חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכות שעות מכינה

  מערכת שעות למכינה ייעודית סמסטריאלית תשפ"ג – סמס' א'

משך המכינה 2/11/2022 – 14/03/2023

*ייתכנו שינויים

יום / שעה 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 18:00-17:15
ראשוןמתמטיקה   מתמטיקה   מתמטיקה   אנגליתאנגליתאנגלית
 (מיכאל) (מיכאל) (מיכאל) (מת'יו) (מת'יו) (מת'יו)
      
       
      
שני       
       
      
      
שלישי 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 
כתיבה אקדמיתכתיבה אקדמית מתמטיקה     מתמטיקה   מתמטיקה   
(ניצן)(ניצן)( מיכאל)(מיכאל)(מיכאל) 
      
      
      
רביעי 10:00 – 8:3011:00 – 10:1512:00 – 11:1513:45-12:15 15:30-14:00 18:15-15:45
      
 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מיקרויסודות הפסיכולוגיה יסודות הפסיכולוגיה אנגליתאנגלית
 (מיכאל  ) (מיכאל  )(מאיה )( נטע ) (מת'יו) (מת'יו)
      
      
      
חמישי      
          
      

  מערכת שעות למכינה ייעודית סמסטריאלית תשפ"ג – סמס' ב'

משך המכינה 15/3/2022 – 30/7/2023

*ייתכנו שינויים

יום / שעה 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 18:00-17:15
ראשוןמתמטיקה   מתמטיקה   מתמטיקה   אנגליתאנגליתאנגלית
 (מיכאל) (מיכאל)  (מיכאל)(מת'יו)(מת'יו)(מת'יו)
          
       
      
שני       
       
      
      
שלישי 10:00-8:30 11:45-10:1513:30-12:00 15:15-13:45 17:00-15:30 
כתיבה אקדמיתכתיבה אקדמית מתמטיקה     מתמטיקה    מתמטיקה    
  ( מיכאל)(מיכאל)(מיכאל) 
      
      
      
רביעי 10:00 – 8:3011:00 – 10:1512:00 – 11:1513:45-12:15 15:30-14:00 18:15-15:45
      
 מבוא לכלכלה מיקרו מבוא לכלכלה מיקרויסודות הפסיכולוגיהיסודות הפסיכולוגיהאנגליתאנגלית
     (מת'יו)  (מת'יו) 
      
      
      
חמישי      
          
      

מערכת שעות למכינה יעודית שנתית תשפ"ג

משך המכינה

סמס' א' 2/11/2022 עד 14/3/2023
סמס' ב' 15/3/2023 עד 30/7/2023 (מערכת שונה)

*ייתכנו שינויים

יום / שעה10:00-8:30 11:45-10:15    13:30-12:0015:15-13:45 17:00-15:30 18:00-17:15
ראשוןמתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלה  אנגלית בסיס  אנגלית בסיס     אנגלית בסיס 
(אלעד)(אלעד)(אלעד)   
מתמטיקה חברהמתמטיקה חברהמתמטיקה חברה   
(רוית)(רוית)(רוית)   
      
שני      
            
      
      
      
שלישי אוריינות רמה א'   אוריינות רמה א' מתמטיקה כלכלה  מתמטיקה כלכלהמתמטיקה כלכלה 
(שיר) (שיר) (אלעד)(אלעד)(אלעד) 
 אוריינות רמה ב'  אוריינות רמה ב' מתמטיקה חברה  מתמטיקה חברה  מתמטיקה חברה   
(עליזה)(עליזה)(רוית) (רוית) (רוית) 
רביעי10:00-8:3011:45-10:1513:30-12:0015:15-13:4517:00-15:3018:00-17:15
 אסטרטגיות למידה      
  (מאיה)בסיס כלכלה מיקרושימושי מחשבאנגלית  בסיס  אנגלית בסיס      אנגלית בסיס  
שפה עברית( ניר/יפה) (ניר/יפה ) ( )  
  (עליזה)      
חמישי