חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכת שעות חמש שנתית פרחי הייטק

  • ראשי
  • מערכת שעות חמש שנתית פרחי הייטק

מערכת שעות - בית הספר למדעי המחשב ומתמטיקה – תשפ"א

שנה א' – כיתה ט'

מערכת שעות סמסטר א' – פרחי הייטק – כיתה ט' 

 

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

ד'

17:00-19:00

סדנה (רשות)

 

 

ה'

17:00-20:00

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

ה'

20:15-21:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

                                                                                                                              

מערכת שעות סמסטר ב', – פרחי הייטק – כיתה ט'

 

 

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

ד'

17:00-19:00

סדנה

 

מעבדה

ה'

17:00-19:30

תכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

ה'

19:45-21:15

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

מערכת שעות  סמסטר קיץ-  פרחי הייטק – כיתה ט'

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

ג'

14:30-16:00

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

ד"ר קרן כהן

 

מעבדה

ג'

16:15-17:45

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

ג'

18:00-19:30

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

ד"ר קרן כהן

 

מעבדה

 

שנה ב' – כיתה י'

מערכת שעות סמסטר א'  – כיתה י'

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-19:30

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מערכת שעות סמסטר ב' –  כיתה י'

 

 

ד'

17:00-19:30

תכנות פרוצדורלי

ד"ר אחמד ג'בארה

 

 

ד'

19:45-21:15

תכנות פרוצדורלי – תרגיל ‏

מר ראבי ראבי

 

 

       

 

 

מערכת שעות סמסטר קיץ – כיתה י'

 

 

ד'

15:00-17:30

תכנות בסביבת חלונות

מר ירון מזרחי

 

ד

17:45-19:15

תכנות בסביבת חלונות – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות

 

 

שנה ג' – כיתה יא'

מערכת שעות –  סמסטר א' – כיתה י"א

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית א'

 

ד"ר נעה לוינשטיין

 

א'

19:15-20:45

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

ד'

17:30-18:15

מערכות ספרתיות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

ד'

18:30-20:00

מערכות ספרתיות

ד"ר אורן שרון

 

 

 

‏     מערכת שעות – סמסטר ב' – כיתה י"א

 

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

א'

19:15-20:45

מתמטיקה דיסקרטית ב'  – תרגיל

מר רענן שכטר

 

ה'

17:30-20:00

מבנה נתונים

מר ערן קאופמן

 

ה'

20:15-21:45

מבנה נתונים – תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

מערכת שעות  – סמסטר קיץ – כיתה י"א

 

ג'

17:00-19:30

אלגברה לינארית א'

 

ד"ר גיורא דולה

 

 

ג'

19:45-21:15

אלגברה לינארית א'– תרגיל

 

מר רענן שכטר

 

 

ד'

17:00-18:30

מערכות הפעלה

 

ד"ר פנחס וייסברג

 

ד'

19:00-20:30

מערכות הפעלה – תרגיל

 

ד"ר פנחס וייסברג

 

ה'

17:00-18:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

ה'

18:45-21:15

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

הערה: יתכנו שינויים במערכת

שנה ד' – כיתה יב'

מערכת שעות –  סמסטר א' – כיתה י"ב  (עם ערב שנה ב' + ג')

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

 

 

 

 

ב'

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

ג'

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א' – בחירה  (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

ד'

17:30-20:00

אלגברה לינארית ב'

ד"ר גיורא דולה

 

ד'

20:15-21:45

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים א'

פרופ' עמוס ישראלי

 

ה'

20:15-21:45

אלגוריתמים א' –

מר נועם לוי

 

 

‏                                                                                                                        

‏‏‏‏‏מערכת שעות – סמסטר ב' – כיתה י"ב

 

ג'

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

ה'

20:15-21:45

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

מערכת שעות  – סמסטר קיץ – כיתה י"ב

 

ד'

17:00-18:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

19:00-20:30

 מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ה' – דחיית שירות

מערכת שעות –  סמסטר א"– שנת דחיית שירות

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

  א'

11:30-14:00

אוטומטים ושפות פורמליות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-17:00

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (מדעי המחשב)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

20:15-21:45

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

ב'

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (מדעי המחשב)

ד"ר דוד קאופמן

 

מעבדה

 

19:45-21:15

אינפי א' – תרגיל (אפשרות 1)

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

מעבדה

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים אפשרות 2)

ד"ר גרשון קגן

 

מעבדה

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

19:45-21:15

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:00-11:30

אנגלית מתקדמים א' (למי שלא למד) (אפשרות 1)

ט.נ.

 

 

 

11:15-12:45

אינפי א' – תרגיל (אפשרות 2)

מר משה פדרבוש

 

 

 

17:00-18:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

18:45-21:15

אוטומטים

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

8:00-10:15

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

 

10:30-13:00

אנגלית מתקדמים א' (אפשרות 2)

ט.נ.

 

 

 

 

מערכת שעות –  סמסטר ב – שנת דחיית שירות

 

 

יום

שעת השעור

שם השעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

10:00-12:30

אנגלית מתקדמים ב'

ט.נ.

 

 

 

17:00-19:30

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

 

19:45-21:15

אינפי ב' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

12:45-14:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-16:00

מבוא להסתברות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

מעבדה

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

17:00-19:30

אנגלית מתקדמים ב'

ט.נ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידת מכונה – בחירה (תחום מחשבים)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-19:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

20:15-21:45

מבוא להסתברות

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

10:45-11:30

לוגיקה – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.