חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

סימון וייל

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לגב'סימון וייל

18/12/2008

את מייצגת את כל היפה שבאשה המערבית המשכילה, אשר הייתה שותפה למהפכה החברתית הגדולה בהביאה אל סדר היום העולמי את מעמד האשה ברחבי תבל. יחד עם הישגייך העולמיים המרשימים את גם מייצגת את ההיסטוריה רוויית הכאב של האשה היהודייה הגאה, אשר נושאת על גבה את הזכרונות הנוראיים של מלחמת העולם השנייה ואימי השואה.
בשנת 1944 גורשת עם אמך ואחותך למחנות אושוויץ ובירקנאו. במחנות אלה איבדת את אמך, אביך ואחיך. את ואחיותיך שרדתן את אימי התקופה הזו, ומתוך הכאב גייסת את תעצומות הנפש, והלכת ללמוד משפטים ומדע המדינה – כדי לדאוג לעולם טוב יותר בעתיד, ולהבין את הנורא שהתרחש באירופה בעבר. חריצותך, יושרך ואומץ רוחך האזרחי הביאו אותך לכהן כשרת הבריאות של ממשלות צרפת, ומתוך גישתך ההומאנית היית למנוף בחקיקת חוקים לטובת נשות ארצך, אשר יצרו היסטוריה בחברה הצרפתית.
זכרונותייך והכרתך באחריות שיש ליחיד עבור החברה הביאו אותך לעסוק בחוקים לרווחת הציבור בנושאי ילדים במצוקה וקשישים. אינך יכולה לשכוח את מראות העבר אשר הטביעו חותם עמוק על נפשך, והביאו אותך לעשות כל שביכולתך ליצירת עולם טוב יותר.

מעמדך הציבורי והאהדה הרבה שחשו אליך אזרחי צרפת הביאו אותך לכהן בראשות הפרלמנט האירופי, שבו נבחרת לנשיאת הפרלמנט והיית לאישה הראשונה בתפקיד בכיר זה.
במשך כל עיסוקייך הפוליטיים הקדשת את עצמך לנושאים דמוקרטיים וליברליים, לנושאי משפט, איכות הסביבה, בריאות, צרכנות – אך לא זנחת את הטיפול המדיני בענייני חוץ וביטחון, להם הקדשת את עשייתך.
מקום של כבוד שמור לך בוועדות לזכויות האדם ובוועדה למעמד האישה, אשר גם שם הטבעת את חותמך המיוחד במינו.
גודל רוחך הביא אותך לדאוג גם למדינות רחוקות ולהביא לרווחתן של תושביהן של מדינות בארצות אפריקה, באיים הקריביים ובאוקיינוס השקט. כל אלה לא השכיחו ממך את מחויבותך לאחיך ניצולי השואה ואת זכרונותייך ואהבתך לאותם אלה שלא שרדו. באומץ ובנחישות קיבלת עלייך את התפקיד של נשיאת הקרן הראשונה להנצחת השואה ופעלת רבות, כדי שהעולם לא ישכח ולא יעבור לסדר היום על ביצוע גדול-הפשעים שנעשו ע"י האנושות כלפי בני העם היהודי ואומות אחרות.

באומץ, בנחישות ובאהבת אין קץ נטלת על עצמך את האחריות לעסוק בהנצחתם של קורבנות השואה, בסיוע לניצולים ובטיפוח המורשת שכמעט אבדה בעקבות שואה זו.

את האקדמית נתניה אימצת אל ליבך, בגלל עשייתה המיוחדת להפצת ההשכלה הגבוהה בפריפריה ולקליטתם של עולים מארצות המצוקה ומדינות חבר-העמים של ברית המועצות. הגדלת לעשות בטיפוח המגמה הפרנקופונית ולימודי צרפת באקדמית נתניה, כחלק מתרומתך למורשת הצרפתית ולמדינת ישראל, לבניית גשרים בין שתי המדינות ובין שתי התרבויות.

על כל אלה ועל עוד מעשים רבים שתקצר היריעה מלפרטם – החליטה האקדמית נתניה על מוסדותיה להעניק לך את התואר לשם כבוד Honoris Causa , על כל המשתמע מכך.

סימון וייל - האקדמית נתניה