חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

נהלים ותקנון מכינה

נהלים תקנון

סטודנטים יקרים,

קיום לימודים בסביבה נעימה, מכובדת ומכבדת מהווה מטרה מרכזית במכינה. הנהלים שיפורטו להלן יסייעו בהגשמת מטרה זו, ויקלו על המעבר לעולם האקדמי.

1)  על כל התלמידים להקפיד על התנהגות ההולמת סטודנטים הלומדים במסגרת המכללה ובתחומה, ולמלא אחר ההוראות המפורטות בתקנות השונות של המכללה.

            כעבירה על כללי המשמעת תיחשב:

 1. התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.
 2. פגיעה בהנהלת המכינה/המכללה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם (כגון: התחצפות לאיש סגל הוראה/ניהולי, סירוב להזדהות לפני איש סגל הוראה/ניהולי, סירוב לעזוב אולם הרצאה לפי דרישת מרצה וכו').
 3. הטעיית הנהלת המכינה/המכללה, מרציה, פקידיה ועובדיה בכל דרך לרבות מסירת מידע כוזב, זיוף וכדומה.
 4. הונאה בעבודות, תרגילים ובחינות (העתקה, שיחה עם חבר בשעת בחינה וכדומה) או מעשה תרמית דומה (זיוף, השגת חתימות מורים בעורמה וכו'). תקנון בחינות מפורט מפורסם באתר המכללה, ומחובתכם לעיין בו.
 5. פגיעה ברכוש המכללה ו/או ברכוש הסטודנטים.
 6. פגיעות בין סטודנט לחברו במכינה כלולות בתחום פעולתה של ועדת המשמעת, אם יש לכך השלכות הנוגעות למכינה או לעברות משמעת אחרות.
 7. אי ציות להוראות בחניון.
 8. הפרעה להוראה ולמהלך הלימודים.
 9. אי מילוי כללי ההתנהגות שפורטו ושיפורטו בסעיף 2, וכן הכללים שייקבעו ע"י המרצים בקורסים השונים, הפרעה למהלך התקין של השיעורים וכו' עלולים להוביל להפסקת לימודי התלמיד.

2)    נהלי התנהגות במהלך שיעור:

    א.  בכתה, המורה הוא הסמכות הבלעדית למתן הוראות ולקבלת החלטות. יש להישמע להוראת מורה ללא ויכוח. בירור, במקרה הצורך, יערך במשרד המכינה.

    ב.  יציאה מהכיתה בזמן השיעור תיעשה באישור המרצה.

    ג. אין להשתמש בטלפון נייד במהלך השיעור, לתלמיד שהוצא מן השיעור בגין זה תירשם היעדרות.

    ד.   אין לעשן בשום אופן בכתה, במסדרון  ובחדר מדרגות.  

    ה.    מבני המכללה ממוזגים במזגן מרכזי עם שליטה פרטנית. תלמידים לא רשאים לגעת בכפתורי הפיקוד של המזגן. המורה לבדו יחליט על אופן הפעלת המזגן.

 

3)         נוכחות:

 

 • על כל התלמידים חלה חובת נוכחות של לפחות 80% מן השיעורים.

 

 • על היעדרות (כגון: מחלה, מילואים וכו') יש להציג אישור למזכירות המכינה עד סוף החודש בו חלה ההיעדרות. אישור שלא יגיע עד מועד זה לא יכובד.

                 יש להקפיד להגיע לשיעור בזמן.   אין להיכנס לכיתה מעבר לזמן זה אלא להמתין לשיעור הבא.

         לידיעתכם: רישום נוכחות יעשה בכל שיעור. באחריות הסטודנט לוודא שנוכחותו סומנה.

ג.      תלמידים זכאי סיוע אשר יעדרו למעלה מ-  20%  תוקפא מלגת הקיום לאותו חודש. הקפאת מלגה לחודש נוסף תגרור בעקבותיה הפסקת לימודים. לתשומת לבכם: אין כל התראה על היעדרות. מלגת הקיום תוקפא החל מן החודש הראשון.

