חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

שמואל עצמון

הענקת תואר לשם כבוד Honoris Causa למר שמואל עצמון

09/12/2007


התלמוד אומר "כל המקיים נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא".
אתה, שמואל עצמון, קיימת לא רק נפש אחת מישראל – אלא את נפשה של האומה היהודית, אשר עולם צמא-דם ואכזר קם עליה להשחיתה, להשמידה, לשרפה ולהורגה, ולגדוע את תרבותה, מורשתה ונשמת האומה היהודית בים הלהבות של אירופה הכבושה בידי הנאצים ושותפיהם.
השפה האידית, שפת העם, שפת התרבות היהודית, שפת הבכי והצחוק, כמעט ונעלמה בהינף יד נוראי, ורק אתה ושכמותך אספתם אל חיקכם באהבה אין קץ את השפה היקרה הזו, שלמדה לבטא יותר מכל שפה אחרת את נפשו של העם היהודי.

מקובל לומר כי "ידדר שפראח רעטמען אונד יידיש רעצעך" שפירושו: כל שפה היא מדוברת, והיידיש מתדברת מעצמה. זוהי שפה שיש בה חיות, שיש בה נשמה, שיש לה את היכולת להשמיע ביבבה אחת את הבכי היהודי האין-סופי, ובחיוך אחד להביא את מצהלות הלב של השמחה והחגיגה היהודית. אתה הקדשת את חייך כדי ששפה מופלאה זו, שפת עמנו, שפת תקוותנו, שפת ערגתנו – לא תסוף ולא תאבד מן הארץ.

אתה הבאת מחדש את הצחוק והבכי לניצולי השואה, לעולים מקצוות תבל, לנוער שגדל כאן בארץ, לבני אותן גלויות אשר יידיש לא הייתה שפת אמם, אבל האידישע מאמא הייתה דוגמא לאמא היהודית גם בתימן, גם במרוקו, גם בעירק , גם בפולין וגם ברוסיה וגם בארצות הברית.

שמואל עצמון, אתה אמן ללא גבולות, שחקן, יוצר, סופר, ובעל יכולת הבעה שאין דומה לה. אתה מקיים את נפשה של האומה היהודית ומקיים עולמות מלאים של תרבות יהודית, היסטוריה ומורשת, המלווה אותנו בשנות קיומנו ברחבי תבל. חזונך הגדול הביא לכך שהיית חלוץ לפני המחנה, ואחריך צעדו בסך מנהיגי המדינה, הוגיה, והקהל האוהב המלווה את כל מעשיך ופעילויותיך. על היותך לוחם השפה, שומר הגחלת ומחייה המורשת, על אהבתך האין סופית לתרבות, לאומה, לקשישים ולנוער, על מתנתך לעם היהודי, ועל אומץ ליבך אל מול כל אלה שניסו לחנוק את שפתנו ומורשתנו – חבה לך האומה חוב גדול של כבוד.

על כל אלה ועל היותך דוגמא ומופת לכל סטודנט ותלמיד, אשר ילמד מדרכיך כיצד לא לוותר ולא להישבר ובסופו של דבר לנצח. על תרומתך ליחיד ולרבים – החליטו המועצה האקדמית וחבר הנאמנים להעניק לך תואר לשם כבוד Honoris Causa .