חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מלגות והסדרי מימון

סיוע במימון שכר הלימוד

מלגות והסדרי מימון

מועמדים וסטודנטים יקרים

המכללה האקדמית נתניה וקרנות חיצוניות שותפות, מעניקות מדי שנה מגוון מלגות והנחות למימון שכר הלימוד על מנת לאפשר לכם ללמוד בראש שקט, לממש את כישוריכם ולהצליח להגשים את חלומותיכם.

המידע המופיע כאן מיועד לסייע לכם להיחשף למלגות הפנימיות שלנו וכן למלגות של מיטב הגופים החיצוניים, העומדים לרשותכם למימון לימודיכם.

בתקווה שהמידע יקל עליכם, אנו מאחלים לכם חוויה לימודית מדהימה והצלחה רבה!

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למדור שכר לימוד:

דוא"ל:  sl@netanya.ac.il

טלפון: 09-8607720 / 09-8607822 / 09-8607765

או למדור מלגות:

דוא"ל:  milgot@netanya.ac.il

מענק צה"ל- פיקדון

לידיעת הסטודנטים משוחררי צה"ל – ניתן לשלם את שכר הלימוד מכספי הפיקדון באמצעות שובר אשר יונפק על-פי בקשת הסטודנט במדור שכר לימוד.

לתשומת לבכם, על-פי החוק, בכל מקרה של החזר כספים עקב הפסקה או ביטול לימודים, על מוסד הלימודים להחזיר את כספי הפיקדון שנמשכו בגין הלימודים ישירות לבנק שבו מתנהל הפיקדון של התלמיד (החייל המשוחרר). בשום מקרה לא יוחזרו כספי הפיקדון לחייל המשוחרר עצמו.

הלוואות 

לשם קבלת הסדרי מימון נוחים לשכר הלימוד, ניתן לפנות למספר בנקים באמצעות סניפים בנתניה או לקרן שכ"ל.

לפרטים ניתן לפנות למדור שכר לימוד.

טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד החינוך והתרבות ניתן לרכוש בחנות הספרים שבמכללה.

הלוואות אלה מוחזרות לאחר גמר הלימודים.

מלגות פנימיות

– המכללה מעניקה לכלל הלומדים בה מלגות בסך כולל של כשמונה מיליון₪ לפי קריטריונים שנקבעו על-ידי ועדת המלגות.

– טפסים לבקשת מלגות ניתן להוריד מאתר המכללה.

– את הטפסים, בצירוף האישורים הדרושים, יש להחזיר במועד שייקבע, למדור שכר לימוד.

היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים, ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות, ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט כמלגה.

לאור האמור לעיל, סטודנט יוכל להגיש בקשה למלגה מכל סוג שהוא רק אם יחתום על טופס נוהל כפל מלגות.

מלגות חיצוניות

מטרת הקרנות להעניק מלגות שכ"ל לסטודנטים הראויים לכך על סמך זכאותם הכלכלית, מקום מגוריהם, תרומתם לחברה ולביטחון המדינה והצטיינותם בלימודים.

שימו לב: מידע מעודכן ומלא על קרנות חיצוניות תמצאו באתרי הקרנות שמתעדכנים כל הזמן. עליכם להקפיד לעקוב דרך הקישורים על תאריכים להגשה, דרכי הרישום, מחויבויות, המסמכים הנדרשים, נוהלי כפל מלגות וכל מידע נוסף.

מלגות מקרנות חוץ

אגודת הסטודנטים מחלקת חוברת כתובות של קרנות חוץ המעניקות מלגות ומפרסמת את דרכי הפניה לקרנות אלה.

