חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' אמנון רובינשטיין

  • ראשי
  • פרופ' אמנון רובינשטיין

הענקת תואר נאמן המכללה לפרופ' אמנון רובינשטיין

28/12/2000

פרופ' רובינשטיין הינו מלח הארץ במובן העמוק של המילה, ומשפחתו נמנית על גדולי הבונים בארץ ישראל. בראשית דרכו הוא קיבל החלטה עקרונית לפנות לנתיב המדעי, ופיתח קריירה מדעית ענפה, חיבר ספרים בענייני משפט וחברה וכתב עשרות מאמרים.

רגישותו החברתית הביאה אותו למעורבות פוליטית הולכת וגוברת. במהלך פעילותו הפוליטית הקים את תנועת "שינוי" ועמד בראשה, היה ממחוללי תנועת ד"ש ומרצ, כיהן כשר התקשורת בכנסת האחת עשרה, שר האנרגיה והתשתיות בכנסת השלוש עשרה, וכיהן כשר המדע והטכנולוגיה.
במהלך השנים כיהן כחבר בוועדות הכלכלה, ועדת החוקה, וכיו"ר ועדת האתיקה. כמו כן פעל לאישור חוקי היסוד של כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק.

בין השנים 1993-1996 כיהן פרופ' רובינשטיין כשר החינוך התרבות והספורט. שנות פעילותו כשר החינוך התרבות והספורט היו שנים תוססות ביותר בתולדות ההשכלה הגבוהה בישראל, כשבתוך עשור, בין השנים 1990 ועד שנת 2000 – הושלש מספר הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

דרכינו נפגשו לראשונה בתחילת שנות התשעים, עת שערי ההשכלה הגבוהה היו נעולים בפני צעירי הארץ, מספר הסטודנטים היה כששים ושבע אלף, וזעקת נידחי האוניברסיטאות עלתה לשמים. פרופ' רובינשטיין שכיהן בועדת החוקה של הכנסת – פרץ את השערים על ידי חקיקת חוק המכללות למפשטים הלא-מתוקצבות, חוק אשר הווה את הבסיס להקמת בית הספר למשפטים באקדמית נתניה כמו גם במכללות אחרות.

לפרופ' רובינשטיין שלוש ידות בהשלשת מספר הלומדים. תרומתו להרחבת ההשכלה הגבוהה וכפועל יוצא לביסוס הביטחון והכלכלה של המדינה יהיו חרוטים לעד על דפי ההיסטוריה של מדינת ישראל.

על תרומתו הייחודית לפיתוח מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, על תרומתו להקמת האקדמית נתניה, על תרומתו לחברה בישראל ולתרבות הדיון הציבורי – החליט חבר הנאמנים של האקדמית נתניה להעניק לך את התואר "נאמן המכללה"

אמנון רובינשטיין - המכללה האקדמית נתניה