חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה של רשות המחקר

אחת הדרכים המרכזיות להוציא לפועל רעיון מחקרי הוא לשתף פעולה עם חוקרים אחרים, הן מתוך המכללה, והן מחוצה לה. רשות המחקר של המכללה שואפת ליצור שיתופי פעולה בין חוקרי המכללה ולשם כך תקיים פעילות פנים-מכללתית שוטפת.