אתרי אינטרנט למלגות חיצוניות נוספות:

– אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל: http://che.org.il  

– מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות www.milgot.co.il

– התאחדות הסטודנטים בישראל  https://www.nuis.co.il//מלגות/

– מיזם אתר המלגות, בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית https://milgapo.co.il/

– קישור ללוח מלגות מלא: לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

 

פירוט מלגות וטפסים עבור המלגות השונות

מלגות פנימיות

זכאים: סטודנטים חדשים לתואר ראשון בשנה א' בשנת תשפ"ג, בעלי רישום במרשם האוכלוסין ומגורים בעיר נתניה לפחות ב-5 שנים האחרונות.

גובה המלגה: 20% מגובה שכר הלימוד, עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון -כפוף לתנאי הזכאות.  

הרשמה: טפסים של מלגת תושב נתניה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים במדור שכר לימוד, או להוריד מאתר המכללה.

הגשה במסירה ידנית: עד ה- 15.12.2022 במדור שכ"ל במכללה.

הערה: עיריית נתניה מעניקה לאותם הסטודנטים מלגה נוספת של 7.5%. פרטים והגשה במלגות חיצוניות.

*פרחי הייטק זכאים למלגה בסה"כ 20% ( 7.5% מעיריית נתניה + 12.5% מהמכללה)

 

טופס המלגה

זכאים: סטודנטים שהתקבלו לתואר ראשון לשנה א' בשנת תשפ"ג, בוגרי שירות צבאי או אזרחי – מותנה בהצגת תעודה (5 שנים מאז השחרור, שנת שירות ומעלה).

גובה המלגה: 10% מגובה שכר הלימוד, עבור כל שנת לימודים בתואר הראשון.

זכאים: סטודנטים מן המניין עם קושי כלכלי מוכח בשקלול קריטריונים שונים: הכנסות, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים ומגבלות של נכות רפואית.

* יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל, וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום מילואים.

גובה מלגה: עד 3,500₪.

טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים במדור שכר לימוד, או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים.

הגשה עם כל המסמכים הנלווים עד ה-31.12.22.

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

 

שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים באותה שנה במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% לכל סטודנט, לכל שנה.

טפסים לבקשת המלגה ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים במדור שכר לימוד, או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים.

טופס בקשת מלגת בני משפחה להורדה

נוהל כפל מלגות

זכאים הינם מועמדים חדשים בעלי:

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 650 ומעלה: מלגה בשיעור % 50 משכר הלימוד בשנה ראשונה.

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 620  ומעלה: מלגה בשיעור 30% משכר הלימוד בשנה ראשונה.

– ממוצע בגרות 100 ומעלה ופסיכומטרי 600  ומעלה: מלגה בשיעור 20% משכר הלימוד בשנה ראשונה.

המועמדים לביה"ס מדעי המחשב והמתמטיקה יידרשו לעמוד בנוסף בתנאים הבאים כדי לזכות במלגה הנ"ל:

בגרות במתמטיקה ובאנגלית 5 יחידות בציון 85 ומעלה.

בשנים ב' ג' ד'  המשך קבלת המלגה מותנית בממוצע ציונים 92 ומעלה.

בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.

בוגרי המכינה הקדם אקדמית היעודית של המכללה (מסלול חצי שנתי ומסלול שנתי) אשר יתקבלו ללימודים במסגרת האקדמית, יזכו במלגה בסך 1,000₪ בכל שנת לימוד של התואר הראשון.

הרשמה: מעודכן אוטומטית

סטודנטים מצטיינים בשנה הרביעית ללימודיהם, החונכים תלמידים משנה א', זכאים למלגה מטעם המכללה.

לפרטים יש לפנות למזכירות ביה"ס למשפטים:
– 09-8607726
– 09-8607793
– 09-8607713

סטודנטים מצטיינים משנה ב' יכולים להגיש בקשה למלגה תמורת חונכות אקדמית לסטודנטים עולים.

פרטים: מדור קליטה ופרנקופוניה 09-8607898 / 09-8607417

עבור הישגים משמעותיים בתום שנת הלימודים- מידע ניתן לקבל בפנייה ישירה אל מזכירות החוגים.

