חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

צוות הרשות

חברי צוות רשות המחקר

פרופ' רועי גילבר

ראש הרשות.

טל: 09-8607411

מייל: gilbroi@netanya.ac.il

גב' אסתי עופר

עוזרת מנהלית.

טל: 09-8607400

מייל: ofer-es@netanya.ac.il