חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מדריך הרשמה

מדריך הרשמה

לצפיה במדריך ההרשמה המלא לתואר ראשון

לצפיה במדריך ההרשמה המלא לתואר שני

לקראת שנת הלימודים הקרבה, נפתחת במכללה האקדמית נתניה הרשמה למסגרות הלימוד השונות.

בטופס ההרשמה יש לציין העדפות במסגרות הרצויות על פי סדר העדיפויות. מועמד שיתקבל לחוג המועדף על ידו, יפסק 

הטיפול בחלופות שצוינו בטופס ההרשמה.

עם קבלת טופסי הרישום במשרדנו, יישלח למועמד אישור במייל על קבלת הטפסים.

הרישום לשנה"ל יתקיים במגמות הלימוד הבאות:

תואר ראשון

– משפטים LL.B

– מנהל עסקים .B.A ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

– ביטוח .B.A ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר

– מדעי המחשב והמתמטיקה  Sc.B ע"ש עמי וטדי שגיא

– ניהול מערכות מידע .B.A תוכנית משותפת לבית הספר למנהל עסקים ולבית הספר למדעי המחשב והמתמטיקה

– מדעי ההתנהגות .B.A

– בנקאות ושוק ההון .B.A ע"ש מיקי פלדמן

– מנהל עסקים ומדעי התקשורת מסלול דו-חוגי (B.A.)

– ניהול מערכות בריאות B.A

– מכינה קדם-אקדמית נהלי רישום מיוחדים חלים על מועמדים למכינה הקדם-אקדמית.

מידע ניתן לקבל ע"י פניה למשרדי המכינה  09-86607777 – שלוחה 6.

תואר שני

– משפטים LL.M במסלול: משפט מסחרי ועסקי ללא תזה / משפט מסחרי ועסקי עם תזה / השלמת תזה

– לימודי משפט  M.A

– מנהל עסקים M.B.A ע"ש ארנסט ומרגוט המבורגר בהתמחויות: מימון / שיווק / ניהול פרויקטים ומערכות מידע / ניהול משאבי טבע, סביבה, אנרגיה ומים / ניהול רב-תחומי

– תקשורת M.A

– התנהגות אירגונית ייעוצית M.A

– בנקאות ושוק ההון M.A  ע"ש מיקי פלדמן

– נדל"ן M.A ע"ש רוני צארום

– ניהול מערכות בריאות M.H.M

– ניהול בגרונטולוגיה M.A*

 *המל"ג אישרה את פתיחת תוכנית לימודי התואר השני ניהול בגרונטולוגיה, הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

מכינה קדם-אקדמית

נהלי רישום מיוחדים חלים על מועמדים למכינה הקדם-אקדמית, מידע ניתן לקבל ע"י פניה למשרדי המכינה 09-8607777 

שלוחה 6.

pic1