קומון סנס - המגזין לחשיבה אסטרטגית

קומון סנס - מגזין לחשיבה אסטרטגית 
 
המרכז לדיאלוג אסטרטגי מוציא לאור את המגזין הרבעוני – 'קומון סנס'. המגזין עוסק בחשיבה אסטרטגית בנושאים מדיניים וחברתיים שעל סדר היום בישראל ובעולם. המגזין מאפשר במה למגוון דעות ומחשבות מכותבים מובילים בחברה הישראלית.
 
גיליון 12 - בְּדֶרֶךְ אַחַת מֵהֵלֶךְ לְבֶן מֶלֶךְ
 
במלאת 100 שנים להולדת יצחק שמיר, ראש הממשלה השביעי של ישראל, גליון קומון סנס 12 מתחקה אחר דרכו של האיש, שהקדיש את כל כולו למדינת ישראל.
המנהיג אשר החל את דרכו כמפקד לח"י והגיע  לראשות הממשלה. הגליון מאיר את  מנהיגותו כפי שראוה   אנשים שעבדו עימו לאורך השנים. 
 
 
 1231commensens.bmp
 
 
 
 
גיליון 11 - מבנה חסר
 
1388Mayer.gif
 
גליון זה של קומון סנס לשמו ולכבודו של ראובן פדהצור מעניק למושג "השארות הנפש" את אחת ממשמעויותיו האפשריות. זה גליון של כבוד למי שחי בכבוד יצירתי את המרחב שאישיותו שרטטה במרחב.
 
 
גיליון 10 - מבט אסטרטגי על העתיד הקרב 
 
1388Mayer.gif
 
העתיד הוא וודאי אבל מה שיתרחש בו לא יכול להיות ודאי לאיש. גליונו העשירי של קומון סנס דן בנושא החברה הישראלית, התפתחותה ומצבה בעוד עשר שנים ומנסה לשרטט את דמותה של מדינת ישראל בעוד עשור.
 
 
גיליון 9 - הלשון העברית - אתגר אסטרטגי
 
1388Mayer.gif
 
הגיליון התשיעי  של "קומון סנס" מוקדש לעיון במתבקש מן ההכרה כי השפה בכלל והשפה העברית בפרט הן מתת אל ממנה נוצר המותר שבאדם והמותר שבאומה. הכל מדברים ועל כן מנהג העולם הוא שבני האדם דשים בעקביהם במה שאומרים וייחודה של השפה נעשית להם שיגרה.
 
 
 
לגיליון 8- אחריות לעתיד כיעד אסטרטגי
 
1388Mayer.gif
אחריות לעתיד מחייבת את קובעי המדיניות וקובעי החשיבה הפילוסופית והמחנכים, את אנשי המעשה ואת אנשי הרוח, לעשות את המקסימום האפשרי בכלל באשר לאחריות לעתיד - להגדיר את ההווה
 
 
לגיליון 7 - טיפוח אקטיביזם אזרחי כיעד אסטרטגי
 
1388Mayer.gif
"אין במקורות היהדות לדורותיה עדות כי ה"אושר", היה חשוב כאידיאל, כמטרת חיים שראוי לחתור לממשה. במרחב האידיאלים היתמרו מושגים כצדק וכמשפט וכחסד וכצניעות ואהבת הרע והצמיחו ענפים מסועפים שהיו נושאי פרי מוסר אישי חברתי אוניברסאלי" יצחק מאיר עורך ראשי
 
 
לגיליון 6 -הקצאת משאבים לפיתוח התרבות בישראל כצורך אסטרטגי
 
1388Mayer.gif
"בדיון אסטרטגי, נטיית הלב היא כמובן לחשוב על התרבות במונחים של זיהות לאומית ולשאול, בכל חברה, ואצלנו בחברה הישראלית המתהווה במיוחד, מה הם האמצעים שצריכה מדינה להשקיע כדי להבטיח את זהותה." יצחק מאיר עורך ראשי
 
 
לגיליון 5 - המימד האסטרטגי של מעמד ישראל בדעת הקהל העולמית
 
1386Copyofaltman.jpg

 "משחר ימיה של ההיסטוריה נדרשו למדינות העולם הכרה ולגיטימציה בשלטונם, ואם נכון הדבר לגבי מדינות תבל, נכון הדבר לגבי מדינת ישראל על אחת כמה וכמה." דוד אלטמן, סגן נשיא בכיר במכללה האקדמית נתניה

 

 

 

 

לגיליון 4 - המימד האסטרטגי של לקיחת אחריות
 
1388Mayer.gif

 "אין אנו אחראין לרמאים" אומרת המשנה, כלומר, במקום בו יש מלכתחילה זלזול בשמירה על החוק פטורים שומריו לראות עצמם אחראים, או אולי ערבים לשמירתו." יצחק מאיר עורך ראשי

 

 

 

 
לגיליון 3 - אכיפת החוק כאתגר אסטרטגי
 
סנה.jpg

 "ויקיליקס זו הפורנוגרפיה של הדיפלומטיה. טיבה של הפורנוגרפיה שהיא חושפת ברבים את מה שמרבית בני האדם עושים במוצנע." ד"ר אפרים סנה - יו"ר המרכז לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה

 

 

 

 
לגיליון 2 - טיפוח תקוות השלום כאתגר אסטרטגי
 
1233eitan.bmp

"אני הייתי אומר לגופם של דברים, שהשלום הוא ציווי עליון מבחינת עתיד קיומה של מדינת ישראל," איתן בנצור - לשעבר מנכ"ל משרד החוץ
 

 

 

 

 
לגיליון 1 - על חופש המידע ועל זכות הציבור לדעת
 
1234dalya.bmp "אכן יש חשיבות רבה לזכות האדם לומר את דעתו," דליה דורנר – שופטת בית המשפט העליון בדימוס
 
 
 
��� ����   ������