הורים המבקשים הקלות מהארגון עלולים להיפגע בשלבים מאוחרים יותר

במחקר שערכה פרופ' קורליק אודות הקשר בין הפניית בקשות להקלות מצד הורים עובדים לילדים עד גיל 10 לבין רמת המחויבות לארגון, נמצא כי ככל שהורים עובדים מפנים יותר בקשות – תחושת האפליה גדלה ובעקבותיה, תחושת המסירות לעבודה פוחתת. מבחינה מגדרית נמצאו הבדלים בעוצמת המשתנים. דימיון נמצא ברמת המסירות הזהה בין גברים ונשים ובעוצמת קונפליקט התפקידים […]