מלגת קרן "הישג"

5000 ש"ח מלגת קרן "הישג" לחיילים בודדים
 
הקרן המעניקה מימון של שכר הלימוד וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. מידע ניתן לקבל באתר www.heseg.com
-----------
סטודנט שימצא זכאי לקבלת מלגה מקרן "הישג" תוענק לו ע"י המכללה מלגה בסך כולל של כ-  5,000 ₪ בכפוף לנוהלי המכללה למתן מלגות.
 
  • אין כפל מלגות
 
��� ����   ������