חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

שנה א' – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית א'

ד"ר  נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-21:45

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-20:00

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

20:15-21:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:30-11:00

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לידיעתכם: טרם שובצו קורסי האנגלית. הקורסים ייקבעו בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה א' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

     

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-20:45

מתמטיקה דיסקרטית ב' –תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

     

ב'

 

 

   

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

   

 

17:30-19:00

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

*

19:15-20:45

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

מר אמיר דוכן

 

 

 

     

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ד'

     

 

     

ה'

17:00-19:30

תכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

     

ו'

8:00-10:30

מבני נתונים

מר ערן קאופמן

 

 

 

10:45-12:15

מבני נתונים – תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - תשפ"א

שנה ב' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

17:00-18:30

מערכות ספרתיות  

ד"ר אורן שרון

 

 

 

18:45-19:30

מערכות ספרתיות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

19:45-21:15

אינפי א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

17:30-20:00

אלגברה לינארית ב'

ד"ר גיורא דולה

 

 

 

20:15-21:45

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

   

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים א'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

אלגוריתמים א' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:00-10:15

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*למי שלא פטור מהקורס
לידיעתכם: השיבוץ לקורסי האנגלית ייקבע בתחילת הסמסטר. יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ב' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

 

19:45-21:15

אינפי ב' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

מבוא להסתברות

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

מבוא להסתברות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

10:45-12:15

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 * למי שלא פטור מהקורס
** במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות פרוצדורלי

מר ערן קאופמן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות פרוצדורלי – תרגיל

מר ראבי ראבי

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-18:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס ויסברג

 

 

 

19:00-20:30

מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-18:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

18:45-21:15

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - תשפ"א

שנה ג' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

20:15-21:45

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

 

 

 

 

   

ג'

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א'– בחירה (תחום מחשבים)

מר אבנר יונה

 

 

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

19:45-22:15

תקשורת באינטרנט – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

   

ד'

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

19:45-21:15

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-18:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

18:45-21:15

אוטומטים

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

   

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.

    יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידה חישובית – בחירה (תחום מחשבים)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-19:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:45-21:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

10:45-11:30

לוגיקה ותכנות לוגי – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.
  •  במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
  יתכנו שינויים במערכת השעות.          

 

 

 

שנה ג' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות מאובטח – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אחמד ג'בארה

 

 

 

 

 

 

 

 

קו חם לשירות סטודנטים וסגל

טלפונים זמינים לשרותכם 09-8607777

בבקשה לכל בעיה בשכר לימוד להתקשר 09-8607718 או לשלוח מייל [email protected]

שאלות וייעוץ בטלפון בנוגע למצב הנוכחי בלבד ! 09-8607753 או לשלוח פרטים כאן

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

*      אתם לא לבד. אנחנו פה אתכם. סיוע רגשי 24/7  https://zgil.org.il

 

 

הודעות לסטודנטים

תאריך:  30.10.2023 -בנושא אירועי המעונות

הודעה לסטודנטים בנושא אירועי המעונות

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  17.10.2023 – הודעה לסטודנטים תואר שני בניהול בגרנטולוגיה

מפגש ההיכרות לסטודנטים לתואר שני בניהול בגרונטולוגיה, הלומדים בשנת הלימודים תשפ"ד, שהיה אמור להתקיים באמצעות הזום ביום ה', 19.10, נדחה. בהמשך נפרסם את המועד החדש למפגש ופרטים נוספים.

תאריך:  16.10.2023 – הודעה על השעיה מלימודים

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ביום 15/10/2023 החליטה הנהלת המכללה האקדמית נתניה להשעות  סטודנטית מלימודיה. ההחלטה התקבלה לאחר שמנהל הבטחון של המכללה הביא לידיעתנו, כי הסטודנטית העלתה לקבוצת הווטסאפ הכיתתית תמונות ומלל שיש בהם לכאורה עידוד ותמיכה בטרור. ההשעיה היא עד לקיומו של הליך משמעתי בהתאם לתקנון.
 
המכללה האקדמית נתניה דוגלת בחופש ביטוי והבעת דעה. יחד עם זאת, גילויים של הבעת תמיכה בטרור אינם מצויים בתוך גבולות השיח הלגיטימי. כפי שהובהר במסר שהעברנו בשבוע שעבר, כנגד מי שמפרסם הודעות מסוג זה יינקטו הליכים משמעתיים, עד כדי הפסקת לימודים לצמיתות. 
 
בברכה,
פרופ' משה גלברד, רקטור ומשנה לנשיא

תאריך:  12.10.2023

סטודנטים יקרים בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
בשל המצב הבטחוני, פתיחת שנת הלימודים האקדמית במכללה האקדמית נתניה תידחה לתאריך 5.11.23. מפגשי היכרות ואוריינטציה שהיו אמורים להתקיים בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים (כלומר בשבוע שבין 15/10/23 ל- 19/10/23) יידחו בהתאמה לשבוע שלפני ה- 5/11. 
אנו עוקבים אחרי המצב ובמידה ויהיו עדכונים נוספים תקבלו על כך הודעה. 
אנו מבקשים לחזק אתכם ואת בני משפחותיכם בימים הקשים הללו. אנו שולחים תנחומים למשפחות השכולות, איחולי החלמה לפצועים, מייחלים לשובם בשלום של החטופים ומאחלים לסטודנטים ולסטודנטיות ולחברי הסגל האקדמי והמנהלי שגויסו לכוחות הבטחון שישובו בשלום לביתם,
הנהלת המכללה האקדמית נתניה. 

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה