חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

פרופ' מרדכי עומר

הענקת תואר לשם כבוד, Honoris Causa, לפרופ' מרדכי עומר

10/06/2010

מלוא חופניים של אהבה כינסת אל בירת התרבות של מדינת ישראל המחדשת את מכמני העושר האינסופי של האמנות במאה ה-19, במאה ה-20, ובמאה ה-21.

הצלחת להפוך לבית את היכל האמנות הזה, המכונה מוזיאון תל אביב, ולהנחיל לציבור את הכרת והוקרת יופייה של האמנות הפלסטית על כל גווניה – האימפרסיוניסטית, הקוביסטית, הנאיבית והמודרנית, ולא רק שהבאת והצגת את יופייה של אמנות זו, אלא שהפכת לדובר ולמפרש של האמנות כולה, בצד היותך מחנך של דור שלם – להעריך, להכיר ולהוקיר את אוצרות האמנות האנושית, שאיוותה לה למושב את העיר תל-אביב.

בתבונתך הבאת את גדולי הפילנתרופים בעולם להציב כאן יצירות שאין דומה להן, על מנת שתישזפנה לעיניהם של אלפי המבקרים בין כתליו של היכל האמנות הזה, שאתה משמש כמנהלו מזה כח"י שנים.

לא רק שהאמנות הפיחה חיים בעיר תל אביב, אלא שהפחת אתה חיים באמנות זו, והנחת לה להציג את עצמה ולהביע בעוצמה שאין דומה לה מה היא תרבות, מהי אמנות, ומהו חלקה בעיצוב נפשה של אומה מתחדשת.

על כל אלה ועל עוד דברים אחרים שעשית, ואשר תקצר היריעה מלפרטם, הוחלט על ידי המועצה האקדמית וחבר הנאמנים, להעניק לך תואר לשם כבוד של האקדמית נתניה.

פרופ' מרדכי עומר