מלגות על רקע סוציו אקונומי

טפסים לבקשת מלגת סיוע ניתן לקבל מהיועצים האקדמיים, במדור שכר לימוד או להוריד מאתר המכללה מיד עם הרישום ללימודים. תשובות יינתנו במעמד הרישום.
בעלי ניקוד מתאים יוכלו לקחת חלק בפרויקט שטיינמץ.
 
 הערה: יינתן ניקוד מיוחד במתן מלגות לקצינים ולוחמים בצה"ל, וכן למי ששירת בשנה אקדמית מעל 15 יום מילואים. 
 
��� ����   ������