חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול בוקר

  • ראשי
  • מערכת שעות מדעי המחשב והמתמטיקה – מסלול בוקר

שנה א' – תשפ"א

שנה א' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

  

א'

8:00-11:00

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ

 

 

11:15-12:45

מבוא לתכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

13:00-15:30

אלגברה לינארית א'

מר נועם לוי

 

 

15:45-17:15

מתמטיקה דיסקרטית א'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ב'

9:00-10:30

מתמטיקה דיסקרטית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

11:00-12:30

אלגברה לינארית א' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

13:00-14:30

אנגלית טרום בסיסי

ט.נ

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

  

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00-19:30

תרבות ומנהגים – בחירה (תחום כללי)

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

  

ד'

 

 

 

 

 

 

 

  

ה'

8:30-11:00

אינפי א'

מר משה פדרבוש

 

 

11:15-12:45

אינפי א' – תרגיל

מר משה פדרבוש

 

 

13:00-16:15

מבוא לתכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

 

  

ו'

8:30-11:00

יסודות מערכות פתוחות

מר ערן קאופמן

 

 

11:15-13:45

קורס עברית

גב' אפרת אברהמסון

 

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה א'- סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

חדר

 

 

 

  

א'

9:00-12:00

אנגלית בסיסי

ט.נ

 

 

12:30-15:00

אינפי ב'

מר משה פדרבוש

 

 

15:15-16:45

מתמטיקה דיסקרטית ב'

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

17:00-18:30

אינפי ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

ב'

8:15-9:45

אנגלית בסיסי

ט.נ

 

 

10:00-12:30

אלגברה לינארית ב'

מר נועם לוי

 

 

12:45-14:15

אלגברה לינארית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

15:30-17:00

ארגון המחשב ושפות סף – תרגיל

מר אמיר דוכן

 

 

17:30-19:00

ארגון המחשב ושפות סף

ד"ר קרן כהן

 

 

 

 

 

 

ג'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:30-12:00

תכנות מונחה עצמים

ד"ר תמיר לוי

 

 

12:15-13:45

תכנות מונחה עצמים – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

14:00-15:30

מתמטיקה דיסקרטית ב' – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

16:00-17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

8:00-10:30

מבנה נתונים

מר ערן קאופמן

עם שנה א' ערב

 

10:45-12:15

מבני נתונים תרגיל

ד"ר אורי פנקס

 

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - תשפ"א

שנה ב' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

 

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

    

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ב'

11:30-14:00

אלגוריתמים א'

 

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

14:30-16:00

מבוא להסתברות – תרגיל

 

מר רענן שכטר

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

17:00-18:30

מערכות ספרתיות

 

ד"ר אורן שרון

 

 

 

18:45-19:30

מערכות ספרתיות – תרגיל

 

מר רענן שכטר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

8:00-9:30

תכנות פרוצדורלי – תרגיל

 

מר ראבי ראבי

 

 

 

9:45-11:15

מבוא להסתברות

 

ד"ר קרן כהן

 

 

 

11:30-14:00

תכנות פרוצדורלי

 

מר ערן קאופמן

 

 

 

14:30-16:00

אלגוריתמים א' – תרגיל

 

מר נועם לוי

 

 

 

17:00-19:30

תרבות ומנהגים –בחירה (תחום כללי)

 

הרב ד"ר משה פינצ'וק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

9:00-11:30

אנגלית מתקדמים א' (3 שעות)

 

ט.נ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

* יתכנו שינויים בשעות קורסי האנגלית
יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ב' - סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

10:00-12:30

אנגלית מתקדמים ב' (3 שעות)

ט.נ

 

 

 

13:00-15:30

תכנות בסביבת חלונות

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ב'

9:00-10:30

מערכות הפעלה

ד"ר פנחס וייסברג

 

 

 

10:45-12:15

מערכות הפעלה – תרגיל

ד"ר פנחס וייסברג

 

מעבדה

 

12:45-14:15

לוגיקה

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג'

10:00-11:30

תכנות בסביבת חלונות – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

מעבדה

 

12:00-14:30

אלגוריתמים ב'

פרופ' עמוס ישראלי

 

 

 

14:45-16:15

אלגוריתמים ב' – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

10:00-11:30

מבוא לרשתות מחשבים – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

11:45-12:30

לוגיקה ותכנות לוגי – תרגיל

מר רענן שכטר

 

 

 

13:00-15:30

מבוא לרשתות מחשבים

ד"ר אורן שרון

 

 

 

17:00-19:30

יסודות הניהול – בחירה (תחום מ.מ.)

ד"ר גדי רביד

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

יתכנו שינויים במערכת השעות.

שנה ג' - תשפ"א

שנה ג' - סמסטר א', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

   א'

11:30-14:00

אוטומטים ושפות פורמליות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

14:30-17:00

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

17:30-20:00

תכנות בסיסי באינטרנט

ד"ר תמיר לוי

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ב'

14:30-16:00

הרצאת אורח

 

 

 

 

17:00-20:15

ניתוח מערכות מונחה עצמים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר דוד קאופמן

 

 

 

 

 

 

 

 

ג' 

17:00-21:00

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר א' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

17:00-19:30

תכנות מתקדם בסביבת חלונות – בחירה (תחום מחשבים) (אפשרות 2)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

19:45-22:15

תקשורת באינטרנט – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אורן שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

ד'

15:00-16:30

מסדי נתונים – תרגיל

מר יעקב רחמני

 

 

 

17:00-19:30

מסדי נתונים

פרופ' פרץ שובל

 

 

 

 

 

 

 

 

ה'

15:00-16:30

אוטומטים – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

17:00-18:30

תכנות בסיסי באינטרנט – תרגיל

מר ירון מזרחי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה ג' - סמסטר ב', מסלול בוקר

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

   

א'

18:45-22:00

אחזור מידע – בחירה (תחום מדעי המחשב)

ד"ר דב שירץ

 

 

 

 

 

   

ב'

10:00-12:30

חישוביות

ד"ר נעה לוינשטיין

 

 

 

12:45-14:15

חישוביות – תרגיל

מר נועם לוי

 

 

 

14:30-16:00

הרצאת אורח*

 

 

 

 

17:00-19:30

תכנות למכשירים סלולריים – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר גרשון קגן

 

 

 

 

 

   

ג'

17:00-20:15

אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר ב' – בחירה (תחום מחשבים)

מר אייל פז

 

 

 

 

 

   

ד'

17:00-19:30

מבוא ללמידת מכונה – בחירה (מדעי המחשב)

מר ערן קאופמן

 

 

 

 

 

  

 

ה'

17:00-19:30

יסודות הניהול – בחירה (תחום מ.מ.)

ד"ר גדי רביד

 

 

 

 

 

 

 

 

ו'

 

 

 

 

 

 
  • במהלך השנה יינתנו קורסי פרויקטים בהיקף של סמסטר אחד או שניים.
  • קורסים אלו יינתנו בהנחיות אישיות ולכן לא מופיעים במערכת.
  • במהלך הסמסטר תתקיימנה מס' הרצאות אורח, הודעה על קיומן תתפרסם בהמשך.
    הערה: ייתכנו שינויים במערכת השעות

שנה ג' - סמסטר קיץ, מסלול ערב

יום

שעת השיעור

שם השיעור

שם המרצה

קבוצה

חדר

 

 

 

 

 

 

א'

17:00-19:30

תכנות מאובטח – בחירה (תחום מחשבים)

ד"ר אחמד ג'בארה