מלגות והסדרי מימון

סיוע במימון שכר הלימוד

מלגות והסדרי מימון

הסדרי מימון

פיקדון משוחררי צה"ל ושירות לאומי

ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון באמצעות שובר שיודפס מפורטל הסטודנט אשר יונפק על-פי בקשת הסטודנט במדור שכר לימוד.

לתשומת לבכם, על-פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקה או ביטול לימודים, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של התלמיד.

קרן שכ"ל 

המכללה האקדמית נתניה וקרן שכ"ל מציעות הלוואות למימון שכר לימוד ומחיה בתנאים נוחים במיוחד ובפריסה של 60 תשלומים ללא ריבית  וללא הצמדה.

לשם קבלת פרטים על הסדרי מימון נוחים לשכר הלימוד, ניתן לפנות למדור שכ"ל במכללה או ישירות לקרן שכ"ל.

 

מלגות

המכללה האקדמית נתניה וקרנות חיצוניות שותפות, מעניקות מדי שנה מגוון מלגות והנחות למימון שכר הלימוד על מנת לאפשר לכם ללמוד בראש שקט, לממש את כישוריכם ולהצליח להגשים את חלומותיכם.

המידע המופיע כאן מיועד לסייע לכם להיחשף למלגות הפנימיות שלנו, למלגות יחודיות וכן למלגות של מיטב הגופים החיצוניים, העומדים לרשותכם למימון לימודיכם.

בתקווה שהמידע יקל עליכם, אנו מאחלים לכם חוויה לימודית מדהימה והצלחה רבה!

 

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד:

[email protected]: דוא"ל

 

 

 

 

 

מלגות מטעם המכללה

המועמדים יבדקו את זכאותם למלגות פנימיות במהלך תהליך הייעוץ וההרשמה.


2443* לתיאום פגישת ייעוץ:

המכללה מעניקה לכלל הלומדים בה מלגות לפי קריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת המלגות. טפסים לבקשת מלגות ניתן להוריד בעמוד זה. 

את הטפסים, בצירוף האישורים הדרושים – יש להחזיר במועד שייקבע למדור שכר הלימוד.

היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים, ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט כמלגה.

לאור האמור לעיל, סטודנט שיגיש בקשה למלגה פנימית מכל סוג שהוא יחתום על טופס נוהל כפל מלגות.


מלגות חיצוניות- 

מטרת הקרנות להעניק מלגות שכ"ל לסטודנטים הראויים לכך על סמך זכאותם הכלכלית, הישגיהם, מקום מגוריהם, תרומתם לחברה ולביטחון המדינה.

שימו לב: מידע מעודכן ומלא על קרנות חיצוניות תמצאו באתרי הקרנות שמתעדכנים כל הזמן. עליכם להקפיד לעקוב דרך הקישורים על תאריכים להגשה, דרכי הרישום, מחויבויות, המסמכים הנדרשים, נוהלי כפל מלגות וכל מידע נוסף.

אתרי אינטרנט למלגות חיצוניות נוספות:

בחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית.

פירוט מלגות וטפסים עבור המלגות השונות

מלגות פנימיות

זכאים: סטודנטים  לתואר ראשון בשנה הראשונה והשנייה ללימודיהם בשנת תשפ"ה, בעלי רישום במרשם האוכלוסין ומגוריהם בעיר נתניה לפחות בשנתיים האחרונות, זכאים למלגה בגובה 20% משכ"ל עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון.

הגשת הבקשה ליועצים או למדור שכ"ל בצירוף רישום במרשם האוכלוסין: החל מ- 1.10 ועד ל-31.12.

לתשומת לבכם: עיריית נתניה מעניקה מלגה בגובה % 7.5 משכ"ל עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון לסטודנטים תושבי העיר בעלי רישום במרשם האוכלוסין, ומגוריהם בעיר נתניה לפחות ב5 השנים האחרונות. (פרטים בעמוד המלגות החיצוניות).

זכאים: סטודנטים לתואר ראשון בשנה הראשונה והשניה ללימודיהם בשנת תשפ"ה, בוגרי שירות לאומי או צבאי.

מלגה בגובה 25% משכר הלימוד, עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון של שלוש שנים ומעלה.

(למעט בתואר ראשון לניהול מערכות בריאות שבו המלגה בגובה 15% משכ"ל לכל שנת לימוד) ו19% משכ"ל למסלולים דו שנתיים.

 

מותנה בהצגת תעודת השחרור (5 שנים מתום השחרור – שנת שירות מלאה לפחות).

 

 

 

שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים באותה שנה במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% לכל סטודנט, לכל שנה.

