מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול בוקר

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול בוקר

שנה א' – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

  

א'

8:00-11:00

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ

 

 

11:15-12:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

13:00-15:30

אלגברה לינארית א'

מר נועם לוי

 

 

15:45-17:15

מתמטיקה דיסקרטית א'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ב'

9:00-10:30

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

11:00-12:30

אלגברה לינארית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

13:00-14:30

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

  

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

  

ד'

 

 

 

 

 

 

 

  

ה'

8:30-11:00

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

11:15-12:45

אינפי א' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

13:00-16:15

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

 

  

ו'

8:30-11:00

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

11:15-13:45

קורס עברית

גב' אפרת אברהמסון

 

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה א'- סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

  

א'

9:00-12:00

אנגלית בסיסי

ט.נ

 

 

12:30-15:00

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

15:15-16:45

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

17:00-18:30

אינפי ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

ב'

8:15-9:45

אנגלית בסיסי

ט.נ

 

 

10:00-12:30

אלגברה לינארית ב'

מר נועם לוי

 

 

12:45-14:15

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

15:30-17:00

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

מר אמיר דוכן

 

 

17:30-19:00

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:30-12:00

תכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

12:15-13:45

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

14:00-15:30

מתמטיקה דיסקרטית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

16:00-17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

8:00-10:30

מבנה נתונים

מר ערן קאופמן

עם שנה א' ערב

 

10:45-12:15

מבני נתונים תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - תשפ"א

שנה ב' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

 

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

    

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ב'

11:30-14:00

אלגוריתמים א'

 

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

14:30-16:00

מבוא להסתברות – תרגיל

 

מר רענן שכטר

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

17:00-18:30

מערכות ספרתיות

 

ד"ר אורן שרון

 

 

 

18:45-19:30

מערכות ספרתיות – תרגיל

 

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

8:00-9:30

תכנות פרוצדורלי – תרגיל

 

מר ראבי ראבי

 

 

 

9:45-11:15

מבוא להסתברות

 

ד"ר קרן כהן

 

 

 

11:30-14:00

תכנות פרוצדורלי

 

מר ערן קאופמן

 

 

 

14:30-16:00

אלגוריתמים א' – תרגיל

 

מר נועם לוי

 

 

 

17:00-19:30

תרבות ומנהגים –בחירה (תחום כללי)

 

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:00-11:30

אנגלית מתקדמים א' (3 שעות)

 

ט.נ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

* יתכנו שינויים בשעות קורסי האנגלית
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

10:00-12:30

אנגלית מתקדמים ב' (3 שעות)

ט.נ

 

 

 

13:00-15:30

תכנות בסביבת חלונות

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

9:00-10:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

 

10:45-12:15

מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

מעבדה

 

12:45-14:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

10:00-11:30

תכנות בסביבת חלונות – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

מעבדה

 

12:00-14:30

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

14:45-16:15

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

10:00-11:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

11:45-12:30

לוגיקה ותכנות לוגי – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

13:00-15:30

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

 

17:00-19:30

יסודות הניהול – בחירה (תחום מ.מ.)

ד"ר גדי רביד

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ג' - תשפ"א

שנה ג' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

   א'

11:30-14:00

אוטומטים ושפות פורמליות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-17:00

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים) (אפשרות 2)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

19:45-22:15

תקשורת באינטרנט – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

15:00-16:30

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

15:00-16:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

17:00-18:30

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

18:45-22:00

אחזור מידע – בחירה (תחום מדעי המחשב)

ד"ר דב שירץ

 

 

 

 

 

   

ב'

10:00-12:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

12:45-14:15

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח*

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

   

ג'

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

 

 

   

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידת מכונה – בחירה (מדעי המחשב)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

  

 

ה'

17:00-19:30

יסודות הניהול – בחירה (תחום מ.מ.)

ד"ר גדי רביד

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 
  • במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.
  • במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
    הערה: ייתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות מאובטח – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אחמד ג'בארה

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה 

סטודנטים יקרים,

 

 

מלגת מילגו

ההרשמה נפתחה ב 5/2/2024   ותסגר ב- 4/3/2024!

מלגות לתואר ראשון ומכינה קדם אקדמית.

גובה המלגה: 4 רמות-

5,000 ₪ / 7,500 ₪ / 10,000/ ₪ / 12,480  ₪

על בסיס קריטריונים סוציואקונומים.

 

לפרטים והרשמה:

https://www.cua.org.il/

 

הספרייה פתוחה לקבלת קהל סטודנטים וסגל
בימים א'-ה' בין השעות 08:30 – 17:00
ימי שישי 08:30 – 11:4