טובה חוכמה עם נחלה

 

 עורך תוכן [1]

 

"טוֹבָה חָכְמָה עִם נַחֲלָה" (קהלת ז, יא). זהו הניסוח הישראלי ל"תורה עם דרך ארץ". המדרש בקהלת אכן משווה בין המונחים: טובה חכמה כשיש עמה נחלה, שנינו באבות, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. במדינת ישראל, במאה העשרים ואחת, שאלת היחס בין תורה לדרך ארץ מקבלת מימד עמוק ורחב הרבה יותר מאשר בגלות. עמוק - משום שבמציאות ימינו של כפר גלובלי, ההחלטה העסקית תלויה במכלול הולך וגדל של גורמים ומשתנים; ורחב - משום שלכל החלטה עסקית השפעה על תחומים רבים ולכאורה מנותקים זה מזה. מתוך שאיפה לגדל דור מנהיגים ומובילים בתחומים אלה, שיהיו מודעים ורגישים לשיקולים ערכיים ומוסריים של תורת עם ישראל ויהיו מסוגלים ליישמם בתבונה, יזם המרכז למורשת ישראל במכללה האקדמית נתניה - פרויקט מקורי בשם "טובה חכמה עם נחלה". בפרויקט זה מקבלים סטודנטים המשתתפים בתכנית בית המדרש במכללה, אחת לשבוע הרצאה מפי דמות מובילה בתחומו, המשתף אותם באתגרים, לבטים ותובנות שהוא כאדם שומר תורה ומצוות חווה בקבלת החלטות הרות גורל. שיעורים אלו מרתקים את הדור הצעיר ומעוררים דיונים עריתניה.

 
במדינת ישראל, במאה העשרים ואחת, שאלת היחס בין תורה לדרך ארץ מקבלת מימד עמוק ורחב הרבה יותר מאשר בגלות. עמוק - משום שבמציאות ימינו של כפר גלובלי, ההחלטה העסקית תלויה במכלול הולך וגדל של גורמים ומשתנים; ורחב - משום שלכל החלטה עסקית השפעה על תחומים רבים ולכאורה מנותקים זה מזה.
 
 
 
 
פעילות  התוכנית:
 
 

 עורך תוכן [2]

 


��� ����   ������