חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מר ז'אק הונצינגר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר ז'אק הונצינגר

22/09/2004

אתה נתמנית לאחד התפקידים החשובים בעידן החדש כאשר נתמנית לשגריר מיוחד מטעם ממשלת צרפת לקשר עם ארגוני היהדות ברחבי תבל. בתוקף אישיותך כלוחם חופש וכאיש מצפון נענית לאתגר לקשור קשר בין צרפת, ממשלתה ועמה – לבין העם היהודי.

כנציג האומה שחרטה על דגלה חופש וזכויות אדם, נתמנית לשמש כגשר עם האומה העתיקה, שהעניקה לאנושות את ספר-הספרים, את אהבת האדם, ואת המורשת התרבותית והאמונה באל אחד.

בהיותך בן היבשת אשר עליה התחוללה השואה הנוראה ביותר שהכירה האנושות, ראית בכל תפקידיך את החשיבות במניעת פשע מכל סוג שהוא כלפי האנושות בכלל, וכלפי האומה היהודית בפרט.

תפקידיך הממלכתיים הביאוך אל מוקדי חיכוך בינלאומיים כאשר שרתת כשגריר צרפת בישראל, ובכל ליבך השתדלת גם בשעות הקשות להיות לא רק נציגה של צרפת כלפי מדינת ישראל, אלא גם נציג מדינת ישראל והעם היהודי בלב מקבלי ההחלטות של צרפת.

קודם לכן שרתת במקדוניה ובאסטוניה. גם שם, מקומות אשר סערו ורגשו בחיכוכים אתניים אשר איימו לא רק על שלום התושבים אלא על שלומה של אירופה כולה, וגם שם השכלת להשתמש בכישוריך הדיפלומטיים ובכישרונך להתחבב על הציבור.

לא רק בראשי גשר במדינות שונות בעולם שימשת בתפקיד, אלא שגם היית קרוב למקבלי ההחלטות במשרדי החוץ והביטחון. בכל תפקידיך הבאת עמך גם מורשת וגם ידע, אשר נבעו מהרקע התרבותי שלך כפרופסור באוניברסיטת פריז ננטר 10, וכפרופסור למשפטים באוניברסיטאות ליל ובזנסון. בכל המקומות האלה ראית בהוראה דרך חיים, ובהנחלת התרבות צווי של מורשת אותם העברת לתלמידיך הרבים.

בעקבות היותך חבר במועצה לכלכלה וחברה של צרפת רכשת את ההבנה למתחייב מחשיבות הכלכלה בחיי הפרט, וידע זה יישמת בכל פעילויותיך. לא לחינם העניקה לך הרפובליקה הצרפתית את אות לגיון הכבוד.

לנו אתה זכור לא רק מפעילותך כשגריר, אלא גם ממעורבותך בהשרשת התרבות הפרנקופונית בקרב צעירים מישראל בעידוד מורשת צרפת, ביחס ידידותי חם לאקדמית בנתניה, וליכולתך לגשר בין מכללה זו לבין יהדות צרפת ותרבות צרפת, תוך נכונותך לקבל על עצמך נשיא כבוד של ידידינו בארץ חשובה זו.

על כל אלה, ועל עוד מעשים רבים שעשית ושתקצר היריעה מלפרטם, החליטה המועצה האקדמית והמוסדות המנהלים של האקדמית בנתניה – להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa.

מר ז'אק הונצינגר