הנתיב היעודי

מכינה יחודית זו הינה למעשה השלב הראשון מתוך המערכת האקדמית. תלמידים אשר יסיימו בהצלחה לימודים במכינה היעודית וישיגו ציון של 83 נקודות לפחות , יהיו זכאים לתעודת מכינה. תעודה זו תהא חלופה לתעודת הבגרות ותאפשר כניסתם ללימודים אקדמיים במכללה האקדמית נתניה, בנוסף יידרש התלמיד לבחינת מיון באנגלית-אמי"ר / אמיר"ם, לפי הנחיות מל"ג.
 
 
אוכלוסיית היעד:
יעודי חברה-מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: משפטים, מדעי ההתנהגות,ניהול מערכות בריאות.
יעודי כלכלה- מיועד לתלמידים המבקשים ללמוד: בנקאות ושוק ההון, מינהל עסקים, ביטוח, *מדעי המחשב וניהול מערכות מידע
*נרשמים למדעי המחשב יחוייבו בתום המכינה בקורס קיץ במתמטיקה בעלות נוספת (ויזוכו בהטבת שכ"ל במהלך התואר)-פרטים במזכירות מדעי המחשב.
 
א.    יעודי סמסטריאלי
 
מועד תחילת לימודים: אוקטובר* / מרץ
משך הלימודים: סמסטר אחד.
תנאי קבלה :
א.      מועמדים בעלי זכאות לבגרות או חסרי 5 יח"ל לזכאות (מקסימום)
ב.       בני 28-19
ג.        ציון מימ"ד  או פסיכומטרי
 
*תלמיד מכינה אשר יעמוד בהצלחה בדרישות המכינה, יוכל להשתלב במכללה גם בסמסטר אביב, וזאת בכפוף להחלטת המוסד לפתוח את הרישום ללימודים האקדמיים לסמסטר אביב.
 
 
תכנית הלימודים
מתמטיקה 
אנגלית
כתיבה אקדמית
שני קורסים אקדמיים 
 
 
ב.     יעודי שנתי
 
מועד תחילת לימודים: אוקטובר
משך הלימודים: שנת לימודים ( שני סמסטרים)
תנאי קבלה:
א. מועמדים בעלי בגרות חלקית
ב. בני 19 – 28
ג. ציון מימ"ד או פסיכומטרי.
 
*תלמיד מכינה אשר יעמוד בהצלחה בדרישות המכינה, יוכל להשתלב במכללה גם בסמסטר אביב, וזאת בכפוף להחלטת המוסד לפתוח את הרישום ללימודים האקדמיים לסמסטר אביב.
 
 
תכנית הלימודים: בסמסטר הראשון נלמדים לימודי בסיס המכינים לאותם מקצועות בסמסטר השני. תלמיד שיעבור בהצלחה את בחינות הסמסטר הראשון יהא זכאי להמשיך לימודים בסמסטר שני.
 
בסמסטר ראשון: לימודי בסיס במתמטיקה , אנגלית ועברית וכן קורס אקדמי.
בסמסטר שני:
מתמטיקה
אנגלית
כתיבה אקדמית
שני קורסים אקדמיים
��� ����   ������