חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול ערב

שנה א' – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית א'

ד"ר  נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-21:45

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-20:00

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

20:15-21:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:30-11:00

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לידיעתכם: טרם שובצו קורסי האנגלית. הקורסים ייקבעו בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה א' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

     

א'

17:30-19:00

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:15-20:45

מתמטיקה דיסקרטית ב' –תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

     

ב'

 

 

   

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

   

 

17:30-19:00

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

*

19:15-20:45

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

מר אמיר דוכן

 

 

 

     

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ד'

     

 

     

ה'

17:00-19:30

תכנות מונחה עצמים

ד"ר קרן כהן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר נתנאל ביטון

 

 

 

     

ו'

8:00-10:30

מבני נתונים

מר ערן קאופמן

 

 

 

10:45-12:15

מבני נתונים – תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - תשפ"א

שנה ב' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

17:00-18:30

מערכות ספרתיות  

ד"ר אורן שרון

 

 

 

18:45-19:30

מערכות ספרתיות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

19:45-21:15

אינפי א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ד'

17:30-20:00

אלגברה לינארית ב'

ד"ר גיורא דולה

 

 

 

20:15-21:45

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

   

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים א'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

אלגוריתמים א' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ו'

8:00-10:15

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*למי שלא פטור מהקורס
לידיעתכם: השיבוץ לקורסי האנגלית ייקבע בתחילת הסמסטר. יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ב' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

 

19:45-21:15

אינפי ב' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:30-20:00

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

20:15-21:45

מבוא להסתברות

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

מבוא להסתברות – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

10:45-12:15

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 * למי שלא פטור מהקורס
** במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות פרוצדורלי

מר ערן קאופמן

 

 

 

19:45-21:15

תכנות פרוצדורלי – תרגיל

מר ראבי ראבי

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-18:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס ויסברג

 

 

 

19:00-20:30

מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-18:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

18:45-21:15

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - תשפ"א

שנה ג' - סמסטר א', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

20:15-21:45

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

   

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

 

 

 

 

   

ג'

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א'– בחירה (תחום מחשבים)

מר אבנר יונה

 

 

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

19:45-22:15

תקשורת באינטרנט – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

   

ד'

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

19:45-21:15

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

 

 

   

ה'

17:00-18:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

18:45-21:15

אוטומטים

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

   

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.

    יתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - סמסטר ב', מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב'

 

 

 

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידה חישובית – בחירה (תחום מחשבים)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

17:00-19:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

19:45-21:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

9:00-10:30

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

10:45-11:30

לוגיקה ותכנות לוגי – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים, שיהיו קורסי חובה.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.
  •  במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
  יתכנו שינויים במערכת השעות.          

 

 

 

שנה ג' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות מאובטח – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אחמד ג'בארה