חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מכינה חופשות

לוח חופשות מכינות ייעודיות – תשפ"ג 

סמסטר א' 14/03/2023 – 1/11/2022
       
       
      
      
      
      
       
      
      
      
       
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
       
      
      

מערכת שעות למכינה יעודית שנתית תשפ"ג

משך המכינה

סמס' א' 2/11/2022 עד 14/3/2023
סמס' ב' 15/3/2023 עד 30/7/2023 (מערכת שונה)

*ייתכנו שינויים

יום / שעה10:00-8:30 11:45-10:15    13:30-12:0015:15-13:45 17:00-15:30 18:00-17:15
ראשוןמתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלה  אנגלית בסיס  אנגלית בסיס     אנגלית בסיס 
(אלעד)(אלעד)(אלעד)   
מתמטיקה חברהמתמטיקה חברהמתמטיקה חברה   
(רוית)(רוית)(רוית)   
      
שני      
            
      
      
      
שלישי אוריינות רמה א'   אוריינות רמה א' מתמטיקה כלכלה  מתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלה 
(שיר) (שיר) (אלעד)(אלעד)(אלעד) 
 אוריינות רמה ב'  אוריינות רמה ב' מתמטיקה חברה  מתמטיקה חברה  מתמטיקה חברה   
(עליזה)(עליזה)(רוית) (רוית) (רוית) 
רביעי10:00-8:3011:45-10:1513:30-12:0015:15-13:4517:00-15:3018:00-17:15
 אסטרטגיות למידה      
  (מאיה)בסיס כלכלה מיקרושימושי מחשבאנגלית  בסיס  אנגלית בסיס      אנגלית בסיס  
שפה עברית( ניר/יפה) (ניר/יפה ) ( )  
  (עליזה)      
חמישי