חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

נורית מנור

הענקת תואר "נאמן המכללה" לגב' נורית מנור

23/12/2004

את, נורית, יש בך את הטעם המיוחד של אתמול היום ומחר. באישיותך את משלבת את המשך פעילותם של הוריך, חלוצי התעשייה וממייסדי תעשיית הביטוח במדינת ישראל, מהם ירשת את יכולת הניהול, את היושר והיושרה, ואת ההגינות והאמינות שהיו נר לרגלם בכל תקופת עשייתם, כאשר הקימו את תעשיית הביטוח בישראל, ושימשו גם אותך בעת שניהלת את מחלקת התביעות בחברת "המשמר" אשר הוותה אחת מאבני היסוד להקמת תשלובת "הראל" המפוארת, המטביעה חותם עד היום.

מתוך הערכה רבה לפועלם של הוריך ולתרומתם החשובה למדע הביטוח ולתעשייה חשובה זו השתתפת עם אחיך בהחלטה להנציחם ע"י הקמת בית הספר לביטוח המשמש כפקולטה יחידה בישראל ללמוד אקדמי של מקצוע הביטוח במדינת ישראל.

היית שותפה לחשיבה כי תחום חשוב זה בו מפקיד האזרח היחיד את כל עתידו בכל תחום שהוא – חייב להיות מופקד בידיים מיומנות ומשכילות, ולכן הקמת עם אחייך את בית הספר לביטוח ומנהל עסקים ע"ש מרגוט וארנסט המבורגר.

מאז היכרותה עם האקדמית הקדשת אין ספור של שעות עשייה לקידומה, פיתוחה ופרסומה של המכללה בכל תחום שהוא, מתוך שותפות אמת ומתוך רצון לקדם את האקדמית נתניה, הצטרפת לחוגי הידידים ועסקת בכל הנושאים הקשורים לטיפוח חזות המקום ויצירות האמנות שהובאו אליו.

מאז, מעורבותך מהווה חלק ממשפחת האקדמית נתניה וכל קידום ופיתוח יש לו בסיס רחב הנובע ממעורבותך ומפעילותך הציבורית. תרומתך האישית, מעורבותך ורצונך לתרום לקידומה של המכללה מהווים דוגמא ומופת לאיש ציבור אשר לא הסתפק בתרומה נכבדת אלא קשר את גורלו וממשיך להעניק מזמנו וממרצו לקידומה של המכללה ולרווחתה של החברה.

על כל אלה ועל עוד מעשים רבים שאת עושה ושעשית, אשר תקצר היריעה מלפרטם, החליטה המועצה האקדמית והועדה לתוארי כבוד של חבר הנאמנים להעניק לך את התואר "נאמן המכללה" על כל המשתמע מכך.

גב' נורית מנור