חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

משוב

ההזדמנות שלכם להביע את עמדתכם ולהשפיע!

סטודנטים יקרים,
נבקשכם להשיב על משוב הוראה קצר מאוד.
זו ההזדמנות שלכם להביע את עמדתכם על איכות ההוראה ולהשפיע!
המשוב שלכם יספק לצוות האקדמי ולמרצים מידע חשוב שיוביל לשיפור ברמת ההוראה.
השאלון עוצב בשיתוף אגודת הסטודנטים כדי להביא לידי ביטוי את ממדי ההערכה החשובים לכם.
הסקר אנונימי לחלוטין. המרצים מקבלים ממוצעים של השאלות הסגורות וסיכום הערות מילוליות ואין להם כל אפשרות לזהות את המשיבים על הסקר. הנתונים המלאים נשארים במחלקת מחשוב בלבד ולא מועברים לאף גורם אחר במכללה.
איך משתתפים ?
באפליקציית "האקדמית נתניה" – תחת מודול "משובים"
בפורטל במסך "השיעורים שלי" – ליד שורת הקורס תופיע צלמית של המשוב.
לחיצה על צלמית זו תפתח את השאלון.
ניתן למלא המשוב עד 24/1 (כולל).
מודים מאוד על שיתוף הפעולה,
בהצלחה רבה,
הנהלת המכללה והרשות לקידום הוראה באקדמית נתניה
אגודת הסטודנטים באקדמית נתניה

סטודנטים לומדים ברחבת הדשא