חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – ארבע שנתי

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – ארבע שנתי

מסלול בוקר – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א'

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

מסלול

חדר

א'

8:00-11:00

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ.

 

 

 

11:15-12:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

13:00-14:30

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ.

 

 

 

17:00-21:30

מתמטיקה תיכונית א'

מר נועם הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

13:00-16:15

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

8:30-11:00

מתמטיקה תיכונית א'

מר נועם הלל

 

 

שנה א' - סמסטר ב'

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

מסלול

חדר

א'

9:00-12:00

אנגלית בסיסי

ט.נ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

8:15 – 9:45

אנגלית בסיסי

ט.נ

 

 

ב'

17:00-21:30

מתמטיקה תיכונית ב'

מר נועם הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:30-12:00

תכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

12:15-13:45

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

מעבדה

 

 

 

 

 

 

 

17:00-20:15

מתמטיקה תיכונית ב'

מר נועם הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

שנה א'- קיץ
קורס הכנה במתמטיקה– הקורס ישתרע על פני 24 מפגשים של 5 שעות כל אחד, סה"כ: 120 שעות. עלות: 1800 ש"ח

מסלול ערב – תשפ"א

שנה א'- סמסטר א'

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

מסלול

חדר

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

17:00-21:30

מתמטיקה תיכונית א'

מר נועם הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-20:00

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

20:15-21:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

מעבדה

 

 

 

 

 

 

ו'

8:30-11:00

מתמטיקה תיכונית א'

מר נועם הלל

 

 

שנה א' – סמסטר ב'

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

מסלול

חדר

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

17:00-21:30

מתמטיקה תיכונית ב'

מר נועם הלל

 

 

 

ג'

17:00-19:30

תכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות מונחה עצמים – תרגיל 

מר ירון מזרחי

 

מעבדה

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-20:15

מתמטיקה תיכונית ב'

מר נועם הלל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

שנה א'- קיץ
קורס הכנה במתמטיקה– הקורס ישתרע על פני 24 מפגשים של 5 שעות כל אחד, סה"כ: 120 שעות.