טפסים לבקשת המלגה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים במדור שכר לימוד, או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים.

טופס בקשת מלגת בני משפחה להורדה

מלגה מדרגית למועמדים החדשים לשנה א' בשנת תשפ"ה:

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 600 ומעלה: מלגה בשיעור % 50 משכר הלימוד בשנה ראשונה.

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 570 ומעלה: מלגה בשיעור 30% משכר הלימוד בשנה ראשונה.

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 550 ומעלה: מלגה בשיעור 20% משכר הלימוד בשנה ראשונה.

 

בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.

זכאים סטודנטים מן המניין בעלי קושי כלכלי מוכח בשקלול קריטריונים שונים: הכנסות, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, איזור מגורים ומגבלות של נכות רפואית.

גובה המלגה: עד ₪3,500

טפסים ניתן להוריד ברישום ללימודים.

הגשה ידנית למדור שכ"ל עם כל המסמכים הנלווים עד ה-31.12.24

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

בוגרי המכינה הקדם אקדמית היעודית של המכללה (מסלול חצי שנתי ומסלול שנתי) אשר יתקבלו ללימודים במסגרת האקדמית, יזכו במלגה בסך 1,000₪ בכל שנת לימוד של התואר הראשון.

הרשמה: מעודכן אוטומטית

סטודנטים מצטיינים משנה שלישית ללימודיהם, החונכים תלמידים משנה א', זכאים למלגה מטעם המכללה.

לפרטים יש לפנות למזכירות ביה"ס למשפטים.

 

סטודנטים מצטיינים משנה ב' ומעלה יכולים להגיש בקשה למלגה תמורת חונכות אקדמית לסטודנטים עולים.

פרטים במדור קליטה ופרנקופוניה: 09-8607898 / 09-8607417

עבור הישגים משמעותיים בתום שנת הלימודים- מידע ניתן לקבל בפנייה ישירה אל מזכירות החוגים.

 

בוגרי המכללה האקדמית שיתחילו את לימודיהם לתואר שני 3 שנים לכל היותר מסיום התואר הראשון, ומשתתפי תוכנית "חץ" זכאים למלגות שכר לימוד 

(למעט סטודנטים לתואר שני במשפטים), יפנו למדור שכ"ל למימוש זכאותם למלגה: [email protected]

 

לסטודנטיות מצטיינות בשנה א', בעלות קשיים כלכליים מוכחים.

גובה המלגה: עד ₪14,000. המלגות תמורת חונכות אקדמית או התנדבות בקהילה.

לקבלת פרטים, להגשת מועמדות ולמילוי טפסים יש לפנות למדור מלגות במועד הרישום עד 31/10/24.

09-8607486 / 09-8607882 / [email protected]

זכאים: סטודנטים בני העדה האתיופית לתואר ראשון בשנה ראשונה ללימודיהם בשנת תשפ"ה.

מלגה בגובה 25% משכר הלימוד, עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון  של שלוש שנים ומעלה (למעט בתואר ראשון לניהול מערכות בריאות שבו המלגה בגובה 15% משכ"ל לכל שנת לימוד) ו 19% משכר הלימוד בתואר ראשון דו שנתי.

סטודנטים בני העדה האתיופית הנרשמים לשנה א' בעלי קושי כלכלי מוכח, יפנו למדור מלגות במכללה כדי לבדוק את זכאותם למלגת סיוע נוסף.

 בנוסף, בני העדה האתיופית יוכלו לזכות במלגות החיצוניות המוענקות במסגרת התוכנית בדרך לפסגה של המל"ג: מלגת מרום, מלגת מילגו ומלגות מגופים אחרים. 

פרטים בעמוד "מלגות חיצוניות".

המכללה האקדמית נתניה פיתחה תוכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים דוברי צרפתית. במסגרתה מלגות משמעותיות לזכאי סיוע, ליווי פדגוגי וחונכות אקדמית לעולים ותיקים וחדשים.

המלגות מוענקות על-די הקמפוס הפרנקופוני, הידידים הצרפתים של מכללה וקרנות נוספות בארץ ובחו"ל.

המלגות תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה. בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום ועד 31.10.24 לקמפוס הפרנקופוני במכללה.

[email protected] / 09-8607898 / 09-8607417

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים דרושים לבקשת המלגה

נוהל כפל מלגות

מלגה לספורטאים מצטיינים. תוכנית לימודית מותאמת ומלגה לסטודנטים המייצגים את המכללה בענפי הספורט השונים.

