חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ליזיקה שגיא 

הענקת תואר "אשת חיל" לגב' ליזיקה שגיא

12/06/2012

החכם מכל אדם, שלמה המלך, הגדיר בספר משלי את מעלותיה של אשת החיל, אשר בעשר אצבעותיה הקדישה את חייה לדאגה לזולת. את, בשנות פעילותך הרבות, וכרעיה נאמנה נלווית אל אישך בעשיית טוב ולא רע כמאמר הפסוק: "גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה".

שותפותך עם אישך הביאה אותך לגמול טוב ולא רע לכל אלה העוסקים בצרכי ציבור באמונה.
בנדיבות לב ובאהבה הבאת לכך כי מפעלים בתחום הבריאות, החינוך, האמנות , התרבות, הדת והעזרה לזולת – יזכו להיעזר במפעלי החסד שבהם אתם נוהגים ברוחב יד כדי שיטביעו את חותמם על החברה הישראלית.
נאמנה לאמונה כי יש לסייע לא רק לנזקק, אלא לאלה העושים למען הזולת כדי שנהפוך לחברה טובה יותר ,תרבותית יותר, בריאה יותר וחכמה יותר, פיזרת בתבונה את תרומותיכם בין מפעלים של בריאות לצד מוזיאונים, מוסדות אמנות ומוסדות תרבות המעצבים את אישיותה של החברה הישראלית.
בפאתי החברה בכל זוויותיה מוזכרת נתינתכם כסמל לחשיבות שבה אתם רואים את תרומת המפעלים האלה לחברה הישראלית. האמונה כי חברה כשלנו חייבת להיות שזורה במוזיקה בציור בהשכלה גבוהה בחינוך למצוינות בקידום הבריאות בעזרה לנזקק ותמיכה במצוינים – מהווה סמל לדרך חשיבתכם ותמיכתכם במפעלים הרבים שהם עמוד השדרה הרוחני והחברתי של החברה בישראל.

על פעילות זו אשר אותה אתם עושים לא רק ברוחב לב, אלא גם בעין טובה ובנפש חפצה , על ידידותך ועשייתך עבור המכללה האקדמית נתניה ותלמידיה, ועל עזרתך בעבר, בהווה ובעתיד – החליטה המכללה האקדמית נתניה להעניק לך את התואר "אשת חיל" המביא לידי ביטוי את מגוון העשייה הרחב שאת מסייעת להשפיע ממנו – על חיי הרוח במדינת ישראל ולהעניק לך את התואר אשת חייל במעמד נכבד וחשוב זה.

ליזיקה שגיא