חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מר קלוד גאוסגן

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר קלוד גאוסגן

18/12/2008
אתה הגעת אל העשייה הציבורית מתוך מגדל השן האקדמי.   היותך משפטן מזהיר הביאה אותך להיות מרצה בכיר, דיקאן הפקולטה למשפטים ומדעי המדינה, ובעקבות כישוריך האקדמיים נבחרת לשמש כיועץ לשר החינוך הצרפתי.  אהבתך והערכתך לחינוך הביאו אותך לעשייה ייחודית במרכז הלאומי של האוניברסיטה הפתוחה, אשר בה שימשת כרקטור וכמנהל בין השנים 1987-1991.
 
בתחום העשייה הפוליטית בחרת את התחום הקשה של עשייה בתחומים המוניציפאליים, שם הקדשת את זמנך כחבר מועצה וכסגן ראש עיריית היפה שבערי תבל, הלוא היא פריז.
שימשת כשר בממשלת צרפת, ולאחר מכן נבחרת כחבר הפרלמנט הצרפתי, ונטלת על עצמך לשמש כראש קבוצת ידידי ישראל בפרלמנט הצרפתי. ביחד עם 120 חבריך אתם מקיימים מערכת ידידות עמוקה עם מדינת ישראל, עמה ותרבותה.
 
ריגשת את כל מדינת ישראל, כאשר תלית באומץ לב את תמונתו של החייל החטוף גלעד שליט על חזית בית העירייה, כתמיכה בדרישת העולם להחזרת החייל החטוף לביתו, ומתוך הדגשת מחויבותך כלפי אזרח צרפתי, אשר נשללת ממנו זכותו וכבן גאה למולדתו, צרפת, אשר חרטה על דגלה את המאבק למען זכויות האדם.
 
ידידותך לאקדמית נתניה הביאה כבוד רב למכללה. תלמידיה הצרפתיים של מכללה זו רואים בך סמל ודוגמא לאומץ לב ציבורי, למנהיגות ולאושר אינטלקטואלי הראויים להערכה.
 
על כל אלה ועל מעשים רבים, אשר תקצר היריעה מלפרטם, החליטה האקדמית נתניה על כל מוסדותיה האקדמיים והמנהליים להעניק לך את התואר לשם כבוד Honoris Causa, על כל הזכויות והתנאים הנלווים לכך.
קלוד גואסגן - המכללה האקדמית נתניה