 • חלה חובת השתתפות של התלמידים בכל הבחינות: בחינות אמצע, מועד א', מועד ב', מטלות ועבודות. (לידיעתכם, תקנון בחינות מפורט נמצא באתר המכללה בדף המכינה), לתשומת לב תלמידים במסלול

השנתי – ציון הקבלה הקובע למערכת האקדמית הנו ממוצע ציוני סמסטר ב' בלבד.

            הרחקת סטודנט מהמכינה-

            המכינה רשאית להפסיק לימודים של תלמיד בכל עת עקב הפרת כללי ההתנהגות המשמעת והנוכחות.

4)         כללי:

 • ביטוח לאומי: לידיעתכם, כל אזרח מחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי, לתלמידים תעריף מיוחד. יש לפנות אל משרדי הביטוח הלאומי ולהציג אישור לימודים ע"מ לזכות בתעריף הנמוך.
 • חשבון בנק: תלמידים הזכאים לקבלת מלגת קיום דרך חשבון הבנק האישי שלהם אינם יכולים לשנות בשום אופן את חשבון הבנק עד סיום תקופת הלימודים, תלמיד אשר ישנה את חשבון הבנק, יפסיד את המלגה.

 

 • חדר המורים כולל פינת הקפה נועדו למורים ולעובדים בלבד.

 

 • מילואים: תלמיד/ה רשאי/ת לעשות מילואים עד 12 יום בשנה, במידה ומתבקש/ת יותר ניתן להגיש ולתאם עם אישור לימודים על דחית שרות או קיצור.
 • חניון: במכללה פועל חניון אוטומטי. עלות מנוי שנתי -250 ₪. עלות מנוי סמסטריאלי- 125 ₪.   כניסה חד פעמית- 20 ₪. הנחיות לגבי החניון יישלחו בנפרד.
 • קולג'ים: לרכישת מנוי יש לפנות למשרד הקולג'ים בצירוף כרטיס סטודנט.
 • תשלום אגרות סטודנט: עד סוף השבוע הראשון ללימודים חלה על כל התלמידים חובת תשלום אגרות סטודנט ע"ס 390 ₪. ללא תשלום זה לא יורשה תלמיד להיכנס לכיתות הלימוד, ולא יקבל שירותי משרד.
 • שכר לימוד: יש להסדיר את שכר הלימוד במדור שכ"ל בניין 1. אי הסדרת שכ"ל תגרור אי קבלת שירותים ותמנע את הזכות להיבחן.
 • זכאי סיוע ממשרד הביטחון – יש לשלוח את כל המסמכים לוועדת המלגות עד תאריך 22/10/2023 למייל של מירב, מזכירת המכינה. סטודנט שישלח מסמכים לאחר מועד זה, יסתכן בדחיית התיק ובאי קבלת מלגה.

5)     לוח מודעות, מיילים ומסרונים:

מול המשרד מצוי לוח מודעות, חובה על כל תלמיד להתעדכן בלוח המודעות.       

צורת תקשורת נוספת היא ע"י מיילים ומסרונים.  שימו לב שהנכם מקבלים מסרונים ממשרד המכינה.

6)    לתלמידים לקויי למידה:

האחראית על הטיפול בנושא הנה יועצת המכינה, אדנה.  כל הקשור בטיפול   (הפניה לאבחון,

שיחות, הפניה לבקשת הקלות וכדו') עובר דרכה.  אל תהססו לפנות, מובטחת לכם אוזן קשבת וטיפול הולם.

7)     לכל התלמידים:

משרדי המכינה עומדים לשירותכם בימים א'-ה'. נתקלתם בבעיה כלשהי פנו אלינו. אם לא נוכל לעזור לכם אישית, סביר להניח שנדע לאן להפנות אתכם.  אל תשמרו כעסים בבטן/בלב,  פנו אלינו לעזרה על מנת שתוכלו להתרכז בלימודים בלבד. 

אנא שמרו על הנהלים, שתפו פעולה עם צוות המכינה,  ועזרו לנו לעזור לכם.

 

פרטי התקשרות משרד המכינה:

 

 

שלי שדה, מנהלת 09-8607787 [email protected]

אדנה דסה, יועצת 09-8607789 [email protected]

מירב תירם, מזכירה 09-8607788  [email protected]

 

 

                                                                                   שנת  לימודים בריאה, פורייה ומוצלחת, ליאת,  שלי ומירב .