חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מלגות והסדרי מימון

סיוע במימון שכר הלימוד

 

סיוע לסטודנטים בצל משבר הקורונה

במסגרת תוכנית הסיוע לסטודנטים אשר ניפגעו כלכלית במהלך משבר הקורונה המל"ג מעדכן בנושא חלוקת מלגות חדשות ולכן מומלץ לבקר באתר המל"ג: https://che.org.il/

בנוסף  מומלץ לבקר באתר אגודת הסטודנטים המפרסם גם הוא מלגות יחודיות עקב המצב  – https://www.nuis.co.il/

מאמר בנושא תוכניות הסיוע לסטודנטים בצל משבר הקורונה 

מלגות והסדרי מימון- המלגות לשנת תשפ"ב

מועמדים וסטודנטים יקרים,

המכללה האקדמית נתניה וקרנות חיצוניות שותפות מעניקות מדי שנה מגוון מלגות והנחות למימון שכר הלימוד על מנת לאפשר לכם

ללמוד בראש שקט, לממש את כישוריכם, להצליח ולהגשים את חלומותיכם.

המידע המופיע כאן  מיעוד לסייע לכם להיחשף למלגות הפנימיות שלנו וכן למלגות של מיטב הגופים חיצוניים, העומדים לרשותכם למימון לימודיכם.

בתקווה שהמידע יקל עליכם, אנו מאחלים לכם חוויה לימודית מדהימה והצלחה רבה !!!

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד :

דוא"ל:  sl@netanya.ac.il

טלפון: 09-8607720-09-8607822-09-8607765

ולמדור מלגות:

דוא"ל:  milgot@netanya.ac.il

 

מענק צה"ל- פיקדון

לידיעת הסטודנטים משוחררי צה"ל – ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון באמצעות שובר אשר יונפק על-פי בקשת הסטודנט במדור שכר לימוד.

לתשומת לבכם, על-פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקה או ביטול לימודים, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של התלמיד (החייל המשוחרר). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל המשוחרר עצמו.

הלוואות 

לשם קבלת הסדרי מימון נוחים לשכר הלימוד ניתן לפנות למספר בנקים באמצעות סניפים בנתניה או לקרן שכ"ל.

לפרטים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד החינוך והתרבות ניתן לרכוש בחנות הספרים שבמכללה.

הלוואות אלה מוחזרות לאחר גמר הלימודים.

 

מלגות פנימיות

המכללה מעניקה לכלל הלומדים בה  מלגות בסך כולל של כשמונה מיליון ₪ לפי קריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת המלגות.

טפסים לבקשת מלגות ניתן להוריד מאתר המכללה.

את הטפסים, בצירוף האישורים הדרושים, יש להחזיר במועד שייקבע, למדור שכר לימוד.

היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום מקסימלי שיכול לקבל סטודנט במלגה.

לאור האמור, סטודנט יוכל להגיש בקשה למלגה מכל סוג שהוא רק אם יחתום על טופס נוהל כפל מלגות 

 

מלגות חיצוניות

מטרת הקרנות להעניק מלגות שכ"ל לסטודנטים הראויים לכך על סמך זכאותם הכלכלית, מקום מגוריהם, תרומתם לחברה ולביטחון המדינה והצטיינותם בלימודים.

שימו לב: מידע מעודכן ומלא על קרנות חיצוניות תמצאו באתרי הקרנות שמתעדכנים כל הזמן. עליכם להקפיד לעקוב דרך הקישורים על תאריכים להגשה, דרכי הרישום, מחויבויות, המסמכים הנדרשים, נוהלי כפל מלגות  וכל מידע נוסף.

מלגות מקרנות חוץ

אגודת הסטודנטים מחלקת חוברת כתובות של קרנות חוץ המעניקות מלגות ומפרסמת את דרכי הפנייה לקרנות אלה.

אתרים באינטרנט למלגות חיצוניות נוספות:

אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל http://che.org.il  

מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות www.milgot.co.il

התאחדות הסטודנטים בישראל  https://www.nuis.co.il//מלגות/

מיזם אתר המלגות, בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית https://milgapo.co.il/

קישור ללוח המלגות מלא: לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

 

פירוט מלגות וטפסים עבור המלגות השונות

מלגות פנימיות

זכאים: סטודנטים מן המניין עם קושי כלכלי מוכח בשקלול קריטריונים שונים: הכנסות, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים ומגבלות של נכות רפואית.

