חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מרים פיירברג איכר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למרים פיירברג איכר

אולם תשובה, 17/11/2019

בדברי שלמה המלך ישנו משפט האומר "רבות בנות עשו חייל, ואת עלית כל כולנה" (משלי ל"א,29)
אין אדם הראוי יותר ממנה לפסוק תנכ"י זה, ומעשיה מעידים על פעילותה במשך השנים האחרונות עבור העיר נתניה ומדינת ישראל כולה.

בעשרת אצבעותיה הקימה סביבה צוותים של אנשים אשר בדפוס תפיסת עולמה הקדישו את עצמם להטביע חותם על עיר, עם ומדינה. מאז התמנתה לראש עירית נתניה לא חדלה לעסוק בטיפוחה וקידומה של עיר זאת, השוכנת לחופיו הארוכים של המזרח התיכון, והפכה את העיר הישראלית הראשונה שקיבלה הכרתה ממשלת ישראל הראשונה ב- 1948 כעיר – לעיר פורחת ומשגשגת , וקולטת העליה החשובה בישראל.

יופיה של העיר על ככרותיה, חורשותיה ושכונותיה החדשות שוזרות כפנינים עליות מכל ארצות תבל: עולים מלוב ומתימן, לצד עולים מעיראק ומרוסיה, מצרפת ומאתיופיה, מאנגליה ומארצות הברית – כולם הקימו להם בית בעיר המיוחדת הזאת, אשר למדה את עקרונות השוויון ושיתוף הפעולה תחת שרביט מנהיגותה במשך שנות כהונותה כבכירה בעיר וכראש העיר נתניה.

חזונה להפוך את העיר הישראלית הזאת למגדלור חברתי , תרבותי , וחינוכי למדינת ישראל – קורם עור וגידים ואנו חוזים את התגשמות תוכניותיה החל מהקמת מוסד חשוב להשכלה גבוהה ועד לפריחה משגשגת של ענקי הייטק וטכנולוגיה, לצד מיזמים עסקיים גדולים אחרים , המעניקים לעיר זאת אופי קוסמופוליטי עם קורטוב של מורשת וגאווה ישראלית.

למכללה האקדמית נתניה היתה אם ואחות, בהיותה הראשונה שראתה את חשיבות הקמת המכללה והתגייסותה לקידום תוכניותיה ותרומתה לעיר ולחברה הישראלית, מרים הייתה כאם הרואה במכללה בן-טיפוחים, וכאחות כאשר נרתמה לתוכניותינו ועשייתנו הברוכה עבור העיר והאזור.

רעיונותיה הייחודיים משמשים לנו מקור לגאווה ושיתוף פעולה, ותקצר היריעה לפרט את עשייתה. המכללה האקדמית נתניה בהשראתה משקיעה בעיר ובאזור – בתחומי החינוך , ההתנדבות ובקידום החברתי לקבוצות האוכלוסיות השונות בני כל העליות.

על כל אלה, ועל כל עשייתה הרבה אשר תקצר היריעה מלפרטה החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של המכללה האקדמית נתניה להעניק לה תואר לשם כבוד HONORIS CAUSA

מרים פיירברג איכר