מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

שנה א' – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית א'

ד"ר  נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-21:45

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-20:00

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

20:15-21:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:30-11:00

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לידיעתכם: טרם שובצו קורסי האנגלית. הקורסים ייקבעו בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה א' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

     

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-20:45

מתמטיקה דיסקרטית ב' –תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

     

ב'

 

 

   

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

   

 

17:30-19:00

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

*

19:15-20:45

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

מר אמיר דוכן

 

 

 

     

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ד'

     

 

     

ה'

17:00-19:30

תכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

     

ו'

8:00-10:30

מבני נתונים

מר ערן קאופמן

 

 

 

10:45-12:15

מבני נתונים – תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - תשפ"א

שנה ב' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

17:00-18:30

מערכות ספרתיות  

ד"ר אורן שרון

 

 

 

18:45-19:30

מערכות ספרתיות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

19:45-21:15

אינפי א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

17:30-20:00

אלגברה לינארית ב'

ד"ר גיורא דולה

 

 

 

20:15-21:45

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

   

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים א'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

אלגוריתמים א' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:00-10:15

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*למי שלא פטור מהקורס
לידיעתכם: השיבוץ לקורסי האנגלית ייקבע בתחילת הסמסטר. יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ב' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

 

19:45-21:15

אינפי ב' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

מבוא להסתברות

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

מבוא להסתברות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

10:45-12:15

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 * למי שלא פטור מהקורס
** במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות פרוצדורלי

מר ערן קאופמן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות פרוצדורלי – תרגיל

מר ראבי ראבי

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-18:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס ויסברג

 

 

 

19:00-20:30

מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-18:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

18:45-21:15

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - תשפ"א

שנה ג' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

20:15-21:45

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

 

 

 

 

   

ג'

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א'– בחירה (תחום מחשבים)

מר אבנר יונה

 

 

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

19:45-22:15

תקשורת באינטרנט – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

   

ד'

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

19:45-21:15

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-18:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

18:45-21:15

אוטומטים

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

   

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.

    יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידה חישובית – בחירה (תחום מחשבים)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-19:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:45-21:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

10:45-11:30

לוגיקה ותכנות לוגי – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.
  •  במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
  יתכנו שינויים במערכת השעות.          

 

 

 

שנה ג' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות מאובטח – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אחמד ג'בארה

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה