חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פול אלסטרום

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר פול אלסטרום

20/02/2007

פול היקר,

כבן לקהילה המזוהה עם ההיסטוריה של יוסף ואחיו, מאופיינת ההיסטוריה האישית שלך עם ההיסטוריה של יוסף הצדיק, בנם של רחל ויעקב. יוסף, המתואר בספר בראשית הוא אותו יוסף האומר: "את אחי אנוכי מבקש" (בראשית, פרק ל"ז, פס' 16).
בהמשך ספר בראשית מתוארת פגישת יוסף עם אחיו (בראשית, פרק מ"ה, פס' 1-4) "ולא יכול יוסף להתאפק ויתן את קולו בבכי, ויאמר אל אחיו אני יוסף, העוד אבינו חי?"
יוסף מהווה דמות היסטורית אשר כל ימיו הוא מחפש את אחיו, ובזכותו מתקיימת משפחתו ומתקיים כל עם ישראל על כל שבטיו, משבט יהודה ועד שבט יוסף.

היכרותך ומפגשך עם אחיך, פגישתך עם הקהילה היהודית ב- Salt Lake City ומפגשיך כאן עם האקדמית בנתניה, הביאו אותך לומר את המשפט: "אני יוסף אחיכם".
מאז ההיכרות המרגשת בזכות פעילותך, נערכו מפגשים היסטוריים בין בית יהודה ובית יוסף, נערך דיאלוג מוסיקלי ראשון בין מקהלת חזנים מישראל לבין המקהלה המורמונית ב- Salt lake City , ונערכו מפגשים מרגשים בין שתי הקהילות. בהשראתך הופיע שותפו של סטיבן שפילברג בהפקת הסרט העוסק בשואת היהודים באירופה.

מאז, ההיכרות בינך לבין האקדמית  נתניה הקדשת את כל עיתותיך לקדם שלום וביטחון למדינת ישראל, תוך נכונות לסייע לאזור כולו במציאת פתרונות במוקדי סכסוך, כדי להיטיב את אורח החיים באזורי מתיחות ועל מנת להביא שלום לאזור זה.
הנך אחד מאותם הבודדים אשר בעשייתם הם רואים שליחות, ובהגשמת עקרונות הצדק הנבואיים הם רואים חזון ואחריות אישית לבניית מחר טוב יותר.

אתה גאה במורשת שלך, בתפיסת עולמך ובדת והאמונה בהם חונכת, אבל כל זאת מתוך כבוד והערכה ליהדות ולמורשתה, ולהיסטוריה המשותפת שבין שתי האומות המייצגות בעיניך אידיאל מיוחד אחד.
אתה מצטרף לרשימה גדולה של אנשים גדולים אשר תחת מנהיגותם, שליחותם ואחריותם שמע העולם על המחויבות להשיב את היהודים לארץ ישראל. בני קהילתך היו הראשונים בעולם אשר הביעו תמיכתם בשיבת ציון ובשוב היהודים אל ארץ אבותם, כפי שביטאו זאת
Orson Hyde וממשיכיו, וכיום אתה ניצב בחזית הראשונה, יחד איתם במאבקם למען השלום בארץ ובעולם.

אתה היית מאחורי הרעיון לסייע בהקמת קתדרה לדיאלוג היסטורי בין בית יהודה לבית יוסף, וקתדרה זו כבר מטביעה את חותמה ביצירת דיאלוגים ובהשגת יתר הבנה והידברות בין בני בית יוסף ובני בית יהודה.

על כל אלה, ועל עוד מעשים רבים וטובים שתקצר היריעה מלפרטם, החליטה המועצה האקדמית, יחד עם הוועד המנהל – להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa, על כל הזכויות המוקנות עם תואר זה.

מר פול אלסטרום