חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

תקנון ספרייה

תקנון ספרייה – המכללה האקדמית נתניה

טלפון: 09-8607733

שעות פתיחה:

ימים א'-ה': 08:30-19:45
יום ו': 08:30-11:45

בחול המועד סוכות ופסח הספרייה סגורה. לגבי שינויים נוספים בשעות פתיחת הספרייה במהלך שנת הלימודים, יש להתעדכן בלוח המודעות ובאתר האינטרנט של הספרייה.

כללי משמעת :

 1. קהל הקוראים מתבקש להתנהג באופן הולם ולשמור על השקט בספרייה.

 2. הלימוד בקבוצות מותר באולם מרכזי בספריית האנוסים ובחדר עבודה

  בקבוצות שמעל דלפק היעץ.

 3. אכילה ,ועישון (כולל סיגריות אלקטרוניות) אסורים בכל שטח

  הספרייה!!!

 4. שתייה בבקבוקים בלבד .אין כניסה לספרייה עם כוסות ופחיות!!!.

 5. חובה להשקיט את הטלפונים הניידים עם הכניסה לספרייה (אין לדבר

  בסלולרי בספרייה)!!!

 6. חובה לשמור על הניקיון בשטח הספרייה.

 7. יש לשמור על שלמות הספרים ,האוגדנים ורכוש אחר של הספרייה.

 8.  במקרה של הפרת סדר רשאי/ת הספרן / ית להרחיק קורא מהספרייה.!!!

 9.  במקרים של הפרות גסות של תקנון הספרייה , תועבר תלונה לטיפולה של ועדת משמעת של המכללה.!!!

השאלה, הארכה והחזרת ספרים:

אוסף הספרייה מורכב מספרים, כתבי עת, תקליטורים,  ספרי יעץ, תדפיסים, מאגרי מידע ועוד. רוב האוסף ניתן להשאלה. ראה להלן את תנאי ההשאלה וההחזרה של הפריטים.

תנאי השאלה:

 • זכות ההשאלה בספרייה שמורה לסגל, לסטודנטים בעלי תעודת קורא מעודכנת ולעובדי המכללה.
 • הסטודנט רשאי לשאול 7 ספרים בו זמנית.
 • הספרייה רשאית לדרוש מהשואל ספר גם לפני תום מועד ההשאלה.
 • השואל אחראי לכל נזק שנגרם לספר המושאל.
 • המחזיר ספר במצב לא תקין, יחויב לשאת בתשלום ערך הספר לפי החלטת הנהלת הספרייה.
 • אובדן הספר מחייב את הקורא בקניית עותק חדש והחזרתו לספריה. אם אין להשיג את הספר, ישולם ערכו לפי החלטת הנהלת הספרייה.
 • השואל אינו רשאי להעביר ספר המושאל לו לקורא אחר.
 • אחריות הסטודנט לבדוק את תאריך ההחזרה של הספרים באופן שוטף.
 • לא ניתן יהיה לקבל הארכה לספר אם קיימת לגביו רשימת ממתינים.
 • חובה להחזיר את הספר המוזמן במועד ההחזרה, ביום הנקוב עד השעה 17:00.
 • על הסטודנט חלה חובה לבקש הארכה לספר יום לפני תום תקופת ההשאלה.
 • הארכה באמצעות הטלפון תתבצע אך ורק בין השעות 08:30-19:00.
 • ניתן ומומלץ להאריך את מועד השאלת הספרים בפורטל המיועד
 • לאחר סיום שעות פעילות הספרייה, ניתן להחזיר את הספרים דרך החלון בדלת הצדדית של ספרייה. הקורא יזוכה למחרת היום.
 • פרסומים הנמצאים בדלפק, יינתנו לשימוש בשטח הספרייה בלבד ורק עם הפקדה של תעודה מזהה.
 • נתונים הרשומים במחשב הם הקובעים לגבי הסטאטוס של הסטודנט, לגבי פרטי ההשאלה, איחורים וקנסות.
 •  

פריטים שלא ניתנים להשאלה:

 • פסקי דין מכל בתי המשפט בכל שפה.
 • חוקים, תקנות ופרסומים רשמיים אחרים בכל שפה.
 • ספרי יעץ בעלי פס צהוב : מילונים, מפתחות, לקסיקונים, אנציקלופדיות, אטלסים.
 • כתבי עת בעברית ובאנגלית.
 • ספרים שמורים המסומנים בפס אדום.

הזמנת ספרים:

 • ניתן לבצע הזמנה לפריט מסוים רק כאשר כל שאר העותקים (לא כולל עותק שמור בעל פס אדום) מושאלים לסטודנטים.
 • הספר המוזמן יישמר במשך 24 שעות, ולאחר מכן יועבר לממתין הבא בתור.
 • על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את מיקומו ברשימת הממתינים.

אמצעי משמעת כלפי המאחרים בהחזרת הספרים:

 • על איחור בהחזרת פריטים מוזמנים (פריטים שקיימת לגביהם רשימת ממתינים), תגבה הספרייה קנס של 20 ₪ לכל יום איחור עבור כל פריט.
 • לא תתאפשר הארכת ספרים לסטודנט אשר מאחר בהארכת ספריו פעם נוספת, אם הוא חסום במערכת הספרייה (כתוצאה מאיחור קודם).
 • המאחרים בהחזרת הספר לתקופה של חודש ומעלה, ייחסמו בתוכנת הספרייה ובתוכנת המנהלה ולא יוכלו לקבל שרות מכל סוג שהוא עד להסדרת העניין.

אישור סיום הלימודים:

תלמיד המסיים או מפסיק את לימודיו במכללה, יהיה זכאי לקבלת אישור על סיום הלימודים רק אם ימציא למזכירות האקדמית ו/או לגזברות, אישור שאינו חייב ספרים ו/או קנסות פיגורים לספריית המכללה.

שינוי נהלים:

הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נוהלי הספרייה לפי הצורך.
על כל שינוי תפורסם הודעה על לוח המודעות ובאתר האינטרנט של הספרייה והיא תחייב את כל הקוראים.

צוות הספרייה מאחל לכל הסטודנטים
שנת לימודים פורייה, מוצלחת ושיתוף פעולה מלא