חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

שולמית שמיר

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa לגב' שולמית שמיר

11/12/2002

השופט וינוגרד נבחר לשמש כמורה דרך לאומה כואבת ודואבת בתקופה הרת גורל של תהייה, של אבדן ביטחון ואבדן דרך. ד"ר וינוגרד עמד בראש הועדה הקרויה על שמו. הועדה חקרה את הסיבות לכישלון והאחראים לו במלחמת לבנון השנייה והתוותה דרכים לתיקון שיושמו בהצלחה והביאו לסיומו המוצלח של מבצע "עופרת יצוקה" בעזה. דו"ח הועדה ויישומו השיבו בסוף התהליך את כוח ההרתעה שאבד למדינת ישראל. הדו"ח שנכתב באומץ לב, ברגשי אחריות, בשיקול דעת, על יסודות מוצקים של צדק ולימוד העובדות מהווה מלאכת מחשבת.

הדו"ח מגדיר מחדש את חובת האחריות המוטלת על המנהיגות הלאומית.

פעילותו של השופט וינוגרד בועדה הביאה לשיפור של ממש בתפקודה של מדינת ישראל במצבי חירום והצילה חיי רבים. תפיסת עולמו ינקה ממורשת בית אבא, שהיה תלמיד חכם ואיש יודע ספר. בפעילותו השיפוטית והציבורית בביהמ"ש העליון וכנשיא ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, ניכר עד כמה השופט וינוגרד מייחס חשיבות לערך האדם וכבודו ולשילובו בחברה כולה.

כיו"ר ועדת וינוגרד שעסקה בשכר הלימוד הנוגע לציבור הסטודנטים ורוכשי ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל הסיק מסקנות שעשו צדק עם הסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים. יישום הדו"ח עשה צדק עם הסטודנטים הנושאים בנטל השרות הצבאי, משלמים מסים וממלאים את כל חובותיהם לאומה. בתקופת הלימודים הם זקוקים לסיוע מהמדינה ולצערנו המדינה זנחה אותם. בדו"ח הועדה פעל השופט וינוגרד לתיקון העוולה. הדו"ח אכן יושם מספר שנים אבל במסגרת קיצוצים הוא נגנז, אבל אנו משוכנעים שקול הצדק והמוסר יגברו והדו"ח יתווה דרך נכונה להנהגה.

מורשת השיפוט של השופט וינוגרד, מסקנות שפיטתו, התנהלותו, צניעותו וחכמתו משמשות מתווה ודוגמה לעשייה, ליכולת להבין ולהפנים, לסלוח ולמחול, להתבונן בעבר ולהביט אל העתיד בראש מורם.

על כל אלה, ועל עוד דברים רבים אשר תיקצר היריעה מלפרטם, החליטה המועצה האקדמית וחבר הנאמנים, להעניק לו את התואר לשם כבוד HONORIS CAUSA.

שולמית שמיר