לפרטים לפנות לאוהד סהר רכז הספורט במכללה: 052-6922722

 

מלגות חיצוניות

קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין ולגור בעיר נתניה לפחות ב– 5 השנים האחרונות.

גובה המלגה:  7.5% משכ"ל. קבלת המלגה בפועל מותנית באישור העירייה.

טופס בקשת מלגת בני העיר נתניה להורדה

הגשה ידנית של הטופס  של תמצית  הרישום ממשרד הפנים  למדור שכ"ל במכללה מתחילת אוקטובר עד ה-15.12.24.

המלגה מיועדת לסטודנטים תושבי נתניה המעוניינים לקחת חלק בתוכנית הכוללת מפגש שבועי באווירה נעימה וברוח צעירה ולהעמיק בתחומי המורשת והתרבות 

היהודית בליווי של צוות חם, צעיר ואנרגטי.

היקף המלגה:  10,000 ש״ח בשיתוף מפעל הפיס.

זימון לראיונות מתבצע בחודשים אוגוסט עד אוקטובר.

פרטים והרשמה באתר: www.etnachta.org.il    טל: 052-7352424 

או במדור מלגות במכללה טל: 09-8607882 /09-8607486 דוא"ל: [email protected]

פלייר 

לחצו כאן להרשמה

(מלגת משרד החינוך לשעבר)

קבלת המלגה מותנית בקריטריונים סוציו אקונומים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים/אחיות, איזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, שירות צבאי/לאומי, 

משך הלימודים, תחום הלימודים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד.

גובה המלגה נקבע בהתאם לרמת הזכאות:  5,000 ₪ -7,500 ₪ -₪10,000 – 12,480 ₪

לפרטים והרשמה: www.cua.org.il

המלגה מיועדת ללוחמות וללוחמים משוחררים ולבנות ובני אוכלוסיות ייחודיות לאחר שירותם הצבאי, שאושרו כזכאים על ידי צה"ל, ועד 5 שנים מיום השחרור משירות החובה:

לוחמות ולוחמים – בעלי תעודת 'שחרור בכבוד – זהב'.

אוכלוסיות ייחודיות בעלי תעודת 'שחרור בכבוד', אשר חל עליהם אחד מהקריטריונים הבאים:

זכאי תשמ"ש הורים – מי שבמהלך שירותם היו זכאים לתשלומי משפחה להוריהם, כמשמעותם בפקודות הצבא.

חיילות וחיילים בודדים משוחררים, שהוכרו כבודדים עד תום השירות.

בנות ובני מיעוטים – חיילות וחיילים משוחררים בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.

עולות ועולים חדשים משוחררים – מי שהוגדרו במהלך שירותם כעולים חדשים, על פי פקודות הצבא.

* הזכאות למלגת 'ממדים ללימודים' נקבעת ע"י צה"ל, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

היקף המלגה 100% משכ"ל אוניברסיטאי.

פרטים באתר של האגף והקרן לחיילם משוחררים: www.hachvana.gov.il

סיוע לחיילים משוחררים (כולל מסיימי השירות הלאומי /אזרחי) אשר שירתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, אשר הוכרו כחיילים בודדים או זכאי סיוע, לבני מיעוטים, חרדים, תושבי הפריפריה, בני העדה האתיופית שאינם זכאים למלגת "ממדים ללימודים".  

גובה המלגה: עד 10,000 ₪ – מותנה בהיקף ובאורך השירות ובמסלול.

הגשה:  מחודש ספטמבר עד חודש דצמבר – הרשמה דרך האתר: www.gruss.org.il

 

בדרך לפסגה – תוכנית לעידוד המצויינות האקדמית ליוצאי אתיופיה הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילדי הארץ.
תוכנית מרום מופעלת על ידי פר"ח.

מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני.

היקף המלגה: 10,000₪.

הגשה:  מ-1.09.

התנדבות: סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא:

בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 60 שעות, בשנה ג' – 60 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 40 שעות.

טלפון: 054-7731216

אתר אינטרנט: מלגת מרום

 

  • לעולים חדשים ,קטינים חוזרים ואזרחים עולים שעלו עד לפני 3 שנים – ( לא כולל שנות שירות צבאי או לאומי ).
  • לסטודנטים יוצאי אתיופיה שעלו לארץ עד לפני 15 שנים. ( לא כולל שנות שירות צבאי או לאומי) .                                                                                                   התנאים המלאים באתר: studentsolim.gov.il

הגשה לחדשים: עד 10.11 בכל שנה. 

הגשה לממשיכים: עד סוף ספטמבר.
היקף המלגה: מימון שכר לימוד בגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי.
תחומי סיוע נוספים: העשרה ותמיכה לימודית וחברתית ,מימון חלקי של קורסי עברית ואנגלית, סיוע סוציאלי.

