות והמשפטיות הכרוכות בכך.
סודיות בנקאית - כנס