חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

נהלי כפל מלגות

נוהלי כפל מלגות

כל סטודנט הזכאי למלגה או המגיש בקשה למלגה חייב לחתום על טופס "נוהלי כפל מלגות"

המכללה האקדמית נתניה מעניקה מלגות מסוגים שונים. היות והכספים העומדים לרשות המכללה להענקת מלגות מוגבלים ומאחר וקיימת דרישה רבה למלגות ישנה הגבלה על הסכום המקסימלי שיכול לקבל סטודנט כמלגה.

 סכום מקסימלי למלגות

 א. הסכום המקסימלי המצטבר למלגות שונות הינו 4,500 ₪ לסטודנט לשנה.  לכן סטודנט הזוכה למלגת תושב נתניה + מלגת בני משפחה + מלגה על רקע כלכלי + מלגת בוגר מכינה + מלגת ספורט + מלגת מסלול תורני ו/או כל מלגה נוספת אחרת הניתנת ע"י המכללה יוכל ליהנות בסה"כ מסכום מצטבר מקסימלי למלגות בגובה 4,500 .₪

 ב. סטודנט הנדרש למלא חובת התנדבות חברתית על ידי המכללה יוכל לקבל מלגה מקסימלית כנ"ל עד לגובה 8,000 ₪ הנ"ל בהתאם לתנאים שיקבעו ולהחלטת הנהלת המכללה

חריגים 

קיימים מקרים חריגים המפורטים המפורסמים במדריך המידע מידי שנה או שיקבעו ע"י הנהלת המכללה או ועדת המלגות שבהם המלגה תהיה גבוהה יותר על פי הסדרים או הסכמים מיוחדים או מקרים חריגים במיוחד.

מילגת פרויקט המצויינות

מלגה מקסימלית בפרויקט המצוינות תוכל להגיע עד לסך של  12,000 ₪ (גובה המלגות מותנה בסכום התרומה שניתנת למכללה ע"י החברה עבור הפרויקט ובהוצאות הישירות החלות על המכללה). לכן סטודנט המקבל מלגת פרויקט המצוינות ובנוסף מלגות נוספות מהמכללה (לא כולל פר"ח), יקוזז לו ממלגת המצוינות סכום בגובה המלגות האחרות שקיבל מהמכללה. 

הערה :מלגת הצטיינות הניתנת על בסיס הישגי שנה קודמת מוגדרת כמלגה הניתנת בשנה שלאחריה  (הנוכחית).

קיזוז מלגות המכללה

במידה ותמצא זכאי למלגת מכללה מכל סוג שהוא ובמקביל תאושר לך מלגת פרויקט המצוינות, סכום מלגת המכללה שאושרה (או מלגות המכללה שאושרו), יקוזזו מסכום מלגת פרויקט המצוינות ותהיה זכאי להפרש בלבד. הכול לפי "נוהלי כפל מלגות". 

הערה:  מלגות המכללה שמוענקות לסטודנט בנושאים השונים נשארות בשמן המקורי ובמהותן ואין פגיעה במלגות אלה הכול לפי נוהל כפל מלגות. על הסטודנט לקבל החלטה האם יצטרף למלגת פרויקט המצוינות המופחתת כתוצאה מהקיזוז.

טקסים להענקת מלגות 

קבלת המלגה מכל סוג שהוא מותנת בהגעה לכל טקסי הענקת המלגות שיתקיימו במכללה ויקבעו מעת לעת. בגין כל היעדרות יופחתו לו  500  ₪ בעבור כל טקס.