שולחן עגול – על מקבילות בין סיפורי המקרא למיתולוגיה היוונית

"WyoGlobal Connection presents

המרכז ללימודים גלובליים באוניברסיטת וויומינג מקיימת מפגשי שולחן עגול בינלאומיים. סדרת המפגשים לשנה זו נפתחה בשיחה בין ד"ר משה פינצ'וק וד"ר סת וארד. השיחה נסובה על השוואת מקבילות בין סיפורי המקרא כגון בריאת אדם וחוה, קין והבל, דוד וגלית עם מקבילות לסיפורים אלו במיתולוגיה היוונית.