להרשמה והגשת מועמדות לחץ כאן

זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ‘רקסית הלומדים לתואר ראשון.

הרשמה ובדיקת זכאות לקראת השנה הראשונה ללימודי התואר: www.irteka.co.il

גובה המלגה: עד 28,000₪ לשלוש שנות לימוד.

התנדבות: סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא: 

בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 80 שעות, בשנה ג' – 80 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 80 שעות. הפעילות בשותפות פר"ח.

פרטים והרשמה דרך האתר:

פרח | קרן המלגות לחברה הערבית – "אירתקא"

 

ללוחמים ולתומכי לחימה משוחררים על בסיס מצב סוציו-אקונומי.

היקף המלגה: שווי של 5,000$ לשנה.

הגשה: עד ה- 30.06.24

התנדבות: 130 שעות – הרשמה דרך האתר : https://fidfimpact.org   

 

מלגה לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים. 

היקף המלגה: מימון שכ"ל, בנוסף ל – 2,000₪ מלגת קיום חודשית.

הגשה: עד ה- 30.06.24

התנדבות:  130-150 שעות – הרשמה דרך האתר: www.heseg.com

קורס מבט אל החיים, מופעל במכללה ע"י חב"ד בקמפוס.

זכאים: סטודנטים/ות בגילאי 20-30. דרכי התקשרות: הרב שניאור לנדא, רב בית חב"ד בקמפוס נתניה. 

טל: 052-7703130, 

באתר: chabad-netanya.org

הגשה: בתחילת שנת הלימודים ובתחילת סמסטר ב'.

היקף המלגה: ₪3,000 עבור השתתפות בקורס סמסטריאלי.

* בוגרי הקורס יוכלו להצטרף למלגות המשך שוות במיוחד, כולל מלגת מסע לארה"ב.

 

סדנאות בתחום היהדות והפילוסופיה לדוברי צרפתית.

גובה המלגה: ₪4,400 תמורת 120 שעות לימוד.

מועד הגשהתחילת שנת הלימודים. הקבלה למלגה בכפוף לראיון ולאישור. 

לפרטים והרשמה:  054-9003166.

פר"ח היא תוכנית לאומית להשפעה חברתית בה אלפי סטודנטים פעילים בחונכות לילדים הזקוקים לעזרה. מגוון רב של אפשרויות לפעילות: חונכויות אישיות, קבוצתיות ופעילויות הדרכה והעצמה סביב תחומי תוכן שונים.

פר"ח ומפעל הפיס שותפים ברוב הרשויות המקומיות ויחד הם מעניקים מלגות תמורת פעילות בקהילה.

התנדבות: 140- 120 שעות.

היקף המלגה:  7,000₪ – 10,000₪ – משרתי מילואים זכאים למלגת השלמה של 2,600₪ לשנה.

הרשמה: מסוף חודש אוגוסט עד סוף חודש אוקטובר.

פרטים והרשמה דרך אתר פר"ח: www.perach.org.il

 

במסגרת מיזם "מלגות הפיס", מוענקות מלגות לימודים בסך של 10,000₪ לכל מלגה, כאשר חצי מהסכום (5,000₪) מוענק ע"י הרשות המקומית או אירגון שותף, 

ומחציתו השנייה (5,000₪) ע"י מפעל הפיס.

פרטים באתר: מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה

 

רוב הרשויות המקומיות מובילות בשותפות מפעל הפיס ועמותות שונות תוכניות למעורבות חברתית ולפיתוח מנהיגות. ניתן לקבל פרטים ולהירשם דרך המרכזים 

לצעירים העירוניים:

* בנתניה: "הגג לצעירים" מעניק מלגות עם פר"ח, חינוך לפסגות, עמותת עזרה- בונים קהילה, מדור לדור וכו'.

לפרטים באתר: www.hagag.org  טלפון: 09-8321460

* בחדרה: טורבינהמלגות לימודים | פנאי העיר חדרה  טלפון: 04-6331787

כאן תמצאו את פרטי כל המרכזים לצעירים בארץ: מרכזי צעירים בישראל (ארגון) – כל-זכות

 

מלגות לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה.

תואר ראשון ושני.

פרטים נוספים באתר של הקרן: www.maccabim.org

מלגה לאחים שכולים ( אח/אחות שלהם נפלו במערכה או בפעולות איבה והוכרו כ"אח נספה" על פי חוק)

לסטודנטים לתואר ראשון או שני

לפרטיםקרן ניקולא באומן

הזכאים למלגה:

– סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים (ההורים נולדו בחו"ל והסטודנט נולד בארץ או בחו"ל).

– צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה (או ילמדו בשנה ב' מתוך תואר ראשון של 4 שנים לפחות).

– צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי / אזרחי.

– צעירים המגיעים ממצב סוציו-אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק).

היקף מלגה: 10,000₪.

מועד ההגשה: מחודש מרץ עד סוף חודש מאי

הרשמה: קרן אלרוב – מלגות לסטודנטים

מלגת רקיע

מיועדת לצעירים בגילאי 18-26 במצבי מצוקה וסיכון: צעירים ללא עורף משפחתי / בוגרי פנימיות וכפרי נוער ופנימיות רווחה המלווים ע"י עו"ס יתד או מסגרת אחרת.

מלגת משכילה

לאימהות חד הוריות עד גיל 42 ובמקרים חריגים עד גיל 47  הלומדות לתואר ראשון, מוכרות כאימהות חד הוריות על פי חוק או מסורבות גט, בתהליך גירושין של שנה ויותר, עגונות, אלמנות ואימהות לילדים מתחת לגיל 18.

 

המלגה רלוונטית לסטודנטים שבשנה"ל תשפ"ה יהיו בשנה א' או ב' ללימודיהן מתוך תואר של 3 שנים לפחות.

פרטים ומילוי הטפסים באתר של היחידה ללימודי חוץ  לאחר קבלת הסבר והנחייה מרכזת התוכניות במדור מלגות במכללה.

הקבלה מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו לכל תכנית ובהחלטת וועדות מלגות של המכללה, של הקרנות ושל משרד הרווחה.

 

מדור מלגות המכללה – טל: 098607882- 09-8607486 – דוא"ל  [email protected]  

מלגות רקיע ומשכילה- דוא"ל  [email protected] www.limudey-hutz.co.il

תוכנית של "כל ישראל חברים" לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני.

תוכנית מצויינות בה סטודנט/ית נותן/נותנת תגבור לימודי לקבוצה קטנה של תיכוניסטים במתמטיקה ברמה מוגברת (4 ו5 יחידות).

3 מסלולי מלגות כוללי הכשרה מקדימה.

דרישות: ידע, מחוייבות, יכולת ליצור קשר משמעותי ואכפתיות.

לפרטים נוספים צרו קשר במייל: [email protected]

 להרשמה:  טופס הרשמה למלגת "סודקות את תקרת הזכוכית" תשפ"ד

קול קורא

קרן 'פועלים להצלחה' מעניקה מלגה בסכום של 10,000 ש"ח ל-100 סטודנטיות וסטודנטים מהפריפריה החברתית-גיאוגרפית. 

לצד המלגה, תוענק למלגאים גם חבילת כלים חדשנית לקריירה ולעולם התעסוקה החדש: בוטקאמפ, סדנאות, הרצאות השראה ועוד. 

כל זאת תמורת פעילות של 140 שעות שנתיות עם ילדים ונוער במרכזי המצוינות של 'חינוך לפסגות'. 

 

הגשת הבקשה למלגה תיפתח החל מה- 06.07.23 ותימשך עד ל- 06.08.23.

לפרטים ולהרשמה: 

https://www.e4e.org.il/poalim/ 

לסטודנטים המעונינים ללמד תלמידי בתי ספר בכל הגילאים בתחום הסייבר ,הטכנולוגיה והחדשנות ולאתגר אותם במשימות אישיות, במגוון טכנולוגי רחב. 

מקומות פנויים בנתניה בחדרה ובעוד מספר רשויות מקומיות בארץ. 

פרטים באתר:  https://pisgacyber.co.il 

להגשת מועמדות: 03-9176666 (וורד) 

מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

השתתפות בפרויקט סחל"ב מעניקה מלגה של כ- 60% מגובה שכר הלימוד הבסיסי.
תנאי לקבלת המלגה: על הסטודנט/ית להשתתף במהלך כל השנה, בפעילות חינוכית במוסד חינוכי (בית ספר או גן ילדים) במהלך יום הלימודים, 

בהיקף כולל של 113 שעות שנתיות.
התוכנית פועלת בפריסה ארצית במגוון רחב של מוסדות לבחירת הסטודנט.

לשאלות ובירורים:
טלפון: 073-2955698
דוא"ל: [email protected]

לצפייה בפלייר הרשמה

לסטודנטיות בוגרות שירות צבאי או לאומי

עם ניסיון בהדרכה

גובה המלגה: 8000₪

התנדבות: 130 שעות

לפנות ל:050-3137390

מלגה לקראתך 

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה