חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכות שעות מכינה

  מערכת שעות למכינה ייעודית סמסטריאלית תשפ"ב – סמס' א'

משך המכינה 10/3/2022 – 24/10/2021

*ייתכנו שינויים

יום / שעה 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 
ראשוןמתמטיקה  משותףמתמטיקה  משותףמתמטיקה  משותףאנגליתאנגלית 
 (מיכאל) (מיכאל)  (מיכאל)(מת'יו)(מת'יו) 
      
       
      
שלישי 10:00-8:30 11:45-10:1514:30-12:00 15:15-14:35 17:00-15:30 
אנגליתאנגלית מתמטיקה כלכלה   מתמטיקה כלכלה מתמטיקה כלכלה 
(מת'יו)(מת'יו)( מיכאל)(מיכאל)(מיכאל) 
      
   מתמטיקה  חברהמתמטיקה  חברהמתמטיקה  חברה 
  ( ניר)( ניר)( ניר) 
      
רביעי 10:00 – 8:3011:00 – 10:1512:00 – 11:1513:45-12:15 16:30-14:00 19:15-16:45
      
 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מיקרו כתיבה אקדמית  כתיבה אקדמית  אנגליתמבוא לפסיכולוגיה
      
      
      

  מערכת שעות למכינה ייעודית סמסטריאלית תשפ"ב – סמס' ב'

משך המכינה 27/7/2022 – 13/3/2022

*ייתכנו שינויים

יום / שעה 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 
ראשוןמתמטיקה  כלכלהמתמטיקה  כלכלהמתמטיקה  כלכלהאנגליתאנגלית 
 (מיכאל) (מיכאל)  (מיכאל)(מת'יו)(מת'יו) 
      
       
      
שלישי 10:00-8:30 11:45-10:1514:30-12:00 15:15-14:35 17:00-15:30 
אנגליתאנגלית מתמטיקה כלכלה   מתמטיקה כלכלה מתמטיקה כלכלה 
(מת'יו)(מת'יו)( מיכאל)(מיכאל)(מיכאל) 
      
      
      
      
רביעי 10:00 – 8:3011:00 – 10:1512:00 – 11:1513:45-12:15 16:30-14:00 19:15-16:45
      
 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מיקרו כתיבה אקדמית  כתיבה אקדמית  אנגליתמבוא לפסיכולוגיה
      
 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מיקרו כתיבה אקדמית   כתיבה אקדמית    
(ניר – חברה)(ניר – חברה)(ליטל – כלכלה)(ליטל – כלכלה)  

מערכת שעות למכינה יעודית שנתית תשפ"ב

משך המכינה

סמס' א' 24/10/2021 עד 10/3/2022
סמס' ב' 13/3/2022 עד 27/7/2022 (מערכת שונה)

*ייתכנו שינויים

יום / שעה10:00-8:30 11:45-10:15    13:30-12:0015:15-13:45 17:00-15:30 18:45-17:15
ראשוןמתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיס  אנגלית בסיס  אנגלית בסיס    
 (כלכלה – אלעד) (כלכלה – אלעד) (כלכלה – אלעד)   
מתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיס   
 (חברה – רוית) (חברה – רוית) (חברה – רוית)   
      
שלישי  מתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיסשימושי מחשב
  אנגלית בסיס    אנגלית בסיס (כלכלה – אלעד) (כלכלה – אלעד) (כלכלה – אלעד) נטע
  מתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיסמתמטיקה בסיס 
       (חברה – רוית)    (חברה – רוית)   (חברה – רוית)    
      
רביעי10:00-8:3011:00-10:1512:30-11:1513:45-12:4515:30-14:0017:15-15:45
       
  אוריינות בסיס  אוריינות בסיסבסיס כלכלה מיקרו בסיס כלכלה מיקרו   אנגלית בסיס     אנגלית בסיס
   (מיכאל) (מיכאל)