מלגת חונכות למצטיינים בביה"ס משפטים

סטודנטים מצטיינים בשנה הרביעית ללימודיהם, החונכים תלמידים משנה א', זכאים למלגה מטעם המכללה. לפרטים יש לפנות למזכירות ביה"ס למשפטים:
09-8607726 / 09-8607793 / 09-8607713
��� ����   ������