השפעת האיכות הנתפסת של מקורות המידע האינטרנטיים על אופן השימוש במידע תחרותי ע"י מקבלי החלטות ועל ביצועי הפירמה

עמירם מרקוביץ

 עמירם מרקוביץ', פרופ' דפנה רבן, ד"ר כלנית אפרת פורסם במסגרת "במת אורח" של המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 27.10.20 הקדמה התפתחות מרחב האינטרנט הביאה עמה מקורות מידע חדשים נגישים וזמינים לכל, האירה באור חדש את עולם המודיעין התחרותי ומאפשרת לכל החברות העסקיות ליהנות ממידע חיצוני שהיה נגיש בעבר רובו ככולו לחברות מובילות ומשופעות במשאבים. למרות זאת, […]