שנה טובה!

לקראת השנה החדשה פרופ' יעקב הרט, נשיא האקדמית נתניה, מברך אתכם ואת בני ביתכם.