חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פישוט החוזה הבנקאי

הרצאה בנושא פישוט החוזה הבנקאי

פרופ' רות פלאטו שנער, ראש המרכז לדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, הציגה מחקר חדש שנערך בחסות המרכז, בנושא: פישוט האינטראקציה בין בנקים ללקוחותיהם – לקראת מודרניזציה של לשון החוזה הבנקאי האחיד. המחקר עוסק בכשלים הלשוניים והאינפורמטיביים הקיימים בחוזה הבנקאי, ומציע להטיל על הבנקים חובה לפשט את החוזה בהתאם למודל חדשני המפורט במאמר.

המאמר הוצג בפורום דיני החוזים הישראלי (יוני 2021).