חוות דעת משפטיות

 

 עורך תוכן

 
מרכז ישמ"ע, שהינו מרכז אקדמי עצמאי, מספק שירות למתון חוות דעת המציגות את עמדת המשפט העברי ביחס לעניינים הנידונים בבתי המשפט. שירות זה ניתן לשופטים (ללא כל תשלום!), והוא נעשה בשיתוף פעולה עם הנהלת בתי המשפט ובברכתו של מנהל בתי המשפט כבוד השופט משה גל. יצאנו בקריאה לשופטים להשתמש בשירות חוות הדעת בתחילת ינואר 2005, ועד היום (תחילת 2009) התקבלו למעלה ממאה שיבעים פניות לקבלת חוות דעת משופטים מכל הערכאות (עליון, מחוזי, שלום, משפחה, בית דין לעבודה ובית דין צבאי).
 
 
 

 מציג סרט