שכר לימוד

הנחיות תשלומים

הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

יש לקרוא את ההוראות וההסברים בעיון.

תשלומי שכר הלימוד לתלמידי שנה ב'- על-פי חוברת המידע לשנה הרלוונטית עם התאמות המתפרסמות בחוזר ההנהלה באתר המכללה.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה. מיקוד 4223587.

 

כתובת אימייל: [email protected]

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

שכר הלימוד בבתי הספר השונים הינו שכר לימוד שנתי ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליו רשום הסטודנט.

 

מקדמה:

המקדמה הינה על חשבון שכר הלימוד שישולם תוך שבועיים מהודעת הקבלה ללימודים, או בפרק הזמן שייקבע בהודעה על הקבלה ללימודים וזאת על-מנת להבטיח 

את מקומו של המועמד.

יתרת תשלומי שכר הלימוד במסלולים השונים תגבה על-פי לוח התשלומים וכללי ההצמדה המפורטים מטה ויגבו באמצעות הוראת קבע.

 • גובה המקדמה הינו 2,800 ₪. לבעלי הסדר המקדמה תהיה 1,800 ₪ בלבד.
 • מועמד שלא יסיים את הליכי הקבלה עד למועד שנקבע, תתבטל קבלתו ללא הודעה נוספת ומקומו יימסר למועמד אחר.
 • סטודנטים פעילים משנה ב' ומעלה- המקדמה מהווה 10% משכר הלימוד השנתי.

אפשרויות לתשלום המקדמה:

את ביצוע תשלום המקדמה ניתן לעשות בכמה אופנים כמפורט להלן:

 1. באתר המכללה בעמוד תשלום מקדמה. (לתשומת ליבכם, הכניסה לעמוד זה מתאפשרת למתקבלים בלבד ובו יש להזין את מספר תעודת הזהות לאחר קבלתכם).
 2. בהעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף 744 (מרכז עסקים השרון), לחשבון 23260086, בציון מס' ת"ז הסטודנט בהערת ההעברה.

  * לאחר ביצוע התשלום בכל אחת מהאפשרויות, יש לשלוח אסמכתא על ביצועה למדור שכר לימוד.

 

אפשרויות לתשלום שכר הלימוד:

הוראת קבע בבנק – באמצעות הרשאה לחיוב בבנק (מצ"ב) הנך מתבקש/ת להחתים את טופס הוראת הקבע ולהחזירו אלינו במייל או בפקס.

הוראת קבע באשראי –באמצעות הטופס לביצוע תשלום בכרטיס אשראי אשר אינה תופסת מסגרת אשראי. חתום ע"י הסטודנט (מצ"ב). לאחר מילוי הפרטים וחתימה על המסמך יש לשלוח במייל או בפקס.

תשלום מראש מלוא שכר הלימוד – עד לתאריך 15/12/2024 – תינתן הנחה של 2%.

אפשרויות לתשלום:

 • שובר לתשלום המונפק ע"י מדור שכר לימוד (השובר נמצא בפורטל הסטודנט).
 • העברה בנקאית: לבנק לאומי (10) סניף 744 חשבון 23260086 ע"ש המכללה האקדמית נתניה, בציון מס' ת"ז הסטודנט בהערת ההעברה.
 • תשלום שטרות מזומן: ב – 1/1/19 – נכנס לתוקפו החוק לצמצום שימוש במזומן, הכולל בין היתר הגבלות במזומן ובשקים. הגבלות החוק חלות גם עלינו כהגדרתו בחוק "מחיר עסקה".  ניתן לקבל תשלום במזומן עד 6000 ש"ח.
 • אישור תשלום יש להעביר למדור שכר במייל: [email protected]
 • תשלום מלוא שכר לימוד לאחר המועד הנקוב לא יזכה את הסטודנט בהנחה.

 

תשלומים נוספים לחייבים:

 • קורס אנגלית טרום / בסיסי / מתקדמים א' – בסך 900 ₪ לקורס שייגבו במקביל לתשלומי שכר הלימוד השוטפים. החל מ- 1.2024 נדרש לרכוש ספר לימוד באופן עצמאי. עלות בחינת פטור הינה 300 ₪.                                                                             
 • קורס הכנה במתמטיקה – בכפוף למסלול הלימודים הנבחר. מידע מפורט ניתן לקבל בשיחת הייעוץ או במשכירות החוג. 
 • *תשלום חד פעמי עבור חברות באגודת הסטודנטים בסך 180 ₪ שייגבה בתשלום אחד ב- 11.2024.                                                                                                                                                                                   

ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים: 

סטודנט אשר נרשם למכללה, ומסיבות כלשהן החליט שלא ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ה, יודיע על כך בכתב למדור רישום במייל  [email protected]  או בפקס  09-8607799.

לעניין זה יחולו עליו הנהלים בכפוף לתקנון המכללה המופיע באתר. למען הסר ספק, מועד הפרישה ו/או ההקפאה ייחשב המועד שבו התקבלה ההודעה ואושרה על ידי מדור רישום. (הודעה טלפונית אינה נחשבת כהודעה על הפסקת לימודים).                                                                                                                                                  סטודנט שיודיע על ביטול הרשמתו או על הפסקת לימודיו:

 • עד 23/11/24 יחויב בגובה המקדמה ששולמה ע"ח שכר הלימוד.
 • החל מ- 24/11/24 – 21 יום מתחילת הלימודים, לא יהיו זכאים להחזר כספי, ואף יחויבו בשכר לימוד ובכל התוספות הנלוות עבור שנת לימודים מלאה ובתואר שני ומשפטים למנהלים (תאר ראשון) על כל התואר.

למידע מלא בנושא נוהל ביטול / הפסקה / הקפאה וחידוש לימודים 

 

פרטי התקשרות מדור שכר לימוד:

מדור שכר לימוד עומד לרשותכם ולשירותכם בכל עת:

דוא"ל:  [email protected]

טלפון: 09-8607777, שלוחה 3.

מען לפונים בכתב: מדור שכר לימוד, האקדמית נתניה, רח' האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 4223587.

קרנות הוקרה וסיוע – חרבות ברזל

 

המכללה האקדמית נתניה גאה בסטודנטיות ובסטודנטים המשרתים במילואים, המתנדבים בפעילויות השונות, העוסקים בפעולות הבטחון וההגנה השונות. בתקופה מאתגרת וכואבת זו, אנו עושים כל מה שביכולתנו על-מנת לאפשר לכם להתנהל בשגרת החרום.

בנוסף למפורט במתווה ההתאמות וההקלות לכלל הסטודנטים ולמשרתים במילואים ובכוחות הבטחון, מציעה המכללה אפיקי סיוע נוספים לסטודנטים:

מענק בסך 1,000 ש"ח לסטודנטיות ולסטודנטים שגויסו בצו 8 למילואים. המענק הועבר למשרתים אשר עדכנו אותנו. במידה וטרם עשית זאת – נודה לעדכון כאן.

קרן חירום ע"ש רחל עזריה ז"ל – הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים משרתים במילואים שנקלעו לקשיים כלכליים וכן למי שהם או בני משפחתם נפגעו באופן ישיר מהלחימה. לצורך הגשה יש להתחבר לפורטל הסטודנטים.

שירות לסיוע נפשי–  כדי להקל על הקושי הרב הנובע מהאירועים הטרגיים שאנחנו עוברים, המכללה תממן 2 פגישות עם פסיכולוג.ית לכל סטודנט.ית הזקוק.ה לכך וכן תסבסד עוד 4 פגישות בהמשך בהתאם לצורך.

השירות ניתן על ידי מכון טריאס-שריג בעל נסיון רב בעבודה במוסדות אקדמיים.  פניות ניתן להתקשר למכון בימים אי-הי, בין השעות 8:00-17:00 בטלפון 03-6483102 או גם לכתוב מייל אל [email protected]

במקרים דחופים, ניתן להתקשר גם עד שעות הערב לטלפון 054-5317899. למידע נוסף לפנות למדור מלגות: [email protected] ;

מוקדי סיוע נפשי חיצוניים, דרכם ניתן לקבל תמיכה

*      הקו החם של עמותת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית) בטלפון: 1201, שלוחה 6

*     סה"ר – סיוע והקשבה ברשת – ניתן לפנות אליהם בצ'אט דרך האתר שלהם

*      קו הסיוע והתמיכה של עמותת נט"ל (נפגעי טראומה 1-800-363-363

 

אנו מייחלים כי חג החנוכה יביא עמו אור גדול ובשורות טובות

הודעות לסטודנטים

בהתאם להוראות פיקוד העורף:

בהישמע אזעקה במכללה עליכם להגיע תוך דקה וחצי למרחבים המגונים או לגרמי המדרגות הקרובים ביותר, יש להתרחק מחלונות, תמונות ופתחים

ולהישאר במשך כעשר דקות לפחות במרחב המוגן.

 

להלן רשימת המקומות המגונים:

 

בניין 1:

קומת כניסה – חדר מורים ליד המעלית.

קומה 1 – ממ"ד סיפריה.

קומה 2 – אולפני טלוויזיה ליד המעלית.

 

 בניין 2:

גרמי המדרגות – הנמצאים בכל הקומות 0,1,2 {לרדת חצי קומה רחוק מהדלתות}

ממ"ד קומה 1- הרדיו 106 {קומת משרדים 1 -}

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהל הבטחון –   054-6929244

הודעות לסגל

תאריך:  18.10.2023 – דיור למפונים במעונות המכללה האקדמית נתניה

שלום רב,

חברת איסתא נכסים, המפעילה את מעונות הסטודנטים במכללה האקדמית נתניה החלה לשכן בשבוע שעבר, תושבים מאזור הדרום והצפון בחלק מחדרי המעונות.

מדובר על דירות סטודיו לזוגות על בסיס מקום פנוי.

כרגע הוקצו למעלה מ-20 דירות פנויות לטובת הפרויקט.

הדירות מאובזרות באופן מלא הכולל מקלחת ושירותים, מיזוג, טלוויזיה עם חיבור למחשב, מטבח ובו מיקרוגל, קומקום וכיריים חשמליים.

המגורים במעונות הינם בחינם לגמרי

יצוין לחיוב שיתוף הפעולה:

* הקהילה המקומית בקרית השרון אשר תרמה ציוד, מזון יבש חטיפים שמיכות כריות, טואלטיקה וכיו"ב.

* מאפיית לחם האופים שמסייעת גם אך לא רק בארוחות בוקר לדיירים אלה.

* הקולג'ים גם נתן לנו אפשרות להכניס את הדיירים בשעות מסוימות לבריכה ולמכון הכושר.

המעוניין להפנות משפחות מקו העימות למגורים במעונות או לסייע בתרומה של ציוד, מזון או כל דבר אחר, יפנה לשמואל לסרי מנהל מתחם המעונות בנייד 054-3261268 (אם אין מענה נא לשלוח וואטסאפ).

בע"ה יגיעו ימים טובים יותר וביחד ננצח.

בברכה,
שמואל לסרי
מנהל מתחם המעונות

תאריך:  12.10.2023

לידיעתכם : בשל המצב הבטחוני, כל הבחינות מוקפאות. נעדכן בהמשך לגבי המועדים החדשים. מאחלים לכולם ימים רגועים.

תאריך:  12.10.2023

בשלב זה לא מתקיימים לימודים ובחינות בקמפוס המכללה