חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לקויות למידה

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל​

הקלות לסטודנטים:

א. סטודנטים שיש ברשותם אבחון ושהוא בתוקף של 7 שנים מיום שנעשה יגישו אותו למזכירות דיקן הסטודנטים בתחילת שנת הלימודים על מנת לבדוק את הזכאות להקלות.
ב. סטודנטים שאין ברשותם אבחון או שהאבחון אינו בתוקף יוכלו לעשות אבחון במכללה, בתיאום עם מזכירות דיקן הסטודנטים.
ג. האבחון יערך במכללה בתשלום,על ידי מאבחן חיצוני. האבחון הינו פסיכודידקטי פנימי הנעשה לצרכי המכללה בלבד.
ד. סטודנטים מעל גיל 50 יהיו זכאים להארכת זמן של 25% בהצגת תעודת זהות.
ה. עולים חדשים עד 7 שנים בארץ יהיו זכאים לתוספת זמן של 25% בהצגת תעודת עולה בפני מזכירות דיקן הסטודנטים.
ו. תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית למגזר הערבי בכל המקצועות מלבד אנגלית.
ז. תוספת זמן של 25% ניתנת אוטומטית לעדה האתיופית בכל המקצועות מלבד אנגלית.

לפרטים יש לפנות לגב' גלית צרור, עוזרת מנהלית לדיקנית הסטודנטים:

טל': 8607708 – 09

מייל: galittz@netanya.ac.il