חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פסטור ג'ון הייגי

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לפסטור ג'ון הייגי

10/04/2005

אתה, הנך סמל לרבים וטובים מבני האומה האמריקאית ההולכים בדרכיך ועוד מליונים רבים ברחבי תבל. מעטים הם אלה אשר הצליחו בכח האהבה לכבוש לבבות כה רבים בעולם אשר כיבושיו הם כיבושי כוח. יכולתך לחדור ללב אנוש, יכולתך לפרוש כפיים ולחבק ולאמץ אל ליבך את כל מי שנקרה בדרכך הציבה אותך בראש מנהיגי הרוח של תקופתנו זו.

ארץ התנ"ך הוכיחה לנו עד כמה חשובה יכולתו של היחיד בהשפעה על הכלל. עם הנביאים מכיר את המושג שהיטבת לראות, כפי שאומר הנביא ירמיהו, בפרק א' פסוק 18: "ואני הנני נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ"
ופס' 19: "ונלחמו לך ולא יכלו לך, כי אתך אני נאום ה' להצילך"

בדורנו זה מעטים הם אלה העומדים בכוח ומדברים מכוחה של אמונה, מכוחה של אהבה ומכוחה של שליחות, כפי שאתה עושה בכל הרשתות העומדות לרשותך למיליוני מאזינים ומאמינים. בדור זה מעטים הם אלה המטיפים לחום, לאהבה ולאחווה כפי שאתה עושה, אך לא די לך בדיבורים אלא שאתה גם שותף ומנהיג במעשים. היית מגדולי לוחמי אקסודוס האחרון כאשר נופצו שערי הברזל של רוסיה הסובייטית, ומיליוני יהודים שבו למולדתם.

אתה היית שם כדי לסייע, לעזור ולהעניק בקליטת אותם בנים השבים הביתה.

בעקבות מעשיך זרח אור לרבים מהיושבים בארץ זו בתקופה קשה זו, ועל כך נאמר בספר ישעיהו, פרק ט' פס' 1: "העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות אור נָגָה עליהם"

אתה הפנית את לבך לכל נזקק ולכל גוף העומד ומסייע לאנשים הזקוקים במדינת ישראל, והבאת חלק מיכולתה להתמודד עם אתגרים שונים בתחומים שונים.
כאשר ניצבה מדינת ישראל לבדה מול עולם עויין והותקפה בכל אתר ואתר היית אתה בין אלה שלימדו סנגוריה על העם לבדד ישכון, ועל העוול שנעשה לו באי-כיבוד זכויותיו והבנה למצבו הקשה.

כאח מרחוק ומקרוב עמדת והושטת את זרועותיך בשעות קשות שעברו על האומה בארץ, כאשר הגיעו חדשות כואבות מרחובותיה של מולדת עתיקה אשר בניה עולים בלהבות היית אתה זה ששלח דברי נחמה ותמיכה, ועל כך רבים מאיתנו חבים לך ואוהבים אותך מקרב לב.

גם באקדמית נתניה, אשר הוקמה בעיר הישראלית הראשונה, ואשר נבנתה ליד קו-התפר, בשוליים הצרים ביותר של מדינת ישראל והיתה העיר אשר נפגעה ביותר במלחמת האינתיפאדה שלחת מסר של "חזקו ואמצו", ותמיכה בתלמידיה.

על כל אלה, ועל רבים ממעשיך אשר תקצר היריעה מלפרטם – החליטה המועצה האקדמית והגופים המנהלים את המכללה – להעניק לך תואר ד"ר לשם כבוד Honoris Causa Doctor על כל הזכויות הנלוות לכך, ואנו מעניקים לך תואר זה בשמנו ובשם רבים אחרים המצטרפים למעמד נכבד זה.

פסטור ג'ון הייגי