חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' דניאל הרשקוביץ

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לפרופ' דניאל הרשקוביץ

15/05/2014

רבי חנינה בן תרדיון היה אחד מ"עשרת הרוגי מלכות", ממנהיגי העם היהודי שהוצאו להורג על ידי השלטון הרומי. מורשתו כתובה במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד א', ובה הוא קובע כי ערך לימוד התורה נופל מהשילוב שבין לימוד תורה ומעשים טובים , וכפי שאומר על כך רב הונא, "כל שיש עמו תלמוד תורה ואין עימו מעשה – כמי שאין לו אלוהים".

משחר ילדותו היה דניאל בין לומדי התורה. עשייתו בעולם התורה לא הגבילה אותו מלעסוק גם בעולמות אחרים. היה חלק מהעולם הביטחוני של מדינת ישראל, ושרת כקצין בכיר בחיל המודיעין. עסק ברבנות והיה מנהיג רבני לקהילה חשובה בחיפה, ומאידך התמסר לעולם האקדמי ורכש את השכלתו במלכת המדעים – המתמטיקה, כאשר הוא משלים את כל שלושת תאריו במוסד הטכניון היוקרתי. המשיך לאוניברסיטת ויסקונסין בעיר מדיסון, וכיהן כדיקאן הפקולטה למתמטיקה בטכניון ,וזאת בנוסף לפעילותו כיו"ר ארגון הסגל האקדמי של מוסד הטכניון למדע.

פרסומיו במאמרים המדעיים פורסמו בחשובים שבכתבי-העת וכוללים למעלה משמונים מאמרים, והוא התמנה כעורכם של כתבי -עת מדעיים יוקרתיים. בשנים 2002-2008 שימש כנשיא האגודה הבינלאומית לאלגברה לינארית.

בנוסף לעיסוקיו האקדמיים והמדעיים הרבים ומעורבותו בנושאים חברתיים וחינוכיים, ראה חשיבות רבה להחדיר את עקרונות המורשת היהודית והמדע לעולם הפוליטי, ונרתם להיות מנהיגה של מפלגת "הבית היהודי", בממשלה אליה נבחר שימש כשר המדע והטכנולוגיה של מדינת ישראל, והביא את נסיונו ועומק ידיעותיו האקדמיות לתחום הפוליטי-מנהלי , תוך כדי קידום יכולותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל בתחומי המדע הבינלאומי.

פרופ דניאל הרשקוביץ - האקדמית נתניה

לאחר פעילותו הפוליטית קיבל את תפקיד נשיא אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה שחרטה על דגלה את השילוב של תורה ומדע, תורה ודרך ארץ, מתוך אמונה כי דרך ייחודית זו של אוניברסיטה זו – רצוי להקנות לה שורשים במדינת ישראל ובעולם כולו, ומאז מתמסר להאדרת עשייתה של אוניברסיטה זו בארץ ובעולם.

מכיריו ומוקיריו משתאים מההספק והיכולת שלו לתרום בתחומים כה רבים ובנושאים כה חשובים להווה ולעתיד של המדינה והאומה.

על כל אלה ועל עוד מעשים רבים אשר תקצר היריעה מלפרטם, החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים של האקדמית נתניה , להעניק לו תואר לשם כבוד HONORIS CAUSA