מלגות לנרשמים לביה"ס למדעי המחשב והמתמטיקה

 רשימת מלגות לבית הספר למדעי המחשב:
 
1. מלגות פרחי הייטק:
מלגות פרחי הייטק מוענקות על ידי המכללה האקדמית נתניה בשיתוף המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה ע"ר.
 
 
2. מלגת הצטיינות מיוחדת פטור מלא משכ"ל ל- 3 שנים
 
מועמדים מצטיינים בעלי:
א. ממוצע בגרות משוקלל 105.
ב.פסיכומטרי 700 ומעלה.
ג. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 90 ומעלה.
ד.בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 90 ומעלה.
 
* בשנה א' 100% פטור משכר לימוד.
 
בשנים ב' ו- ג' 50% אוטו' ויתרה מותנת בפעילות חברתית/חונכות/סיוע לבית הספר למ"מ.
 
 
3. מלגה בגובה 65% משכ"ל ל- 3 שנים:
הקריטריונים :
1. ממוצע בגרות 105 ומעלה
2. בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 ומעלה
 
*בשנה א' 65% פטור משכר לימוד.
 
 בשנים ב' ו-ג' 32.5% אוטו' והיתרה מותנת בפעילות חברתית/חונכות/סיוע לבית הספר למ"מ.
 
  
 
4. מלגת סטודנטיות:
בשנה א'- מלגה בגובה 30% משכר הלימוד.
בשנים ב' ו- ג' 15% אוטו' ו- 15% מתנה בשירות לקהילה.
 
* קבלת כל אחת מהמלגות המצוינות לעיל מותנות בריאיון עם הדיקן.
��� ����   ������