חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

מרכז IFOR

אודות מרכז IFOR

רקע

אקדמאים ישראלים חווים אפליה מצד מוסדות, ארגונים וחוקרים אקדמיים ברחבי העולם, וכל זאת בשל אזרחותם הישראלית או הקשר שלהם למדינת ישראל. לאפליה זו צורות רבות ומגוונות, כגון דחיה מהירה של מאמרים אקדמיים, סירוב להעניק מכתבי המלצה, הדרה מכנסים וממשרות אקדמיות, כמו גם קריאות לחרם אקדמי.

חזון

IFOR הוא מרכז אקדמי א-פוליטי, המוקדש להבטחת נגישותם של אקדמאים ומוסדות אקדמיים ישראלים לפעילויות אקדמיות ברחבי העולם. IFOR טוען בתוקף, שבאותה מידה שאקדמאים ישראלים נהנים מחופש אקדמי מלא בישראל, הם זכאים לחופש אקדמי מלא ברחבי העולם כולו.

בסיס אידאולוגי

החרם האקדמי על אקדמאים ומוסדות אקדמיים ישראלים מהווה אפליה בוטה, והוא מפר באופן גס את הכבוד האנושי, הצדק והזכות לשוויון. חרם אקדמי כשלעצמו הוא דבר-והיפוכו, שכן הוא מונע חופש ביטוי ודיון פלורליסטי, שהם עמודי התווך של העולם האקדמי. המחקר האקדמי נועד לקדם את המדע, הפיתוח האנושי והדיון האינטלקטואלי. חרמות אקדמיים פוגעים באנושות כולה, מאחר והם משתיקים עמדות מנוגדות ומובילים לאפקט צינון בקרב קהילת החוקרים כולה.
השימוש בחרמות אקדמיים כנגד פרטים או מוסדות על מנת לקדם מטרות פוליטיות הוא מעשה בלתי מוסרי, המפר באופן יסודי את היושרה האקדמית.

מטרות מרכז IFOR

* בחינת היקף תופעת החרמות כנגד אקדמאים ומוסדות אקדמיים ישראלים, כמו גם ניתוח ההשלכות המשפטיות של חרמות אלה.

* שכנוע אקדמאים, מחוקקים, עובדי ציבור והציבור כולו, שחרמות אקדמיים הם מעשים זדוניים בעלי השלכות שליליות, באמצעות אמצעי התקשורת המסורתיים והחדשים. בכוונת IFOR להקים פורום מקוון, להפיק סרטונים המתארים את הפעילות האקדמית בישראל ולהעניק מענקי מחקר לחוקרים שיעסקו בנושא החרמות האקדמיים.

* פעילות כנגד חרמות אקדמיים, תוך שימוש באמצעים מגוונים, כגון הגשת קובלנות ותביעות נגד מוסדות על אפליה של אקדמאים ישראלים, קידום של חקיקה בנושא החרמות וארגון הפגנות.