המדינה מאפשרת למשוך קרן השתלמות לפני הזמן, האם זה כדאי?

למשוך את קרן ההשתלמות

כחלק מדרכי התמודדות של הממשלה עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת לעובדים שנפגעו מהמשבר למשוך כספים מקרן השתלמות לא נזילה בפטור ממס נדב טסלר קרן השתלמות היא מוצר חיסכון פנסיוני לטווח בינוני אותו ניתן למשוך לאחר 6 שנים כסכום חד פעמי. משיכה של הכספים לפני הזמן נחשבת כמשיכה שלא כדין […]

מחקר: ידע לקסיקאלי וזהות אתנו-שפתית בקרב ילדי גן ממשפחות דוברי אמהרית

שרית בן עובד

שרית בן עובד ושרון ערמון-לוטם אוניברסיטת בר אילן, האקדמית נתניה ומכללת בית ברל תקציר – עברית מטרה: מחקר זה דן בידע הלקסיקאלי בעברית של ילדים ממשפחות דוברות אמהרית ובקשר בין היקף אוצר המילים לזהות חברתית-לשונית. רקע תיאורטי: ילדים ממוצא אתיופי חשופים לרמה מסויימת של דו-תרבותיות/לשוניות מלידה: הם שומעים אמהרית בבית ועברית במערכת החינוך (סטבנס, אולשטיין […]