חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

ראש הממשלה אהוד ברק

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לרה"מ אהוד ברק

23/12/2004

בחייה של אומה, מעטים הם אלה אשר גורל עם הוטל על כתפיהם, אשר היו אחראים לחייו של עם בתקופות כה רבות ונשאו על כתפיהם את האחריות לעבר, להווה ולעתיד, כאשר הם נכונים לשלם את הגבוה שבמחירים עבור משימה הרת-גורל זו.

משחר ימיך, עמדת בראש החנית של האומה השבה אל ביתה ונאבקת על חייה, כאשר אתה נושא בעול בכל תפקיד אחראי, תוך סיכון שלומך ושלום הסובבים אותך, על מנת להביא בטחון למדינת ישראל.

את צעדיך הראשונים בתחום המנהיגות הוכחת בהיותך לוחם ומפקד על החשובות ביחידות, אתה עטור ניצחון ורב תהילה במשימותיך הגלויות והעלומות, תוך הפגנת דוגמא אישית, דבקות במשימה, יצירתיות, דמיון ובטחון. פועלך הרב בתחומים אלה הביא לביטחון המדינה, הוסיף לחוסנה, שחררה מסכנות והביא לה את היכולת לזקוף קומה אל מול האתגרים שניצבו מולה.

מעטים הם אלה שהגלוי והנסתר רב כל כך כפי שההיסטוריה מלמדת על מעשיך ולא לחינם אתה ידוע כקצין המעוטר ביותר של צה"ל.

עם תום עשייתך בתחומי הצבא והביטחון, הגעת לבכיר בתפקידים ושרתת כרמטכ"ל צה"ל, אהוב ומוערך, פנית להקדיש עצמך למטרה האחרת – המאבק לביצור עוצמתה המדינית של מדינת ישראל. עסקת בתחומי פנים וחוץ והגעת לרם שבתפקידים, כאשר שמשת כראש ממשלת ישראל, אשר נבחר בידי עם רב, תוך הבעת אמון ובטחון באיש שהוכיח עצמה בעבר ואליו נשואות עיני העם בעשייתו בעתיד.

גם בתפקידך זה הלכת בכל דרכי החתחתים, כאשר אינך מחפש דרכים קלות וקיצורי דרך ונטלת על עצמך את המשימה, לא רק להגיע לעידן של שקט יחסי אלא לפתור אחת ולתמיד את בעיית האיום על בטחונה של מדינת ישראל.

לא היית ראש הממשלה הראשון אשר היה נכון לשלם בוויתורים קשים, אך היית הראשון אשר דאג לדרוש, תמורת הכואבים שבוויתורים את התמורה החד משמעית ולראשונה העלית את השאלה כיצד תראה מדינת ישראל, לא רק לאחר הנתינה אלא גם לאחר הקבלה.

הצעת את הקשים שבויתורים שהציע אי פעם ראש ממשלה, אך לראשונה הצבת את הקווים האדומים אשר בלעדיהם אין אפשרות לראות את העתיד אליו נושאת אומה שלמה את עיניה בדרכה להשגת השלום.

על אומץ לבך זה שלמת מחיר כבד, לא היית מוכן להתפשר בכל הקשור לעתיה ובטחונה של ישראל חרף נכונותך ללכת בדרך בה אתה מאמין בכל לבך.

על כל העשייה הזו בעבר ובהווה ואפשר שגם בעתיד אומה שלמה חבה לך חוב של כבוד

על מעשיך, גבורתך, פעילותך, מסירותך והקרבתך החליטה האקדמית נתניה ומוסדותיה האקדמיים וחבר הנאמנים להעניק לך תואר לשם כבוד HONORIS CAUSA עם כל הזכויות והחובות הגלומים בכך

רהמ אהוד ברק