הערה: יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל, וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום מילואים.

גובה מלגה: עד 3500 ש"ח

טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים.

הגשה עם כל המסמכים הנלווים עד ה-31.12.21.

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים באותה שנה במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% לכל סטודנט, לכל שנה

טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים.

טופס בקשת מלגת בני משפחה להורדה

נוהל כפל מלגות

זכאים הינם מועמדים חדשים בעלי:

ממוצע בגרות 100ומעלה ופסיכומטרי 680 ומעלה: מלגה בשיעור % 50 משכר הלימוד בשנה ראשונה

ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 650  ומעלה : מלגה בשיעור 30% משכר הלימוד בשנה ראשונה

ממוצע בגרות  100ומעלה ופסיכומטרי 620  ומעלה מלגה בשיעור 20% משכר הלימוד בשנה ראשונה

לשם קבלת המלגות למועמדים בביה"ס למדעי המחשב יציגו בנוסף עמידה בתנאים הבאים:

בגרות במתמטיקה ובאנגלית 5 יחידות בציון 85 ומעלה.

בשנים ב' ג' ד'  המשך קבלת המלגה מותנית בממוצע ציונים 92 ומעלה

הגשה ביום הרישום

בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה אשר יתקבלו ללימודים במסגרת האקדמית יזכו במלגה בסך 2,500 ₪ בכל שנת לימוד של התואר הראשון.

הרשמה: מעודכן אוטומטית

מידע ניתן לקבל ע"י פניה ישירה אל מזכירות החוג הרלוונטית.

סטודנטים מצטיינים בשנה הרביעית ללימודיהם, החונכים תלמידים משנה א', זכאים למלגה מטעם המכללה.

לפרטים יש לפנות למזכירות ביה"ס למשפטים:
09-8607726
09-8607793
09-8607713

סטודנטים מצטיינים משנה ב' יכולים להגיש בקשה למלגה תמורת חונכות אקדמית לסטודנטים עולים.

פרטים : במדור קליטה ופרנקופוניה 09-8697898-09-6807417

עבור הישגים משמעותיים בתום שנת הלימודים- מידע ניתן לקבל בפנייה ישיר אל מזכירות החוגים.

בוגרי המכללה האקדמית נתניה זכאים לשכר לימוד של 35,000 ₪ ללימודי תואר שני בכל התארים, למעט סטודנטים לתואר שני

במשפטים, תוך 3 שנים לכל היותר מסיום התואר הראשון.

לזכאי תוכנית חץ : סטודנטים בתואר הראשון שיחלו לימודי שנה ב' או ג'

בשנת תשפ"ב גובה שכ"ל הינו ₪ 000, 32

למועמדות ולסטודנטיות מצטיינות בעלות קשיים כלכליים מוכחים.

גובה המלגה: עד 14,000 ש"ח  – המלגות תמורת חונכות אקדמית או התנדבות בקהילה.

בקשה למלגה זו יש להגיש במדור מלגות במועד הרישום עד 31.10.2021 :

 098607486

milgot@netanya.ac.il

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

המכללה מעניקה מלגת סיוע נוספת בסך 5,000 ש"ח לשנה (למעט שנה ד' במשפטים 2500 ש"ח) למלגאי פרויקט אימפקט והישג. פרטים במדור שכ"ל.

בקשה יש להגיש במדור שכ"ל  עם קבלת תשובות מאימפקט והישג

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

סטודנטים בני העדה האתיופית בתואר ראשון זוכים לסיוע משמעותי במימון שכ"ל.

לנרשמים בשנת תשפ"ב, גובה שכ"ל לשנה לתוכנית תלת שנתית:  17,500 ש"ח.

גובה שכ"ל לשנה לתוכנית דו שנתית:  26,250 ש"ח.

בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.  

בנוסף, בני העדה האתיופית יוכלו לזכות במלגות החיצוניות המוענקות במסגרת התוכנית בדרך לפסגה של המל"ג : מלגת מרום ומלגת משרד החינוך.

 

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

המכללה האקדמית נתניה פיתחה תכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים דוברי צרפתית.

