חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

עו"ד יואל אלרואי

הענקת תואר הכבוד "נאמן המכללה" לעו"ד יואל אלרואי

22/12/2003

אתה הנך מדור הראשונים של העיר נתניה אשר הגיעו אליה עוד בהיותה מושבה. כל עברך ספון בעיר הזאת ובמוסדותיה ואת אהבתך לעיר זו ינקת משחר ילדותך.

תשוקתך ללימודים הביאה אותך ללמוד משפטים בבריטניה, אולם חובתך הציבורית גברה על תשוקתך ללימודים ושבת באמצע לימודיך על מנת לשרת כלוחם במלחמת השחרור ולהטביע חותמך על ההגנה על המולדת.

שרתת ברבות ממלחמות ישראל והטבעת חותם אישי גם כאן בנחישותך וחריצותך כאשר נטלת על עצמך את תפקיד ראש העיר נתניה ב 1983 ובמשך שתי הקדנציות בהן מלאת תפקיד ראש העיר תרמת ברעיונותיך את החזון המביא לפריחה העיר ואשר בלעדיהם אין עיר יכולה להגיע להגשמה ולהישגי תכנון נכונים הראויים להפיכתה ל"בירת השרון".

רעיונותיך החדשניים מיושמים אחד לאחד וביניהם החזון להקים אוניברסיטה בנתניה שתשפיע על שגשוגה ותרבותה של העיר האהובה עליך.

אתה שייך לדור הנפילים, אתה שייך לדור הזוכה לראות את חזונם הופך למציאות כפי שחזון האוניברסיטה מוצא את הגשמתו בעיר זו.

אתה היית החלוץ והנחשון אשר הביא לידי יישום את הצעדים הראשונים להקמתה של האקדמית נתניה ומאז אתה מלווה אותה באהבה ובידידות כאב המלווה את בניו וצופה בגאווה בשגשוגה של המכללה אשר היית בין הוגי רעיון הקמתה.

על כל מעשיך, מסירותך, דבקותך, תרומתך לחברה, תרומתך לעיר ולמכללה ועל רבים מהמעשים אשר תקצר היריעה מלפרטם, החליט חבר הנאמנים והמועצה האקדמית של האקדמית נתניה להעניק לו את תואר הכבוד "נאמן המכללה".

עוד יואל אלרואי