חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לימודי אנגלית

מידע על לימודי חובה באנגלית

סטודנטים יקרים,

ברכות לרגל קבלתכן/ם ללימודים אקדמאיים במכללה האקדמית נתניה. דף מידע זה מכיל מידע חשוב ביותר המשפיע על זכאותכם לתואר. נא קראו המידע היטב ופעלו לפי ההוראות המפורטות. אנא אל תהססו לבקש מאיתנו הסברים נוספים.

בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כל הסטודנטים לתואר ראשון נדרשים להגיע לרמת פטור בשפה האנגלית כתנאי לקבלת התואר. החלטה זו מחייבת את כל האוניברסיטאות והמכללות בישראל המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

על מנת להיות זכאים לתואר, על הסטודנטים לסיים בהצלחה לימודי אנגלית עד לרמת מתקדמים ב', אלא אם כן קיבלו פטור מחלק או מכל הקורסים עפ"י הטבלה להלן. סטודנטים המתקבלים ללימודים במכללה, יציגו מבחן אמירם או פסיכומטרי וירשמו באופן עצמאי לקורס האנגלית המתאים עפ"י המידע בטבלה. סטודנטים שלא נבחנו באמיר"ם או פסיכומטרי יצטרכו ללמוד את ארבעת הקורסים המפורטים בטבלה לפי הסדר המתואר, החל מקורס טרום בסיסי וכלה במתקדמים ב'.

סטודנטים שקיבלו פטור מלא מתוקף ציון 134 ומעלה באמירם או פסיכומטרי עדיין מחוייבים לקחת שני קורסי תוכן באנגלית או קורס מתקדמים ב' וקורס תוכן.

בטבלה הבאה פירוט ציוני אמירם/פסיכומטרי (אין אפשרות לעגל ציוני אמיר"ם או פסיכומטרי) והקורסים המתאימים אליהם על הסטודנט להירשם באופן עצמאי.

קורסי החובה באנגלית

יש להירשם לקורס המתאים בסמסטר א שנה א על מנת שלא לעכב זכאות לתואר.

יש להירשם לקורס:

ציון אמירם/פסיכומטרי באנגלית:

טרום בסיסי.

סטודנטים שלא נבחנו או קיבלו ציון עד 84

בסיסי.

ציון בין 85 ל-99

מתקדמים א׳.

ציון בין 100 ל- 119

מתקדמים ב׳ וקורס תוכן אחד באנגלית

ציון בין 120 ל-133

אין צורך בקורסי ההכשרה שפורטו, אך עדיין חובה לקחת שני קורסי תוכן כלשהם הנלמדים באנגלית (לדוגמא: קורס משאבי אנוש המועבר באנגלית), או קורס מתקדמים ב' וקורס תוכן כלשהו באנגלית.

 ציון 134 ומעלה – פטור
  • קורסי החובה באנגלית

    קורס טרום בסיסי ובסיסי כרוכים בתשלום בנוסף לתשלום עבור לימודי התואר, ואינם מקנים נקודות זכות לתואר. קורס מתקדמים א אינו כרוך בתשלום ואינו מקנה נקודות זכות לתואר. קורס מתקדמים ב' אינו כרוך בתשלום נוסף והוא מקנה 2 נ"ז אקדמיות.

    סטודנטים שעליהם ללמוד קורסי תוכן באנגלית (קיבלו פטור מלא מלימודי אנגלית ציון 134 ומעלה או למדו רק קורס מתקדמים ב') יכולים לבחור בקורס כזה בבית הספר בו לומדים (מידע ניתן לקבל ממזכירות ביה"ס). בנוסף, קיימים קורסי תוכן רוחביים שמתאימים לסטודנטים מכל בתיה"ס.

לאחר הקבלה ללימודים אקדמאיים במכללה, המחלקה לאנגלית תשלח לסטודנטים מכתב המפרט את רמת האנגלית אליה סווגו על סמך הנתונים שהועברו בעת הרישום למכללה.

במכתב יהיה לינק רישום ללימודי האנגלית. לאחר ביצוע רישום זה, יש להיכנס לפורטל הסטודנט ולבחור מתוך רשימת הקורסים את קורס האנגלית הרלוונטי (רמה, יום, שעות…).

ציון אנגלית בקורס מתקדמים ב' עליו מתקבלות שתי נקודות זכות נכלל בממוצע התואר. קורסי התוכן באנגלית עליהם ניתנות נקודות זכות גם הן נכללים בממוצע התואר. קורסי טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א לא נכללים בממוצע התואר.

סטודנטים ברמת טרום בסיסי חייבים להתחיל את לימודי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיהם כדי שסיום התואר לא יתעכב בשל לימודי אנגלית.

כאמור, ניתן לקבל פטור מקורסי הכשרה באנגלית, אך ורק על בסיס ציון במבחן הפסיכומטרי או במבחני אמיר/אמירם. כמו כן, סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר הראשון במוסד אקדמי מוכר אחר ועברו למכללה האקדמית נתניה במהלך הלימודים, יוכרו להם קורסים באנגלית שסיימו בהצלחה (ציון 60 ומעלה) במוסד האחר.

המכללה האקדמית נתניה מכירה בקורסי אנגלית ממוסד אקדמי אחר בישראל, בתנאי שהסטודנט יציג אישור רשמי על מעבר הקורס בציון 60 לפחות בליווי אישור רשמי מהמוסד בו למדו בו ירשם שם הקורס, מועדו והציון הסופי בקורס.

צוות המחלקה לאנגלית

צוות היחידה ללימודי אנגלית ישמח לעזור לכם/ן בכל פנייה:

גב' ורוניקה רכטצ'יד, מנהלת אדמיניסטרטיבית.

טל. 09-8607436

מייל: [email protected]

 

גב' חנה זוסין מלבסטי, מנהלת אדמיניסטרטיבית.

טל. 09-8607830

מייל: [email protected]

 

ד"ר טל זרנקין, ראש היחידה  ללימודי אנגלית.

טל. 09-8607436

מייל: [email protected]