חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לארי קינג

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר לארי קינג

24/03/2006
 
לארי היקר,
 
אתה הצלחת להביא את מערכת העיתונות לפסגות חדשות בעידן שבו כל אזרחי העולם שותפים לחווית הצפייה של המסך הקטן.   אין דמות מוכרת יותר, מכובדת יותר, ואהודה יותר מדמותך המופיעה על המרקע מידי יום ביומו בכל ארצות תבל.
 
בכוח אישיותך ובתבונתך אתה משמש לאזרחי העולם כצוהר לעולמות הנסתרים מעיניהם.  אין מנהיג בתבל שלא התארח אצלך, אין מנהיג דתי, חברתי או אמן בעל משמעות בדורנו אשר לא הופיע בתוכניתך הייחודית על מנת להביא את קיומו למודעות העולם.
 
בימים אלה, כאשר העיתונות ואמצעי התקשורת הם המוכיחים בשער, הם אלה המקדשים את זכות הציבור לדעת – אתה הוא משרתו הנאמן ביותר של הציבור, וציבור זה חב לך את הידע הרחב בכל תחום.
 
יכולתך להביא נושאים שנויים במחלוקת בדרכך האובייקטיבית, עם היכולת לשמש כצוהר לדעות בלתי-מקובלות החייבות להיחשף בפני הציבור היא נכס וברכה לאנושות, וכל זאת בתבונה, בעומק המחשבה ובנעימות, תוך שמירת המימד האישי והאנושי אותו אתה מייצג.
 
העולם כפי שהוא נראה בעיניך הוא טוב יותר ויפה יותר והרבה בזכותך.  המאמר "זכות הציבור לדעת" הפך בידיך לא רק לאמרה, אלא לעשייה יומיומית וערכית שאין חשוב ממנה.
 
על כל אלה, ועל עוד רבים וטובים ממעשיך, אשר תקצר היריעה מלפרט, על ידידותך עם המרכז לדיאלוג אסטרטגי שאתה נמנה עם מועצת המנהלים שלו, וידידותך עם האקדמית נתניה, אשר הציבה מטרה להביא השכלה גבוהה לפריפריה במדינת ישראל, ועל עוד דברים רבים וחשובים אשר תקצר היריעה מלפרטם –  החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של המכללה להעניק לך את התואר לשם כבוד  Honoris Causa על כל הזכויות הנלוות לכך, ומעניקה לך את תעודת הקלף חתומה ע"י נציגיה עם חותמת המכללה.
לארי קינג