במסגרתה מלגות משמעותיות לזכאי סיוע, ליווי פדגוגי וחונכות אקדמית לעולים ותיקים וחדשים. המלגות מוענקות על-די  הקמפוס הפרנקופוני , הידידים הצרפתים של  מכללה, מוסדות וקרנות נוספות בארץ ובחו"ל.

המלגות תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה. בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום ועד 31.10.2021 בקמפוס הפרנקופוני במכללה: francophonie010@netanya.ac.il-  098607898

 

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

מלגות חיצוניות

מלגה מטעם עיריית נתניה לסטודנטים לתואר ראשון תושבי העיר – הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים ע"י העירייה.

קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין ולגור בעיר נתניה לפחות ב – 5 השנים האחרונות.

גובה המלגה : 7.5% משכ"ל. קבלת המלגה בפועל מותנית באשור העיריה.

טופס בקשת מלגת בני העיר נתניה להורדה

הגשה למדור שכ"ל במכללה עד ה-31/12/2021

קבלת המלגה מותנית בשקלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים/אחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, שרות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד.

גובה המלגה: נקבע בהתאם לרמת הזכאות :

4000 ש"ח, 6240 ש"ח או 12,480 ש"ח.

הגשה: מ- 1/11/2021 עד ה- 30/12/2021

loans.education.gov.il

 

מלגות ללוחמים משוחררים (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או לתומכי לחימה (תעודת שחרור בכבוד בצבע כסף) עד דרגת סרן (כולל) ועד שלוש שנים בקבע.

קבלת המלגה על בסיס מצב סוציו אקונומי.

הקף המלגה: בשווי של 4,000 דולר לשנה.

הגשה: מ- 01/03/2022 עד ה- 31/05/2022

התנדבות :  130 שעות

בכפוף לנהלי ועדת מלגות המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגה שנתית נוספת בסך 000, 5 ₪ למלגאי אימפקט

www.fidfimpact.org

טלפון: 036968855

 

מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים.

היקף המלגה: מימון שכ"ל בנוסף ל-2,000 ₪ מלגת קיום כל חודש.

התנדבות :  130-150 שעות

הגשה מ- 01/03/2022 עד ה- 30/06/2022.

בכפוף לנהלי ועדת מלגות המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגה שנתית נוספת  בסך 000, 5 ₪ למלגאי הישג.

www.heseg.com

מלגת לימודים לתואר ראשון  ושני לחיילים משוחררים שטרם מלאו להם 3  שנים מיום שחרורם משירות חובה – 5 שנים משירות קבע –

– שירתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.

-שייכום לאחת האוכלוסיות הבאות" זכאי תשמ"ש-הורים, חיללים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים ששירתו שירות מלא ותקין והינם תעודת שחרור בכבוד(זהב\כסף\ארד)

היקף המלגה: 2/3 משכר לימוד אוניברסיטאי

הגשה : מועד משתנה מדי שנה – יש לבדוק בלשכה לחיילים משוררים 

התנדבות: 60 שעות התנדבות או 5 ימי מילואים.

 mml@mod.gov.ill

סיוע לחיילים משוחררים אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, אשר הוכרו בצה“ל כ"חיילים בודדים“ או ”זכאי סיוע", לבני מיעוטים, חרדים, תושבי הפריפריה ובני בעדה האתיופית.                                        .

גובה המלגה: עד 6500 ש"ח מותנה בהיקף ובאורך השירות

להגשה מ-15/09/2021 עד ה-15/12/2021                     

www.gruss.org.il

א. לעולים חדשים ,קטינים חוזרים ואזרחים עולים

שעלו עד לפני 3 שנים – לא כולל  שנות שירות  

ב. לסטודנטים יוצאי אתיופיה שעלו לארץ עד לפני 15 שנים

תאריך סגירה להגשה לחדשים: -10/11/2021

תאריך סגירה להגשה לממשיכים: 1/10/2021

http://studentinfo.moia.gov.il/StudentInfo/Login.aspx

היקף המלגה: מימון שכר לימוד בגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי.

תחומי סיוע נוספים: העשרה לימודית וחברתית ומימון חלקי של קורסי עברית ואנגלית.