בוגרי המכללה האקדמית נתניה זכאים לשכר לימוד של 35,000₪ ללימודי תואר שני בכל התארים, למעט סטודנטים לתואר שני במשפטים, תוך 3 שנים לכל היותר 

מסיום התואר הראשון.

לזכאי תוכנית "חץ": סטודנטים בתואר הראשון שיחלו לימודי שנה ב' או ג' בשנת תשפ"ב גובה שכ"ל הינו 32,000₪.

לסטודנטיות  מצטיינותבשנה א, בעלות קשיים כלכליים מוכחים.

גובה המלגה: עד 14,000, המלגות תמורת חונכות אקדמית או התנדבות בקהילה.

לקבלת פרטים ולהגשת מועמדות ולמילוי טפסים יש לפנות למדור מלגות במועד הרישום עד 31.10.2022.

09-8607882 – 09-8607486

milgot@netanya.ac.il

המכללה מעניקה מלגת סיוע נוספת בסך 5,000₪ לשנה (למעט שנה ד' במשפטים 2,500₪) למלגאי פרוייקט אימפקט והישג. פרטים במדור שכ"ל.

בקשה יש להגיש במדור שכ"ל  עם קבלת תשובות מאימפקט והישג.

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

סטודנטים בני העדה האתיופית בתואר ראשון זוכים לסיוע משמעותי במימון שכ"ל.

לנרשמים בשנת תשפ"ב, גובה שכ"ל לשנה לתוכנית תלת שנתית: 17,500₪.

גובה שכ"ל לשנה לתוכנית דו שנתית:  26,250₪.

בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום.  

בנוסף:

סטודנטים עולים מאתיופיה אשר עלו לארץ עד לפני 15 שנים יזכו למלגת מנהל הסטודנטים: המנהל לסטודנטים עולים | משרד העלייה והקליטה

בני העדה האחרים יוכלו לזכות במלגות החיצוניות המוענקות במסגרת התוכנית בדרך לפסגה של המל"ג: מלגת מרום ומלגת משרד החינוך.

שאלות ותשובות – בדרך לפסגה – התוכנית לעידוד המצויינות האקדמית ליוצאי אתיופיה | המועצה להשכלה גבוהה

 

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות:

המכללה האקדמית נתניה פיתחה תוכנית ייחודית לקליטת סטודנטים עולים דוברי צרפתית. במסגרתה מלגות משמעותיות לזכאי סיוע, ליווי פדגוגי וחונכות אקדמית לעולים ותיקים וחדשים. המלגות מוענקות על-די הקמפוס הפרנקופוני, הידידים הצרפתים של מכללה, מוסדות וקרנות נוספות בארץ ובחו"ל.

המלגות תמורת פעילות חברתית וחינוכית בקהילה. בקשה למלגה זו יש להגיש במועד הרישום ועד 31.10.2022 בקמפוס הפרנקופוני במכללה: מייל: francophonie010@netanya.ac.il , טלפון: 09-8607898

טופס הנחיות לבקשת מלגת סיוע 

טופס בקשת מלגת סיוע

אישורים הדרושים לבקשת מלגת סיוע מטעם המכללה האקדמית נתניה

נוהל כפל מלגות

תוכנית ייעודית לספורטאים המעניקה ליווי צמוד משלב המכינה ועד לסיום התואר. תוכנית לימודית מותאמת ומלגה.

לפרטים לפנות לרכז הספורט: אוהד סהר, טלפון:  052-6922722;.

מלגות חיצוניות

מלגה מטעם עיריית נתניה לסטודנטים לתואר ראשון תושבי העיר, הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים ע"י העירייה.

קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין ולגור בעיר נתניה לפחות ב– 5 השנים האחרונות.

גובה המלגה: 7.5% משכ"ל. קבלת המלגה בפועל מותנית באישור העירייה.

טופס בקשת מלגת בני העיר נתניה להורדה

הגשה למדור שכ"ל במכללה עד ה-.15.12.22

 

 

מלגת משרד החינוך לשעבר, שנקראת השנה 'מלגת מילגו'.

 

ההרשמה נפתחה ב-23.1.2023 ותיסגר ב- 23/2/2023  !

 

למי?

 

מלגות לתואר ראשון ומכינה קדם אקדמית

 

כמה כסף?

 

יש 4 רמות זכאות סוציואקונומית : 5,000 ₪ / 7,500 ₪ / 10,000/ ₪ / 12,480  ₪

 

פרטים והרשמה:

https://www.cua.org.il/

 

 

מלגות ללוחמים משוחררים (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או לתומכי לחימה (תעודת שחרור בכבוד בצבע כסף) עד דרגת סרן (כולל) ועד שלוש שנים בקבע.

קבלת המלגה על בסיס מצב סוציו-אקונומי.

היקף המלגה: שווי של 5,000$ לשנה.

התנדבות:  130 שעות.

הגשה לשנת תשפ"ג : מ- 01.03.2022 עד ה- 31.05.2022.

*בכפוף לנהלי ועדת מלגות, המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגה שנתית נוספת בסך 5,000 למלגאי אימפקט.

לפרטים: 03-6968855

אתר אינטרנט:

הנחיות להגשת בקשה למלגה – FIDF- IMPACTג

מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים.

היקף המלגה: מימון שכ"ל בנוסף ל-2,000₪ מלגת קיום כל חודש.

התנדבות:  130-150 שעות.

הגשה לשנת תשפ"ג מ- 01.03.2022 עד ה- 30.06.2022.

* בכפוף לנהלי ועדת מלגות, המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגה שנתית נוספת בסך 5,000 למלגאי הישג.

לפרטים בטל: 03-7113100

אתר אינטרנט:

www.heseg.com

מלגת לימודים לתואר ראשון ושני ללוחמים או יוצאי אוכלוסיות מיוחדות משוחררים שטרם מלאו להם 3 שנים מיום שחרורם משירות חובה או 5 שנים משירות קבע, ובתנאים הבאים:

– שירתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.

– שייכים לאחת האוכלוסיות הבאות: "זכאי תשמ"ש" ,חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים ששירתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב\כסף\ארד).

היקף המלגה: 7793 ש"ח לשנה

ההרשמה למלגה עבור שנת תשפ"ב (תחילת לימודים אוקטובר 2021) תתאפשר עד ליום 31.7.2022. 

עדכון עבור מלגאי IMPACT לשנת תשפ"ג: ניתן יהיה לקבל מלגת "ממדים ללימודים" בנוסף למלגת IMPACT.

אתר אינטרנט:

תוכנית "ממדים ללימודים"

סיוע לחיילים משוחררים על פי חוק(כולל מסיימי שירות לאומי/אזרחי)  אשר שירתו לפחות שנה אחת בשרות סדיר, שטרם מלאו להם 5 שנים מיום שחרורם, אשר הוכרו בצה“ל כ"חיילים בודדים“ או ”זכאי סיוע", 

לבני מיעוטים, חרדים, תושבי הפריפריה ובני העדה האתיופית.                                       

גובה המלגה: עד 7,500 ₪, מותנה בהיקף ובאורך השירות.

להגשה מ-17.09.22 עד ה-15.12.22   

לתנאי הזכאות, פרטים והרשמה: 

טל: 02-5617176 

אתר :

Home | kerengruss      

-לעולים חדשים, קטינים חוזרים ואזרחים עולים:

שעלו עד לפני 3 שנים – לא כולל  שנות שירות.  

– לסטודנטים יוצאי אתיופיה שעלו לארץ עד לפני 15 שנים.

תאריך סגירה להגשה לחדשים: 10.11.22

תאריך סגירה להגשה לממשיכים: 1.10.22

http://studentinfo.moia.gov.il/StudentInfo/Login.aspx

היקף המלגה: מימון שכר לימוד בגובה של שכר לימוד אוניברסיטאי.

תחומי סיוע נוספים: העשרה לימודית וחברתית ומימון חלקי של קורסי עברית ואנגלית.

הגשת מועמדות והרשמה: www.studentsolim.gov.il

בדרך לפסגה – תוכנית לעידוד המצויינות האקדמית ליוצאי אתיופיה.
תוכנית מרום מופעלת על ידי פר"ח.

מלגות שנתיות לתואר ראשון ושני – היקף המלגה: 10,000₪.

הגשה: ספטמבר 2022.

התנדבות: סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא:

בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 60 שעות, בשנה ג' – 60 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 40 שעות.

טלפון: 054-7731216

אתר אינטרנט: פרח | המלגה ליוצאי אתיופי

מלגות לסטודנטים עולים מצטיינים  לאחר סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד.

תחילת רישום להגשת מועמדות לשנת תשפ"ג: 1.9.22 עד ה-1.10.22.                                                                                        

היקף המלגה: 1,000$ עד 2,500$.

טל: 03-6911322

אתר אינטרנט:

מלגות לעולים – HIAS Israel

 

זכאים: בני החברה הערבית, הדרוזית והצ‘רקסית הלומדים לתואר ראשון.

הרשמה ובדיקת זכאות לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ב: www.irteka.co.il

גובה המלגה: עד 28,000₪ לשלוש שנות לימוד.

התנדבות: סטודנטים אשר יזכו למלגה יתבקשו לבצע התנדבות בהיקף הבא: בשנה א' – 40 שעות, בשנה ב' – 80 שעות, בשנה ג' – 80 שעות, בשנה ד' (במידה ויש כזו בתואר הנלמד) – 80 שעות. הפעילות בשותפות פר"ח.

פרטים והרשמה דרך האתר:

פרח | קרן המלגות לחברה הערבית – "אירתקא"

 

קורס מבט אל החיים, מופעל במכללה ע"י חב"ד בקמפוס.

זכאים: סטודנטים/ות בהווה או בעבר וצעירים/ות מגיל 20 עד 30.

 

דרכי התקשרות: הרב שניאור לנדא , בית חב"ד בקמפוס נתניה. טל: 052-7703130 chabadcampus.co.il

הגשה: בתחילת שנת הלימודים ובתחילת סמסטר ב'.

היקף המלגה: 1,000₪ עבור השתתפות בקורס סמסטריאלי של 20 שעות.

* בוגרי הקורס יוכלו להצטרף למלגות המשך שוות במיוחד, כולל מלגת מסע לארה"ב.

סדנאות בתחום היהדות והפילוסופיה לדוברי צרפתית.

גובה המלגה: 4,400₪ תמורת 120 שעות לימוד.

המפגשים מתקיימים פעמיים: באחד מימות השבוע ובשבת.

מועד הגשה: תחילת שנת הלימודים. הקבלה למלגה בכפוף לראיון ולאישור.    

פרטים והרשמה: ציפורה- 054-9003166.

פר"ח היא תוכנית לאומית להשפעה חברתית בה אלפי סטודנטים פעילים בחונכות לילדים הזקוקים לעזרה.

פר"ח ומפעל הפיס שותפים ברוב הרשויות המקומיות ויחד הם מעניקים מלגות תמורת פעילות בקהילה.

התנדבות: 140- 120 שעות.

היקף המלגה: מ 7,000₪ עד 10,000₪ משרתי מילואים זכאים למלגת השלמה של 2,600₪ לשנה.

פתיחת ההרשמה: 25.08.22 עד 20.10.22

טלפון: 08-9378310.

פרטים והרשמה דרך אתר פר"ח: פרח | דף הבית

במסגרת מיזם "מלגות הפיס" מוענקות מלגות לימודים בסך של 10,000₪ לכל מלגה, כאשר חצי מהסכום (5,000₪) מוענק ע"י הרשות המקומית או אירגון שותף, 

ומחציתו השנייה (5,000₪) ע"י מפעל הפיס.

פרטים באתר: מלגות מפעל הפיס להשכלה גבוהה

 

רוב הרשויות המקומיות מובילות בשותפות מפעל הפיס ועמותות שונות תוכניות למעורבות חברתית ולפיתוח מנהיגות. ניתן לקבל פרטים ולהירשם דרך המרכזים 

לצעירים העירוניים:

– בנתניה: "הגג לצעירים" מעניק מלגות עם פר"ח, חינוך לפסגות, עמותת עזרה- בונים קהילה, מדור לדור וכו'.

www.hagag.org  – milgot@hagag.org טלפון: 09-8321460

– בחדרה: טורבינה:מלגות לימודים | פנאי העיר חדרה  טלפון: 04-6331787

– באור עקיבא: מסלולים: עיריית אור עקיבא – מרכז צעירים  טלפון: 04-6262160

כאן תמצאו את פרטי כל המרכזים לצעירים בארץ: מרכזי צעירים בישראל (ארגון) – כל-זכות

 

מלגות לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה.

תואר ראשון ושני.

מועד אחרון להגשת בקשות: 20.03.2022

פרטים נוספים באתר של הקרן: www.maccabim.org

אגודת הסטודנטים מחלקת חוברת כתובות של קרנות חוץ המעניקות מלגות, ומפרסמת את דרכי הפנייה לקרנות אלה.

אתרי אינטרנט למלגות חיצוניות נוספות:

– אתר המועצה להשכלה גבוהה בישראל http://che.org.il  

– מבחר מלגות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, בהן מלגות עבור בני החברה הערבית והדרוזית. אתר מלגות www.milgot.co.il

– התאחדות הסטודנטים בישראל  https://www.nuis.co.il//מלגות/

– מיזם אתר המלגות, בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית https://milgapo.co.il/

– קישור ללוח המלגות המלא: לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

 

לסטודנטים מהשנה השניה ללימודים.

במקצועות הכלכליים ומדעים, בעלי הישגים גבוהים הזקוקים לסיוע כלכלי.

גובה המלגה: 

בסך 5,000

הגשה עד ה-15.03.23

פרטים והגשת מועמדות באתר:

המרכז ליברלי | טופס בקשה למלגה לשנה”ל תשפ”ג, 2022-2023:


https://merkazliberaly.co.il/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A4/

לאחים שכולים (אח/אחות שלהם נפלו במערכה או פעולות איבה והוכרו כ"אח נספה" על פי חוק)

– לסטודנטים לתואר ראשון או שני הלומדים בשנת תשפ"ג/

גובה המלגה: 6,235₪

הגשה: עד ה- 1.09.22

לפרטים: קרן ניקולא באומן

הרשמה לשנת תשפ"ג

הזכאים למלגה:

– סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים (ההורים נולדו בחו"ל והסטודנט נולד בארץ או בחו"ל).

– צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה בשנת תשפ"ג (או ילמדו בשנה ב' מתוך תואר ראשון של 4 שנים לפחות).

– צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי / אזרחי.

– צעירים המגיעים ממצב סוציו-אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק).

היקף מלגה: 

10,000₪.

מועד ההגשה: 1.3.22 עד 31.5.22

הרשמה: קרן אלרוב – מלגות לסטודנטים

תוכניות קרן קציר – הרשמה לשנת תשפ"ג

הקבלה לתוכניות "קציר" מותנית בעמידה בקריטריונים שנקבעו לכל תוכנית ובהחלטת וועדת מלגות של המכללה ו"קציר". 

-קרן קציר – מלגת רקיע

מיועדת לצעירים בגילאי 18-26 במצבי מצוקה וסיכון, למשל: צעירים ללא עורף משפחתי / בוגרי פנימיות וכפרי נוער ופנימיות רווחה המלווים ע"י עו"ס יתד או מסגרת אחרת.

התוכנית מעניקה מלגת שכר לימוד, מלגת קיום, העשרה וליווי אישי  – אקדמי נרחב, ומחשב נייד כנגד הצלחה והתמדה בלימודים ופעילות התנדבותית בקהילה.

-קרן קציר – מלגת משכילה

לסטודנטיות שהן אמהות חד הוריות עד גיל 42 ובמקרים חריגים עד גיל 47. המתעניינת מוכרת כאם חד-הורית על פי חוק או מסורבת גט, בתהליך גירושין מעל לשנה או 

בתהליך גירושין של שנה ויותר, עגונה, אלמנה, או אם לילדים מתחת לגיל 18 הלומדת לתואר ראשון.

התוכנית מעניקה מלגת שכר לימוד, מלגת קיום, העשרה, ליווי אישי – אקדמי ומחשב נייד.

המלגה רלוונטית לסטודנטים שבשנה"ל תשפ"ג יהיו בשנה א' או ב' ללימודים.

מילוי הטפסים באתר של קרן קציר לאחר קבלת הסבר והנחייה מרכזת קציר ממדור מלגות במכללה.

קרן קציר – טופס הרשמה

מדור מלגות, טל: 09-8607486 / דוא"ל : milgot@netanya.ac.il

תוכנית של "כל ישראל חברים" לסטודנטים לתואר ראשון ולתואר שני.

תוכנית מצויינות בה סטודנט/ית נותן/נותנת תגבור לימודי לקבוצה קטנה של תיכוניסטים במתמטיקה ברמה מוגברת (4 ו5 יחידות).

3 מסלולי מלגות כוללי הכשרה מקדימה.

דרישות: ידע, מחוייבות, יכולת ליצור קשר משמעותי ואכפתיות.

לפרטים נוספים צרו קשר במייל: Milgot@kiah.org.il

 להרשמה:  טופס הרשמה למלגת "סודקות את תקרת הזכוכית" תשפ"ג

מלגת קיום חודשית לסטודנטים עולים נזקקים העומדים בתנאי הזכאות 

טל:2994*

https://www.gov.il/he/service/students_scholarship_2020

 

מלגת הלימודים תינתן עד לסך 10,000 ₪ לשנה במשך 3 שנים או עד לקבלת התואר (המוקדם מבניהם)

  1. ולסטודנטים הלומדים בשנת תשפ"ב העונים על כל הקריטריונים הבאים:
  2. סטודנטים בגילאים 30-18 אשר עלו לישראל, החל משנת 2015 ואילך, מהמדינות: צרפת, שוויץ, בלגיה מרוקו וטוניס.
  3. סטודנטים השוהים בארץ ללא הוריהם.
  4. סטודנטים ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי.
  5. לומדים לתואר ראשון בתוכנית מלאה – לפחות 16 שעות שבועיות וסטודנטים לתואר שני – 6 שעות שבועיות.
  6. סטודנטים שלא קיבלו בעבר מלגת לימודים מקק"ל. 7

 תינתן עדיפות לסטודנטים עם מצב סוציואקונומי נמוך. סטודנטים העומדים בתנאים הנ"ל מוזמנים בזאת להגיש בקשה לקבלת מלגה מהקרן. בקשה לקבלת המלגה תוגש אך ורק בטופס המקוון בקישור:

www.natansys.site/kkls22

עד ליום: 15/08/2022

 

לסטודנטים המעונינים ללמד תלמידי בתי ספר בכל הגילאים בתחום הסייבר ,הטכנולוגיה והחדשנות ולאתגר אותם במשימות אישיות, במגוון טכנולוגי רחב. 

מקומות פנויים בנתניה בחדרה ובעוד מספר רשויות מקומיות בארץ. 

פרטים באתר:  https://pisgacyber.co.il 

להגשת מועמדות: 03-9176666 (וורד)