חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

רה"מ יצחק שמיר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לרה"מ יצחק שמיר

18/05/2000

אדוני רה"מ לשעבר מר יצחק שמיר

אתה היית ועודך סמל לגבורת הרוח הישראלית. הדוד אשר לחם תמיד בגוליית בחזיתות השונות מגולם בך באומץ רוח בנחישות ובתבונה. בכל תפקידיך מעולם לא הרכנת ראש בהאמינך בצדקת מעשיך ודרכיך.
כבר בילדותך בפולין הצטרפת לתנועת בית"ר, למדת בגימנסיה העברית בביאליסטוק והחלת בלימודי המשפטים באוניברסיטת וורשה, אך כבן נאמן לעם היהודי עזבת כל זאת ועלית לארץ בשנת 1935 והחלת את דרכך האקדמית באוניברסיטה העברית.
מראשית המאבק ב1937 החלת את דרכך במחתרת בתחילה באצ"ל ומאוחר יותר בארגון לח"י. נאסרת ע"י המשטרה הבריטית אך לא השלמת עם המעצר וברחת ממחנה המעצר כאשר אתה נושא על שכמך את המשך דרכו של חברך לנשק אשר נרצח הוא יאיר אברהם שטרן הי"ד.

ב – 1946 שוב נתפסת ע"י השלטון הזר בא"י והוגלית מן המולדת אך רוחך הסוערת לא נתנה לך מנוח ואתה הצלחת להימלט ממחנה המעצר שבאריתריאה והגעת לצרפת ומשם חזרה לארץ. לאחר קום מדינת ישראל עם שובך שוב התמסרת לתפקידי בטחון חשובים במדינת ישראל. לא היה כמוך פעיל במאבק לשחרור יהודי ברית המועצות והבאתם למדינה ולכן אין פלא שהעיר הזאת שקלטה מספר עולים כה רב היא זו שמכבדת אותך היום.

בשנת 1977 שמשת בתפקיד יו"ר הכנסת. היית זה אשר ארח בשם כנסת ישראל את הנשיא סאדאת במדינת ישראל.
ב – 1980 נתמנית לשר חוץ במדינת ישראל ופעלת לכינונו של הסכם שלום עם ממשלת לבנון אשר מאוחר יותר בוטל ע"י מנהיגיה. היית ראש וראשון לקשרים עם מדינות אפריקה וארצות הגוש הקומוניסטי.
ב – 1983 נבחרת כראש ממשלת ישראל.
ב – 1984 הוקמה ביזמתך ממשלת האחדות הלאומית ובכוחות משותפים הבאתם לשגשוג וחיזוק היחסים המדיניים והכלכליים של המדינה.
ב – 1986 נתמנית שוב כראש הממשלה.
ב – 1988 נבחרת לראש ממשלת ישראל ועמדת בראש המדינה בעתות מצוקה בתקופה הקשה של מלחמת המפרץ הקנית תחושה של אחריות ובטחון לבני המולדת כולה. באותה תקופה ניהלת את המאבק לשחרור יהודי אתיופיה ועמדת מאחורי מבצע שלמה שחילץ ביום אחד 14,000 יהודים מאתיופיה והבאת אותם לארץ.
במורשתה היהודית אנו נוהגים לומר "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים אולם מלא". מה רב מספר הנפשות, אדוני ראש הממשלה, אשר אתה קיימת.
ב- 1991 הוכחת את רצונך הכן והאמיתי לשלום אבל לא שלום של תבוסה והרכנת ראש וכניעה, אלא שלום של אמיצים וזה היה נוסח הצהרתך בוועידת מדריד שהיוותה את הבסיס לתחילת תהליך השלום.
לצידך, באהבה ומסירות אין קץ, ניצבת תמיד רעייתך שולמית שעליה נאמר "אשת חייל מי ימצא".
על כל אלה ועל עוד דברים רבים שנבצר מאתנו למנות אני מעניק לך את התואר לשם כבוד על כל הזכויות האקדמיות אשר תואר זה מקנה לך ואני קורא לעטור עליך את העטרה האקדמית ואני מוסר לך את תעודת הקלף.

רהמ יצחק שמיר