הגשת מועמדות והרשמה: www.studentsolim.gov.il

במסגרת בדרך לפסגה – תכנית לעידוד המצוינות האקדמית ליוצאי אתיופיה
תכנית מרום מופעלת על ידי פר"ח-  www.perach.org.il

 מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני  היקף המלגה: 10,000

הגשה: מ- 01/09/2021 עד ה- 20/10/2021

התנדבות : סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא::

 בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 60 שעות, בשנה ג' – 60 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 40 שעות.

marom.perach@gmail.com

טלפון: 054-7731216

מלגות לסטודנטים עולים מצטיינים  לאחר סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד.

תחילת רישום להגשת מועמדות: 1.9.21 עד ה-1.10.21                                                                                        

היקף המלגה: 1000$עד 2500$

https://hias.org.il/student-grants/

זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ‘רקסית הלומדים לתואר ראשון.

הרשמה ובדיקת זכאות לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ב: www.irteka.co.il

גובה המלגה: עד 28000₪ לשלוש שנות לימוד.

התנדבות : סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא: בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 80 שעות, בשנה ג' – 80 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 80 שעות. הפעילות בשותפות פר"ח.

קורס מבט אל החיים, מופעל במכללה ע"י חב"ד בקמפוס

זכאים: סטודנטים/ות בהווה או בעבר וצעירים/ות מגיל 20 עד 30 .

 

דרכי התקשרות: הרב שניאור ,בית חב"ד בקמפוס  0527703130 -chabadcampus.co.il

הגשה: בתחילת שנת הלימודים ובתחילת סמסטר ב'.

היקף המלגה :1000ש"ח עבור השתתפות בקורס  סמסטריאלי של 20 שעות.

בוגרי הקורס, יוכלו להצטרף למלגות המשך שוות במיוחד, כולל מלגת מסע לארה"ב.

סדנאות בתחום היהדות והפילוסופיה לדוברי צרפתית.

גובה המלגה 4400 ש"ח תמורת 120 שעות לימוד.

המפגשים מתקיימים פעמיים: באחד מימי השבוע ובשבת.

מועד הגשה:

בתחילת שנת הלימודים. הקבלה למלגה בכפוף לראיון ולאישור.    

פרטים והרשמה: ציפורה 0549003166

פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית בו אלפי סטודנטים פעילים בחונכות לילדים הזקוקים לעזרה.

פר"ח ומפעל הפיס שותפים ברוב הרשויות המקומיות ויחד הם מעניקים מלגות תמורת פעילות בקהילה.

התנדבות: 140- 130 שעות

היקף המלגה: מ 6500 ₪ עד 10000 ₪- משרתי מילואים זכאים למלגת השלמה של 2600 ₪ לשנה

פתיחת ההרשמה : 25/08/2021 עד 20/10/2021

פרטים והרשמה דרך אתר פר"ח : www.perach.org.il

"במסגרת מיזם מלגות הפיס מוענקות  מלגות לימודים בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) מוענקת ע"י הרשות המקומית או אירגון שותף ומחציתו השנייה, 5,000 ₪, ע"י מפעל הפיס.

פרטים: https://www.pais.co.il/info/Scholarships.aspx

 

רוב הרשויות המקומיות מובילות בשותפות מפעל הפיס ועמותות שונות תוכניות למעורבות חברתית ולפיתוח מנהיגות. ניתן לקבל פרטים ולהירשם דרך המרכזים לצעירים העירונים:

בנתניה – הגג לצעירים מעניק מלגות עם פר"ח, חינוך לפסגות, עמותת עזרה -בונים קהילה , מדור לדור וכו'..

www.hagag.org  – milgot@hagag.org טלפון: 09-8321460

בחדרה – טורבינה:  www.pnay.org.il טלפון: 04-6331787

באור עקיבא- מסלולים : https://tzeirimoraqiva.wixsite.com/merkaztzeirim  טל: 04-6262160

 

כאן תמצאו את  פרטי כל המרכזים לצעירים בארץ :

https://www.kolzchut.org.il/he/ מרכזי_צעירים_בישראל

 

אגודת הסטודנטים מחלקת חוברת כתובות של קרנות חוץ המעניקות מלגות ומפרסמת את דרכי הפנייה לקרנות אלה.

אתרים באינטרנט למלגות חיצוניות נוספות:

אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל http://che.org.il  

מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות www.milgot.co.il

התאחדות הסטודנטים בישראל  https://www.nuis.co.il//מלגות/

מיזם אתר המלגות, בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית https://milgapo.co.il/

קישור ללוח המלגות מלא: לוח מלגות – אתר לימודים בישראל